W MEKSYKU ZMARŁ INŻ. JERZY SKORYNA, ŻOŁNIERZ ARMII KRAJOWEJ I II-go KORPUSU


skoryna_jerzy_mx28 grudnia 2010 roku w Meksyku

po ciężkiej chorobie Pan życia i śmierci

powołał do siebie

Ś + P  Inż. Jerzego Skorynę

przeżył lat 84

Żołnierz Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Żołnierz II-go Korpusu. Delegat Światowego Związku Armii Krajowej na Meksyk. Członek Zarządu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

Niezwykle prostolinijny, szczery, odważny, całkowicie oddany Panu Bogu i Matce Bożej z Gwadelupy. Kochający syn Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wspaniały Polak, niezłomny patriota, bez reszty oddany umiłowanej Ojczyźnie. Kochający mąż i ojciec. Choć żył na obczyźnie – w dalekim Meksyku, do ostatnich chwil swojego życia zajmowały go sprawy polskie. Żywo reagował na wszystko, co działo się w Polsce. W tych kwestiach nie istniało dla niego słowo kompromis – dla Ojczyzny nie można iść na żadne skróty czy ustępstwa, należy jej oddać całe życie. Żył tak, jak jego przodkowie. Realizował swoje życie według

Drogowskazu, jakim były słowa wyhaftowane krwią przodków na sztandarach BÓG – HONOR i OJCZYZNA i Dekalog Polaka Zofii Kossak „Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego”.

Nasza Ojczyzna Polska straciła jednego ze swych najwybitniejszych Synów, najlepszego Ambasadora w Meksyku i jednego z wybitnych członków USOPAL-u.

Nigdy Go nie zapomnimy.

Jednocząc się w modlitewnej pamięci z Rodziną i Przyjaciółmi śp. Jerzego Skoryny, prosimy o przyjęcie najgłębszych wyrazów współczucia i żalu.

Requiescat In pace!

Inż. Kpt.ż.w. Zbigniew Sulatycki, Przedstawiciel polityczny USOPAŁ

Jan Kobylański, Prezes USOPAŁ

-   +   -   +   -   +   -   +   -   +   –

Ś + P

Inż. Jerzego Skorynę

przeżył lat 84

Wiadomość o śmierci Pana Jerzego Skoryny (1926-2010) napełnia nasze serca smutkiem i zadumą nad przelotnością ziemskiego życia. Chociaż wiedzieliśmy o Jego postępującej chorobie, trudno się pogodzić z odejściem Osoby tak żywotnej i aktywnej do ostatnich chwil swego życia. Zwłaszcza ostatnie lata stały się szczególnie owocne w Jego działalności publicystycznej nakierowanej przede wszystkim na przekazywanie prawdy historycznej o naszej ciemiężonej Ojczyźnie, na troskę o młode pokolenia Polaków w Kraju i na Obczyźnie, na zmagania o godne miejsce Rzeczypospolitej Polskiej  na arenie światowej. Jego przemyślenia, życiowe doświadczenie i teksty nabierają po śmierci nowego znaczenia w wymiarze transcendentnym.

USOPAL, z którym od początku był związany i utożsamiony zapewne uczci godnie Jego pamięć.

Osobiście zawdzięczam Panu Jerzemu wiele, przede wszystkim przyjaźń, życzliwość i wspólnotę duchową. Razem z Panią Delią tworzyli nadzwyczajną parę polsko-meksykańską, przykład oddania i porozumienia ponadkulturowego.

Miałem zaszczyt gościć Pana Jerzego z Małżonką w Krakowie i nigdy nie zapomnimy chwil patriotycznego uniesienia podczas zwiedzania Katedry Wawelskiej, z którą Pan Jerzy był tak blisko związany. Nie zapomnę też zaszczytu jakim mnie Pan Jerzy obdarzył podczas Forum Polonijnego w Toruniu, by w Jego imieniu wygłosić przygotowany referat.  

Razem z moją żoną Grażyną zachowamy Pana Jerzego w serdecznej pamięci na zawsze.

Najbliższą Mszę świętą poświęcimy w intencji, aby Bóg przyjął Jego Duszę do swego Królestwa.

Cześć Jego pamięci.

Zdzisław i Grażyna Rynowie

-   +   -   +   -   +   -   +   -   +   –

Tą drogą składamy z głębi naszych serc płynące wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjacielom i Znajomym

Ś + P Inż. Jerzego Skoryny

Żołnierza Armii Krajowej i Uczestnika Powstania Warszawskiego, Żołnierza II-go Korpusu, Delegata Światowego Związku Armii Krajowej na Meksyk, Członka Zarządu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

Łączymy się w modlitwie w intencji zbawienia Duszy ś.p. Jerzego

Cześć Jego pamięci.

Helena i Waldemar Głodkowie

Polish Club Online, Modesto, CA

-   +   -   +   -   +   -   +   -   +   –

 

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek