Dr Przemysław Czarnek: Z albumu Bieruta i Jaruzelskiego

Coraz częstsze umizgi najwyższych władz państwowych o solidarnościowym przecież rodowodzie, czego przykładem jest m.in. obecność Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, każą zastanowić się nad […]

Stanisław Michalkiewicz: Czarna noc grudniowa

W narodowym kalendarzu martyrologicznym grudzień zajmuje miejsce szczególne, bo w jednym tygodniu zbiegają się aż dwie tragiczne rocznice: grudniowej masakry w roku 1970 na Wybrzeżu, no […]

Merry Christmas and Happy New Year!

…Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki… Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku 2011 Życzy Redakcja Polish Club Online Grudzień 2010   Sretan […]

Błąd za Błędem Polskiej Dyplomacji

Komentarz na temat Wizyty Prezydenta Komorowskiego w Waszyngtonie . Któż to ja?  Ani polityk, ani jenerał, ani profesor. Po prostu przeciętny groszorób o chłopskim pomyślunku, obserwujący […]