Michał St. de Zieleśkiewicz: Rzeź w Pendykach na Wołyniu


Droga-przy-ktorej-staly-zabudowania-Pendyk-fot-Jozef-Stanczyk-za-msz-blogmedia24.plSześćdziesiąt dzięwięć lat dniu 29 marca 1943 roku, ukraińscy nacjonalisci należący do Ukraińskiej Powstańczei Armiii Українська Повстанська Армія (УПА / dokonali straszliwego mordu na Polakach, prawowitych właścicielach tych ziem Wołyniu we wsiach Pendyki i Pieńki.
Pendyki i Pieńki lezały w powiecie kostopolskim.
Dziś dawne wsie Pendyki i Pieńki nie istnieją.

Pozostała tylko droga, przy której stały zabudowania Pendyk. Fotografia Pana Józefa Stańczyka,dziękuję

Ukraińcy wymordowali w bestialski sposób niemalże wszystkich mieszkańców tych Polski wsi. Zywych, rannych, starców dzieci kobiety wrzucano zywcem do płonacych się zabudowań

Polska-1939-Wolyn-mapka-za-msz-blogmedia.plWymordowano w ten sposób 150 osób. Wieś była przeludniona, bo w niej schronili sie w dniu 25 marca niedobitki ze wsi Kolonia Tomaszów, gdzie wczesniej równiez wymordowano wiekszoćć Polaków.

Wsie polskie wiedząc o masowych mordach na ludności polskiej przez Ukraińców, tworzyli oddziały samoobrony. Tyle , że Polacy byli gorzej uzbrojeni. Ukraińcy dostawali za darmo broń, amunicje od Niemców i Sowietów. Wielu Ukraińców słuzyło w niemieckich dywizjach SS, złozonych wyłącznie z Ukraińców, którzy pod wzgledem okrucieństwa przewyższali Niemców i sowietów razem wziąwszy

Część ludnosci, która zdazyła zbiec przed bandytami, na drugi dzień wróciła i wymordowanych, spalonych zywcem pochowano we wspólnej mogile.

Masowe mordy Polaków na Ukrainie, to ludobójstwo. Masowe mordy, które powinny być scigane przez międzynarodowe trybunały aż do końca Świata. Mordy były dokonowyne przez wiele nacjonalistycznych ukraińskich organizacji przy wsparciu ludności cywilnej, SS-Galizien-we-Lwowie-1943-duchowni-grekokatoliccy-celebruja-nabozenstwo-dla-ukrainskich-ochotnikow-dywizji-SS-Galizien-fot-msz-blogmedia24.plkoscioła prawosławnego, sowietów, Niemców.

Duchowni grekokatoliccy celebrujący nabożeństwo dla ukraińskich ochotników dywizji SS-Galizien we Lwowie 1943 roku
Przemówienie duchownego greckokatolickiego do ochotników dywizji SS-Galizien we Lwowie

Po podpisaniu Układy Ribbentrop -Mołotow, napaści sowietów na Polske bez wypowiedzenia wojny, Wołyń znalazł sie po stronie sowieckiej.

Aby uzasadnić napaść na Polskę, sowieci zorganizowali, przeprowadzili w dniu 22 października 1939 r. w atmosferze terroru fikcyjne wybory do lokalnych Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi Zgromadzenia Ludowego.W dniu 27 października Zgromadzenie Ludowe Zachodniej Ukrainy ogłosiło włączenie Wołynia w skład Ukraińskiej SSR, co potwierdziło Prezydium Rady Najwyższej 1 listopada 1939 r

Członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, KPZU / Комуністична партія Західної України / był ojciec Adama Michnika Ozjasz Szechter i Ostap Dłuski, prawdziwe nazwisko Oskar Langer póżniej członek KC PZPR, wieloletni poseł. Redaktor naczelny PPR-owskiej gazety "Głos Ludu".

Tu musimy się spytać jaki był udział tych komunistycznych partii w czasie II Wojny w ludobójstwie Polaków.

Przypomne, że Miedzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Norymberdze, uznał za organizacje zbrodnicze

NSDAP / Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP /

SS Die Schutzstaffel der NSDAP, paramilitarna i początkowo elitarna niemiecka formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Parttii Robotników (NSDAP).

Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS (SD, Służba Bezpieczeństwa Reichsführera SS) – organ wywiadu, kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa SS, działający w III Rzeszy w latach 1931–1945.

Gestapo (niem. Geheime Staatspolizei, Tajna Policja Państwowa)

Wieczna Cześć Ich Pamięci

Większosćć skazanych na kare smierci w Norymberdze to wykonawcy zza biurka.

Więcej

Proces i wyrok w Norymberdze

http://blogmedia24.pl/node/52379

Mordy Ukraińców na Polakach:

– 12 lipca 1943 rano 20-osobowa grupa nacjonalistów ukraińskich ludzi weszła w czasie mszy św. do kościoła w Porycku, gdzie w ciągu trzydziestu minut zabito 300 ludzi, wśród których były dzieci, kobiety i starcy.

– 29 sierpnia 1943 przeprowadzono akcję we wsiach Wola Ostrowiecka i Ostrówki głowniańskiego rejonu. Zabito wszystkich Polaków, spalono wszystkie budynki, zrabowano mienie i zwierzęta gospodarskie. W wyniku tej akcji we wsi Wola Ostrowiecka zginęło 529 osób, w tym 220 dzieci w wieku do 14 lat, a we wsi Ostrówki zamordowano 438 osób, w tym 246 dzieci do lat 14. W sierpniu 1992 dokonano ekshumacji szczątków wymordowanej ludności polskiej, która potwierdziła masowe mordy dokonane przez UPA w sierpniu 1943 r, w tych miejscowościach.

– w okresie świąt Bożego Narodzenia 1943 na terenach całego Wołynia miała miejsce nowa fala zbrojnych antypolskich akcji nacjonalistów ukraińskich. Silne oddziały UPA, wspomagane przez miejscową ludność ukraińską, uderzyły niespodziewanie na skupiska ludności polskiej i bazy samoobrony w powiatach: rówieńskim, łuckim, kowelskim i włodzimierskim. Po dokonanych masakrach do wsi na furmankach wjeżdżały grupy rabunkowe, złożone głównie z kobiet, i zabierały wszystko, co pozostało po zamordowanych Polakach, od odzieży do elementów budowlanych.

– do grudnia 1942 miały miejsce mordy na pojedynczych osobach i rodzinach polskich. Ofiarami byli głównie Polacy zatrudnieni w niemieckiej administracji rolnej i leśnej, a następnie ludność wiejska, głównie we wschodnich powiatach Wołynia.

– 13 listopada 1942 – pierwszy masowy mord w Obórkach, pow. łucki. Ofiarą nacjonalistów ukraińskich padło około 50 Polaków.

– 9 lutego 1943 – w polskiej kolonii Parośle (gm. Antonówka. pow. sarneński) nacjonaliści ukraińscy zamordowali 173 Polaków.

– 23 kwietnia 1943 oddziały UPA zabiły około 600 osób w Janowej Dolinie (gm. Bereźne, pow. kostopolski).

– od maja 1943 UPA organizowała masowe ataki na wsie polskie i ośrodki samoobrony na terenie całego Wołynia. Eksterminacja ludności polskiej rozpoczęta w powiatach sarneńskim, kostopolskim, rówieńskim i zdołbunowskim w czerwcu 1943 rozszerzyła się na powiaty dubieński i łucki, w lipcu objęła powiaty horochowski, kowelski i włodzimierski, a w sierpniu także powiat lubomelski. Liczba zamordowanych Polaków na Wołyniu do lipca 1943 oceniana jest na około 15 tysięcy osób a łączne straty ludności polskiej obejmujące zabitych, rannych, wywiezionych na roboty do Niemiec i uciekinierów wyniosła około 150 tysięcy osób. Do lipca 1943 w powiecie horochowskim dokonano napadów na 23 wsie polskie. w powiece dubieńskim – na 15, w powiecie włodzimierskim na 28.

– 12 maja 1943 w powiecie sarneńskim spalono wsie: Mgły, Konstantynówkę, Osty, Ubereż.

– 24 maja 1943 we wsi Niemodlin w pow. kostopolskim zamordowano 170 osób.

– w nocy z 24 na 25 maja 1943 spalono wszystkie dwory i folwarki w powiecie włodzimierskim.

– 28 maja 1943 600 osobowy oddział UPA spalił wieś Staryki i wymordował wszystkich jej mieszkańców.

O swoistej "wirtuozerii zbrodni" pisze dr Aleksander Korman w swoim referacie "Ukraińska Powstańcza Armia na terenach II Rzeczypospolitej Polskiej i jej stosunek do ludności polskiej" , opublikowanym w czasopiśmie "Na Rubieży" Nr 35/1999.

"Depolonizacja ziem wschodnich, rozpoczęta jeszcze za czasów I Rzeczypospolitej Polskiej, od pierwszego rozbioru Polski -1772 roku przez zaborców: rosyjskiego i austriackiego, była później konsekwentnie stosowana i zakończona już na terytorium II Rzeczypospolitej Polskiej przez terrorystów OUN-UPA, w zasadzie w roku 1945.

W rezultacie zabójstw indywidualnych, a potem mordów zbiorowych i rzezi kresowej ludności polskiej, terroryści OUN, a później OUN-UPA w okresie II wojny światowej – w latach 1939-1945 i jeszcze kilka lat po jej zakończeniu, zabili – przyjmując szacunkowo – około 500.000 Polaków, przy czym większość zginęła w tak straszliwych okolicznościach i z zastosowaniem tak wymyślnych tortur, przede wszystkim fizycznych, a niekiedy i psychicznych, że cywilizowany człowiek XX w. nie może tego pojąć i w to uwierzyć. Oprawcy OUN-UPA zabijali z chęci i potrzeby zabijania, aby drwić i rozkoszować się bestialskim okrucieństwem swoim, aby upajać się widokiem tortur, męczarnią zarówno dorosłych jak i dzieci oraz rozpaczą bezbronnych ofiar.

Znany rosyjski literat Aleksander Sołżenicyn wymienił ponad 50 metod tortur stosowanych w śledztwie przez NKWD np. zdejmowanie paznokci czy przypalanie ciała rozpalonym papierosem. Członkowie OUN-UPA – banderowcy prześcignęli znacznie NKWD stosując o wiele liczebniejsze i okrutniejsze rodzaje tortur wobec Polaków a niekiedy i wobec swoich rodaków nie akceptujących ich zbrodnicze praktyki. W UPA występowała w zasadzie solidarność zbrodnicza wśród jej członków. Każdy kandydat na członka UPA musiał najpierw dokonać zbrodni zabójstwa "Lacha" np. w mieszanym małżeństwie polsko-ukraińskim zabić matkę Polkę lub ojca Polaka, względnie kogoś wskazanego np. dziecko, aby móc być dopuszczonym do złożenia przysięgi i zostać członkiem UPA. Różnorodność stosowanych wobec Polaków tortur i okrucieństw, a także pozbawienie życia przez zastrzelenie, nie było dowolne według uznania sprawcy. Z reguły rodzaj tortur czy okrucieństwa był ustalany przez banderowski tzw. komitet rewolucyjny.

Ks. A.Kubasik "Arcybiskupa A.Szeptyckiego wizja ukraińskiego narodu, państwa i cerkwi – Kraków 1999". wymienia w swojej książce również takie tortury jak choćby: przybijanie niemowląt do ściany z podpisem "polśkij oreł", obdzieranie ludzi ze skóry i posypywanie solą, wbijanie dzieci na kołki w płocie, rozdzieranie dzieci na pół, duszenie drutem kolczastym, zakopywanie żywcem w ziemi lub tylko po szyję tak by można było głowy kosić kosą itd

Dziś Ukraina podpisuje porozumienie z Rosją na wieloletnie stacjonowanie floty sowieckiej na terytorium Ukrainy. Tym samym, skończyły się zabiegi dziś już świętej pamięci, Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by Ukrainę włączyć w struktury Unii Europejskiej.

Pan Minister Radosław Sikorski stale na coś kandydował, stale był jakimś popychadłem nie mającym własnego zdania odnośnie Ukrainy.

Straciła Polska, bo Ukraina mogła być buforem bezpieczeństwa dla Polski. Ukraina Pana Janukowycza będzie V kolumną Rosji

"Przywróć nam trumny z polskiej sosny"

"…A gdy będziemy, Nekropolu,
Przybliżać się do twych przedmieści,
Klękniemy kwarantanną w polu,
Nadziei pełni i boleści:
Nadziei – że nam przyjaciele
Naprzeciw wyjdą z Miasta Krzyżów,
Niosący w oczach przebaczenie
I łzy radości, a nie wyrzut.
Boleści, że nam nie pomogą
Te łzy ni łaska, ni witanie…
MILCZĄCE między nami stanie
Zjawą złowrogą."

"Kwiaty Polskie, I/II/VIII fr Modlitwa,Julian Tuwim

OUN-UPA-Katarzynowka-powiat-Lusk-7-8-marca-1943-zamordowane-troje-polskich-dzieci-fot-za-msz-blogmedia.pl

Katarzynówka , powiat Łuck, 7-8 marca 1943. Troje polskich dzieci w wieku 2 lat- zakłute bagnetami, 3 lat – z połamanymi kończynami i 5 lat – z rozprutym i otwartym brzuszkiem, zamordowanych przez OUN-UPA

UPA-Rozstrzelani-16-czerwca-1944-w-lesie-kolo-Lubyczy-Krolewskiej-Polacy-pasazerowie-pociagu-Belzec-Rawa-Ruska-Lwow-fot-zbior-Panstwa-Siemaszkow-za-msz-blogmedia24.pl

Rozstrzelani 16 czerwca 1944 r. w lesie koło Lubyczy Królewskiej przez UPA Polacy – pasażerowie pociągu relacji Bełżec – Rawa Ruska – Lwów, zatrzymanego podstępem przez Ukraińców. Ze zbiorów Państwa Siemaszków.

 


Lipinki-Kolonia-Brzezie-zwloki-pomordowanych-Polakow-fot-zbriory-Panstwa-Siemszkow-za-blogmedia24.pl

Lipniki, Kolonia Brzezie, zwłoki pomordowanych Polaków, ze zbiorów Państwa Siemaszków


Pomink-pomordowanym-przez-OUN-UPA-w-Przemyslu-fot-za-msz-blogmedia24.pl

Polakom pomordowanym przez OUN-UPA – pomnik w Przemyślu. Inskrypcja na tablicy w pełnym brzmieniu: "Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże zapomnij o mnie" W hołdzie Polakom, pomordowanym w latach 1943–1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej także tym, którzy opuścili rodzinne strony uchodząc przed terrorem i zagładą z rąk OUN-UPA W 60 rocznicę tej wielkiej tragedii Rodacy. Przemyśl, Lipiec 2003".

 

 

 

Bibloigrafia:

  • E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, t. I,
  • Na Rubieży (Nr 35, 1999 r.)

Michał St. de Zieleśkiewicz

Za: BLOGMEDIA24.PL – Michał St. de Zieleśkiewicz – blog – 4.04.2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.04.04

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek