Wiktor Mokot: Amber Gold jako Madzia

Lech Wałęsa słynie z różnych powiedzonek, które z reguły nigdy nie grzeszyły logiką, ale miewały niewątpliwy urok nieoczywistej błyskotliwości. Obecny prezydent wyraźnie próbuje nawiązać do chlubnej […]

Leszek Pietrzak: Kim Pan jest, panie Sikorski?

Czy Ra­do­sław Si­kor­ski miał kie­dy­kol­wiek kon­tak­ty z bry­tyj­ski­mi służ­ba­mi? Kto fi­nan­so­wał je­go na­ukę w Wiel­kie Bry­ta­nii, je­go wy­jaz­dy do Afga­ni­sta­nu i in­nych kra­jów oraz kto był […]

Artur Kowalski: Bankowa łapa na SKOK-ach

[I o to chodziło (między innymi) z dopuszczeniem młodego złodzieja do piramid finansowych… MD] Jeszcze nie weszła w życie zaskarżona nowelizacja ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych […]

Wiktor Wegrzyn: Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński–Komunikat 8/12

„Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński” Warszawa 00-270, ul. Krzywe Koło 30/3, tel. (0-22) 635 0671, 506 284 816, e-mail. [email protected] www.rajdkatynski.net   Warszawa, 26 sierpnia 2012 roku […]

Tygodnik Tylko Polska: Koledzy z "Gottwalda"

Korzenie tego „towarzystwa” nie wywodzą się z okresu Solidarności, więzy między jego nieformalnymi członkami zawiązano jeszcze w czasach szkoły średniej, w większości w latach 60. i […]