Pożegnanie Europy Zachodniej?

Debata Ośrodka Myśli  Politycznej POŻEGNANIE Z EUROPĄ ZACHODNIĄ? red. Marek Magierowski red. Piotr Legutko prof. Ryszard Legutko Kraków, 28 listopada 2013 r. Zdjęcia i wideo – […]

Happy Thanksgiving!!!

Thanksgiving You have probably heard a lot about “The First Thanksgiving.” You may be surprised to learn that the day we call “The First Thanksgiving” today […]

Rekontra: ONI

Czy Mich­nik nie po­tra­fi nor­mal­nie po­roz­ma­wiać z kimś kto ma in­ne zda­nie niż On? Nie mo­że? Roz­mo­wa o Onych, w od­cin­kach, o gło­wach hy­dry. O Ber­ma­nie, Sło­nim­skim, Hol­lan­dzie, We­rflu, Ko­ła­kow­skim i Żół­kiew­skim, […]