Dr Jerzy Jaśkowski: Odra – 0 zgonów po chorobie, 108 zgonów po szczepionce.


Szczepieni rozpowszechniają zakażenie.

 Z cyklu:  „Państwo istnieje formalnie”.

 

 

Mowa nienawiści w ustach wakcynologów.

 

Wyjaśniam.
Coraz częściej zwolennicy szczepień, bojąc się utraty wpływów, a więc i portfeli, podają zupełnie nieprawdziwe dane, dotyczące statystyki chorób zakaźnych. Taki na przykład formalnie lekarz pan dr Paweł Grzesiowski, czyli osobnik, który przysięgał, przynajmniej teoretycznie, że nie będzie szkodził choremu, powołuje się na cmentarze przed 100 laty jako na dowód, że choroby zakaźne powodowały zgony. A tylko dzięki szczepieniom udaje się obecnie unikać tych zgonów.
Niestety, nie wnikając w to, skąd takie dane bierze „nasz” dochtor obecnie, ponieważ brak prac dr P. G. na ten temat, możemy się już oprzeć na systemie amerykańskim, ponieważ uważa się Polskę za 52. stan USA.
Otóż u Wielkiego Brata istnieje od 1988 roku system VAERS, powołany ustawą Kongresu z 1986 roku.
Według tego systemu, w okresie ostatnich 10 lat, ani jedna osoba nie umarła z powodu zachorowania na odrę. Podkreślam, ani jedna osoba nie umarła, w 320 milionowym kraju. Natomiast w wyniku szczepień przeciwko odrze zmarło w tym okresie 108 dzieci. Proszę powiedzcie tym rodzinom, że ich dzieci musiały umrzeć dla wyimaginowanej teorii odporności stada!

 

Ale od początku.
Fałszowanie prac naukowych w medycynie, od czasu ustanowienia rynku zdrowia na początku lat 80-tych jest nagminne. Takie firmy szczepionkarskie jak Merck, posunęły się nawet do tego, że przez 6 lat wydawały specjalny biuletyn, rzekomo medyczny, Australian Medical Journal, reklamujący to, co potrzeba. Chodziło o sprzedaż jednego leku, zwanego Vioxx. Lek ten spowodował od 60 000 do 100 000 zgonów. Firma Merck wypłaca rodzinom odszkodowanie w wysokości około 4 850 000 000 dolarów.

 

Inny potentat, GSK, wydaje w Polsce Medycynę Praktyczną, w wersji Pediatria i w wersji Szczepienia, aby tym bardziej indoktrynować lekarzy. Po to opłacani byli konsultanci, aby wymuszać stosowanie takich, a nie innych procedur.
Tak na marginesie, pomimo, że ankiety konsultantów, przedstawiające ich powiązania z przemysłem farmaceutycznym miały być ujawnione dwa miesiące temu, do dnia dzisiejszego ich nie ujawniono.
Podobnie apel środowisk lekarskich, aby członkowie zarządów Izb Lekarskich podali swoje powiązania z firmami farmaceutycznymi, pozostaje bez odpowiedzi. Były głosy, na przykład w Warszawie, by ujawnić takie powiązania, ale szybko je wyciszono.

 

Proszę pamiętać, że procedury są zawsze opracowywane anonimowo. Nigdy nie spotkałem się z podpisem jakiegoś lekarza z imienia i nazwiska pod takimi procedurami, nie wspominając o podaniu podstawy naukowej wprowadzenia takiej procedury.
W celu rozmycia jeszcze bardziej odpowiedzialności, stworzono nawet specjalne komisje zwane Komisjami Przejrzystości, do oceny czegoś, o czym jej członkowie nie bardzo mają pojęcie. Wystarczy zapoznać się z uzasadnieniami takich rekomendacji, aby mieć pewność, że musiały zadziałać pozamerytoryczne naciski, a nie wiedza. Przykładem ewidentnym jest sprawa rekomendacji przez komisję szczepionki, rzekomo przeciwko rakowi szyjki macicy, kiedy to twórca tej szczepionki, dr Harpper, zdecydowanie zaprzeczyła, aby kiedykolwiek badała związek tej szczepionki z tą chorobą.

 

Czyli twórca szczepionki nic nie wie o działaniu anty rakotwórczym tego preparatu, a nasi rodzimi artyści od przejrzystości, oczywiście bez własnych badań, już to odkryli.
Sam widzisz Szanowny Czytelniku, jaka to przejrzystość.

 

Już 26 kwietnia 2014 Japonia wycofała się ze stosowania szczepionki przeciwko HPV, z powodu wysokiego odsetka ciężkich powikłań u kobiet i dziewczynek po tej szczepionce. Są to szczepionki o nawie Cervarix, Siligard i Gardasil. Ilość powikłań przewyższała 52 razy liczbę powikłań po szczepionce p. grypie.
A nasi rodzimi członkowie Komisji Przejrzystości zalecają tą szczepionkę samorządom i wyciągają pieniądze podatnika w sytuacji, kiedy aż 30 % polskich dzieci nie je śniadań.

 

Prace naukowe publikowane w tzw. renomowanych czasopismach medycznych są na tak niskim poziomie, że po zbadaniu 78 takich prac, tylko 3 nadawały się do powtórzenia. Problemy, które spowodowały odrzucenia pozostałych prac, są skandaliczne. Autor takiej publikacji stwierdził na przykład, że lek dawał we wszystkich przypadkach poprawę, podczas gdy nogę musiano amputować dwa tygodnie później.
W innej pracy sfałszowano dane chorego, które doprowadziły do jego śmierci.
Okazało się coś jeszcze bardziej kryminalnego. Urzędnicy FDA ukrywali dowody tych matactw, takie jak fałszywe zdjęcia rentgenowskie, fałszywe testy laboratoryjne, potajemnie amputowane kończyny. Jak ustalono, ten proceder trwał ponad 10 lat. Dalej już nie szukano.
Po drugie, wydawnictwa przyjęły taktykę, że nie publikują prac tzw. negatywnych. O ile jeszcze  w 1990 roku liczba publikacji, podających dane negatywne o lekach, wynosiła 30 % , to obecnie już tylko 14% .
Jest to tym bardziej zatrważające, ponieważ FDA dysponuje budżetem ponad 3 miliardów dolarów. Każdy, kto się narazi, wypada z gry.

 

Podobna sytuacja była z tzw. badaniami biotechnologicznymi. Na 53 badane prace z grupy opracowywanych leków przeciwnowotworowych, udało się powtórzyć tylko 6.

 

Konsekwencje tego są tragiczne. Od 2000 do 2010 roku testowano leki na 80 000 chorych w oparciu o badania, które potem szybko wycofano, z powodu licznych błędów i nieprawidłowości.
Dlatego przenosi się te badania do krajów trzeciego świata, w tym do Polski. Powstają jak grzyby po deszczu prywatne foremki, prowadzące tego rodzaju badania. Nazywa się to włączeniem chorego do programu. Niedoinformowany ludek, pozostawiony sam z sobą i rakiem, godzi się bezmyślnie na takie włączenie do programu, nie wiedząc co go czeka. Żadne powikłania nie są odnotowywane nawet w kartach wypisowych takich osób. Po prostu skreśla się je z programu.

 

Oszukańcze badania pojawiają się w pracach na całym świecie. Stąd monopol wydawniczy. Jak Państwo wiecie, ponad 2460 czasopism należy do wydawnictwa Elsevier, które w Polsce nosi nazwę Urban&Parner. Dział marketingu decyduje o tym, co można puścić do druku, a czego publikować nie należy. Dlatego zlikwidowano wszelkie polskie czasopisma medyczne. Lekarze w Polsce nie mają możliwości wymiany informacji o powikłaniach.

 

Redaktor naczelny British Medical Journal już w 1992 roku powiedział publicznie, że nie można znaleźć recenzenta, którego akceptowałby przemysł!

 

Wszelkie próby oczyszczenia tego procederu, podejmowane przez naukowców, kończą się niepowodzeniem z powodu blokady przemysłu. Szybko wygaszono petycję 10 000 naukowców, w tym 16 laureatów nagrody Nobla, o jawność publikacji w Internecie, przynajmniej tych wszystkich, które są przeprowadzane za pieniądze podatnika.
Zaskoczeniem jest więc analiza stron internetowych, będących wymianą poglądów przez lekarzy, która wykazuje na ich bezkrytyczną wiarę w słowo pisane. Praktycznie wśród lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnim 15-leciu nie znajdzie się osób posiadających minimum krytycyzmu do słowa drukowanego. Nie wspominając, że uważają informacje gazetowe za równie cenne, jak te podawane przez ośrodki naukowe. Mało tego stworzono specjalne fora, rzekomo dla lekarzy, które są prowadzone przez młodych przybyszów, majacych trudności językowe. Wyraźnie daje się zauważyć bezpośredność tłumaczeń. Jest to bezpłatne źródło informacji pomagające indoktrynować PT Lekarzy. Najczęściej takie trolle, nigdzie nie pracują, aby nie można było skonfrontować Trolla z konkretną miejscowościa.

 

Przykładem tego typu dezinformacji jest podanie, że powstała już nowa, bezpieczniejsza szczepionka przeciwko HPV. To jak to się stało, że dopuszczono do sprzedaży poprzedni niebezpieczny preparat? Kto wziął za to pieniądze?

 

W 2013 roku ujawniono wyniki badań firmy Merck, mówiące, że jeżeli chora miała kontakt z wirusem HPV szczep 16, lub 18, przed podaniem szczepionki, to ryzyko rozwoju raka wzrasta o 44.6%.
Nie słyszałem ani razu, żeby jakikolwiek ginekolog, czy wakcynolog zająknął się o tym fakcie. Nie słyszałem także ani razu, żeby wykonano przed szczepieniami badania ustalające obecność tych szczepów.
Czyli po prostu z góry skazano takie kobiety na raka. I robią to z bezczelną miną, że oni przecież ratują …
I proszę uzmysłowić sobie, że robią to radni, czyli ojcowie, kuzyni, krewni dziewczynek, które za kilka, kilkanaście lat, mogą być bezpłodne, lub mieć raka.

 

Pecunia non olet!

 

STARA SZCZEPIONKA GARDASIL ZAWIERAŁA 225 MCG ALUMINIUM, NOWA MA O 100 % WIĘCEJ I ZAWIERA 500 MCG ALUMINIUM.

 

Czy ktokolwiek w Polsce o tym wspomina?
Dodatkowo, szczepionka ta zawiera Polisorbat 80, związek chemiczny związany z występowaniem bezpłodności.
Ale „naszej” komisji Przejrzystości to też nie przeszkadza.

 

Do szerzenia dezinformacji wykorzystuje się dziennikarzy, najczęściej tych najmłodszych, takich jak na przykład Magda Kazikiewicz z Wirtualnej Polski. Czego ta biedna inaczej osóbka nie wypisuje. A to miesza czas i przestrzeń, podając bezmyślnie, albo celowo, różne dane. Zbiera dane od typowych znachorów, takich jak prof. mgr Wł. Guta.
Opiera się na danych podawanych przez PZH, jakby nie wiedziała, że po pierwsze w 2012 roku wprowadzono zakaz informowania o powikłaniach poszczepiennych.
Po drugie, dane są tajne i nie ma do nich dostępu nawet lekarz.
Po  trzecie, nie orientuje się zupełnie w branży, ponieważ gdyby chociaż liznęła temat, to znałaby wypowiedź dyrektora VAERS, mówiącego, że tylko około jeden procent powikłań trafia do bazy. Czyli praktycznie należy mnożyć dane przez 100.
Ale przecie nie o to chodzi. Chodzi o straszenie społeczeństwa.

 

Przez kogo jest finansowany PiS, to już pisałem. A obecnie ci sami Pisowcy krzyczą jednym, wspólnym z PO głosem, o konieczności karania rodziców broniących swoich dzieci.
Tytuły jakie się pojawiają  w mass mediach dezinformacji:
„Rodzice słono zapłacą za nieszczepienie swoich dzieci”
Trzeba karać tych co szerzą propagandę antyszczepionkowską” [dr Paweł Grzesiowski, medexpress 09.03.2015].

 

A jak należy postępować z osobami, które dla zysku podają nieprawdę?
I pomyśl człowieku, przecież to są jawne groźby karalne, a wymiar sprawiedliwości siedzi cicho! Facet reprezentujący interesy prywatnej spółki publicznie grozi, a prokuratura nic.

 

Dane amerykańskie i kanadyjskie wskazują jednoznacznie, że największe ilości zachorowań występują w tych okręgach, w których jest największa liczba zaszczepionych.
Wydalanie wirusa odry po szczepieniu, wykryto u 10 dzieci na 12 badanych. Wydalanie stwierdzono już następnego dnia po szczepieniu i utrzymywało się przez 2 tygodnie. Wirusa RNA odry wykrywano w moczu i ślinie. Są to badania Eurosurveillance z 2010 roku. W 2012 roku podobne wyniki opublikowało czasopismo Pediatric Child Health, opisując dane z Kanady.
W 2013 roku Eurosurveillance opisał wyniki badań, wskazujące na utrzymywanie się wydzielania wirusa w 5 tygodni po szczepieniu. Minęło 5 lat, a w Polsce nadal te informacje nie zostały opublikowane przez państwowe instytucje, zajmujące się problematyką. Także żadne Towarzystwo Pediatryczne, czy wakcynologiczne, nie informuje o tym swoich członków. Innymi słowy, mają pełnić rolę stada baranów, niezbędnego do sprzedaży.

 

Państwo USA, z pieniędzy podatnika, wypłaciło już ponad 3.5 miliarda dolarów odszkodowania dzieciom poszkodowanym przez szczepionki.
Oczywiście, możemy nadal słuchać takich tuzów, jak p. prof Simonides, czy Wysocki, że szczepionki są najlepiej przebadanymi preparatami. Tylko zastanów się Czytelniku, dlaczego firmy produkujące szczepionki mają immunitet sądowy i nie płacą negatywne za skutki szczepionek?

 

Dlaczego Polska jest jednym z nielicznych państw cywilizowanych, w którym lobby szczepionkarskie jest na tyle silne, że od 25 lat blokuje ustawy, mające wprowadzić wypłacanie odszkodowania dzieciom po powikłaniach?

 

Dlaczego Polaka jest jedynym państwem [poza Rumunią i Bułgarią], podającym szczepionki w pierwszej dobie po urodzeniu, kiedy to praktycznie nie ma żadnej możliwości zbadania dziecka i oceny jego stanu zdrowia?
Sam musisz sobie na to pytanie odpowiedzieć, Szanowny Czytelniku, jakich to mamy ekspertów.

 

A to właśnie ci dwuetatowcy najczęściej zaczynają wznosić okrzyki, że rodzice nieszczepiący swoich dzieci, powinni iść do więzienia. Oto moc propagandy gebelsowskiej. Takie głosy są publikowane w środkach masowej dezinformacji, pomimo faktu, że właśnie w USA ukazuje się najwięcej prac wykazujących bezsens przymusowych szczepień. Ujawniono dna przykład dokumenty świadczące, że tak reklamowana szczepionka przeciwko grypie, tak naprawdę ewentualnie zapobiega 1.5 przypadkowi, na 100 zaszczepionych dorosłych. Dla osób powyżej 55 roku życia szczepienie przeciwko grypie ma taką samą wartość jak mycie rąk. Dla dzieci w ogóle nie badano jej skuteczności. Podobnie nie badano dla matek w ciąży i skutków. [Natural News 27.X2011].
Biznes musi się kręcić. Do 1983 roku dziecko otrzymywało 10 szczepionek, obecnie w 2014 otrzymuje już od 36, do 38 szczepionek. Jak możesz się przekonać PT Czytelniku, do dnia dzisiejszego żaden Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, ani żaden z dealerów szczepionkowych nie podał do wiadomości publicznej, jaką takie dziecko otrzymuje sumaryczną dawkę aluminium, rtęci, czy innych toksyn.
Pytania proszę na adresy e-mailowe kierować do poniżej wymienionych osób. Podam tylko, że w samej szczepionce Fluaval – producent GSK, zawartość rtęci przekracza 25 000 razy poziom dozwolony w wodzie pitnej [Natural News 03.06.2014].
Dr hab. n. med. Teresa Jackowska:
 • Honoraria od firmy GSK i MSD za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych oraz finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych.
Dr n. med. Jacek Mrukowicz*
 • W okresie minionych 3 lat otrzymałem:
  – honoraria od firmy GSK i MSD, producentów szczepionek przeciwko HPV, za wykłady wygłaszane na konferencjach naukowych i szkoleniowych finansowanie udziału w międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych od firmy GSK.
 • Jestem redaktorem naczelnym czasopisma „Medycyna Praktyczna Pediatria” i suplementów „Szczepienia” wydawanych przez wydawnictwo Medycyna Praktyczna, w których pojawiają się m.in. reklamy szczepionek i produktów wytwarzanych przez firmy GSK i MSD.
 • Jestem etatowym pracownikiem „Medycyny Praktycznej Szkolenia”, która organizuje konferencje i warsztaty szkoleniowe dla lekarzy i pielęgniarek, w tym m.in. sponsorowane przez firmę GSK.
 Dr hab. n. med. Leszek Szenborn, prof. nadzw. AM:
 • Honoraria za wykłady/konsultacje, finansowanie w uczestnictwach w konferencjach i kongresach naukowych (MSD i GSK)
 • Prowadzenie badań klinicznych (GSK)

Prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki:

 • Uczestniczył w badaniach klinicznych, wykładach sponsorowanych oraz korzystał z pomocy finansowej przy wyjazdach na kongresy naukowe od kilku firm produkujących szczepionki.

Volume 85, Issue 4, July–August 2010, Pages 360–370

Najlepiej wydrukuj i zostaw w swojej przychodni.

Dr Jerzy Jaśkowski
[email protected]
Gdansk,  16 marzec 2015

 

Na zdjęciu dr Paweł Grzesiowski: „Trzeba karać tych, którzy szerzą propagandę antyszczepionkową” – 9 marca 2015 Fot. za medexppress.pl  / wybór wg.pco 

 

Więcej opracowań dr. Jerzego Jaśkowskiego na naszym portalu   >    >    >  TUTAJ.

 

POLISH CLUB ONLINE, 2015.03.23

Dr Jerzy Jaśkowski

Autor: Dr Jerzy Jaśkowski

 • Pingback: Poszczepionkowe cmentarzyska | POLScott24()

 • Pingback: Poszczepionkowe cmentarzyska. Bioetyka w praktyce. | educodomi()

 • Wiesław Boczar

  Kolejne tuszowanie rzeczywistych działań NWO słyszymy hasła precz z aborcją ratujmy życie a w rzeczywistości po cichu mordujemy ludzi przy pomocy Randalu sterylizujemy dziewczyny szczepionkami, rozpylamy chemtrails przez wojskowe samoloty czy zarażamy szczepionkami mającymi zabezpieczać życie na choroby, które dawno zanikły jak na przykład odra, której szczepienia zaniechali Żydzi w Izraelu. Durny naród polski pod przewodem niestety kościoła przyjmie każdą propagandę nie rozumiejąc, że służy ona tylko interesom Narodu Wybranego a Goi wystarczy 500 milionów, aby służyli panom, jako niewolnicy za miskę ryżu.

  • dexrer

   Swiat jest skormupowany a wszystko jest robi one po to zeby zdepopulowac ludnosc… tworzenie bezplodnosci powoduje u poszczegulnego % ludzi, zmniejszenie ilosci przyszlego pokolenia. Usmiercanie dzieci tak samo itd…. mniejsza liczbe populacji latwiej jest kontrolowac. Dodatkowo wystarczy ograniczyc im zarobki zwiekszyc ceny I ludzie zamiast myslec co jest grane maja pogon za pieniedzmi zeby moc powiazac koniec z koncem…

 • Pingback: Straszenia społeczeństw epidemiami-2. | POLScott24()

 • Michal

  Czy może się Pan ustosunkować do tych dwóch informacji:
  1. ostatnio w niedalekim od nas Berlinie zmarło niemowlę z powodu odry. Nieprawdą jest więc, że zero osób w ostatnich latach zmarło na te chorobę
  2. powikłaniem po odrze jest LESS – ostre stwardniające zapalenie mózgu, ujawniające się po ok 10 latach od zachorowania – w prawie 100 procentach śmiertelne

  Pozdrawiam i życzę zdrowia!

  • Aga

   dziecko w Berlinie zmarłe, było przywiezione z trzeciego świata przez rodziców adopcyjnych. Przywiezli je już chore.

 • Marta

  co za ludzie!te niemowle nie zmarło na skutek odry!zanim coś napiszesz to pierw rozeznaj się w temacie.A nie…usłyszałm ,podam dalej.Na ludzki idiotyzm tez powinni znaleźć szczepionkę i Wam ja podać.Powikłaniem po odrze jest LESS,a zapomniałaś dodać co jest równiez powikłaniem po zaszczepieniu na odre!jest tego dużo więcej

 • Michal

  Pani Marto, szukam po polsku i niemiecku jakichkolwiek wiadomości na co w takim razie zmarło to dziecko. Widze wszędzie informacje, że przyczyną była odra. Bazuje na wiedzy przeczytanej – w tym przypadku na wypowiedzi ministra zdrowia niemiec. Prosze mi w takim razie pomóc rozeznać się w temacie i wkleić linki gdzie przeczytam o innej wersji wydarzeń.

  Apropos LESS – Nie neguje że są powikłania po szczepieniach. Za to uważam, że wypada wspomnieć o śmiertelności LESS, gdy konstruuje się zdania ‚w okresie ostatnich 10 lat, ani jedna osoba nie umarła z powodu zachorowania na odrę’. Czy określenie ‚z powodu zachorowania’ mieści w sobie powikłania wychodzące po 10 latach? Jeśli nie, uważam, że warto dodać informacje o takowych do artykułu. Najlepiej link do danych statystycznych,, bym sobie sam ocenił czy liczby są dla mnie znaczące, czy nie.

 • gość

  Początek wpisu usunięto – Admin. .., nie ma czegoś takiego jak „zakaz informowania o działaniach niepożądanych” -każdy produkt leczniczy w tym szczepionki muszą zawierać takie informacje określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego!-inaczej GIF (Główny Inspektor Sanitarny) zabroniłby obrotu takiego produktu, proszę również zwrócić uwagę, iż w rejestrze prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską figuruje co prawda Dr Jerzy (Zygmunt) Jaśkowski ale nie wykonuje zawodu lekarza..

 • Kim doc

  Bravo!!!! Za przypominanie ile dzieci usmiercono szczepionkami. Kazdy kto akceptuje lub namawia na szczepienie jest morderca!!! I wryjcie sobie do tych ulomnych mozgow!!!- nie stado jest wazne tylko jednostka- w tym jest moralnosc

  • Klaudia Machel

   Dlatego własnie nie mam szacunku do tych wiecznie krzyczących przeciwników szczepionek-wyzywanie kogoś od ułomnych mózgów mówi samo za siebie.Co do jednostki masz rację-dlatego ja decyzję podejmuję zawsze sama,i nie obchodzą mnie niczyje krzyki.

   • Aga

    Klaudio, w moim towarzystwie jest 8 dzieci nie szczepionych. Najstarsze ma już 9 lat. Są to jedyne dzieci, które nie ryczały całe noce będąc noworodkami, nie były hospitalizowane z powodu zapalenia płuc, czy biegunek. Zimą czasem mają lekki katar. Zaszczepione Dzieci znajomych są ciągle chore; a to uszy, a to zatoki, a to oskrzela. Coś w tym jest – przyznasz?

    • kw

     A mój kolega się zaszczepił i następnego dnia miał stłuczkę na parkingu. Przypadek?

    • Maciek

     To zabrzmi drastycznie ale takie mam zdanie. Powinno się te dzieci nieszczepione izolować od społeczeństwa. Są śmiertelnie groźne na otoczenia! W wyniku rozdmuchania teorii spiskowej o szczepionkach coraz więcej ludzi się nie szczepi. W efekcie zaczyna zbierać swoje żniwo koklusz. Wkrótce inne choroby. Czy wy nie mieliście historii w szkole? Przecież każdy wie że np. Ospa miała śmiertelność od 10% do nawet 90%. Nie ma jej, bo naukowcy wymyślili szczepionkę. Kto się z tym nie zgadza radzę przyswoić fakty a nie wymysły.

     • mysltonieboli

      sam sobie zaprzeczasz czlowieku… dzieic niezaszczepione nie sa grozneponiewaz inni sa zaszczepieni wiec sa bezpieczni! to ci zaszczpieeni choc samii nie zachoruja moga przeniesc chorobe na nieszczepione dzieci.

     • Patrycja

      Moje dziecko nie było szczepione na ospe. Zostalo zarazone, przez dziecko zaszczepione na ospe. Moje nieszczepione dziecko przeszło ospe bardzo łagodnie, miało kilka krostek, bez gorączki, czuło sie bardzo dobrze!? pediatra byl zaskoczony ze tak lagodnie przechodzi ospe. Juz minął rok od choroby i czuje sie świetnie

     • alimiali

      Szczepionka jest na ospe wieczna a nie wietrzna. To dwie rozne choroby.

     • Monika Kubiak

      Nie istnieje coś takiego jak ospa wieczna. Istnieje ospa wietrzna (łagodna) i ospa prawdziwa zwana czarną ospą (uznana za eradykowaną w 1980 roku).

     • Monika Kubiak

      Prawie żadne dziecko nie jest szczepione na ospę wietrzną – to szczepionka dodatkowa, odpłatna, zalecana przede wszystkim dla dzieci z ostrą białaczką. Więc trudno, by Pani dziecko było na nią szczepione. 😉

     • Danuta Maria Bloch

      moze powiedzmy tak szczepic ale zdrowymi szczepionkami i nie tak wczesnie.Na pewno znajdzie sie zloty środek jak wszyscy uczciwie i spokojnie podejda do tematu.
      Ale tez nie ma sie co dziwic rodzicom dzieci,ktore zachorowaly po szczepionkach.Musi byc jakas zależnosc stanu zdrowia,wieku dziecka i szczepionki.

    • Malpa

     Gosc

     • Malpa

      Moje dzieci były szczepionek na wszystko i nie ryczały cała noc, wogole nie chorują poza lekkimi katarami od czasu do czasu. Znam też wiele dzieci szczepionych z wysoką odpornością i wysokim ilorazem inteligencji. Dziwne co? A najlepsze jest to, iż ktoś jako istotny dowód podaje dane bazujące na kilku przypadkach z swojego najbliższego otoczenia lol!!!! Naprawdę naukowo istotne liczby ?

     • kw

      Dokładnie, ale czego się spodziewać po społeczeństwie, które nie rozumie czytanego tekstu?!

  • saer

   Co za głupotą. Nikt, ale to nikt z powodu szczepionki jeszcze nie zmarł. Same kłamstwa szerzy ten artykuł dla tęgich głupków jak kim doc ma ten przykład. Żenada.

   • goscinnie

    co to za bzdury wypisejusz. wystarcyz troche poszukac chocby po angielsku info z usa. tam prowadza statystyki, i maja ujete dzieci ktore zmarly po szczepionkach. i te ktore ciezko zachorowaly. tam tez mozna poczytac ile koncerny farmaceutyczne wyplacily odszkodowan rodzicow takich dzieci! a swoja droga cyz to nie dziwne ze w usa nawet koncerny tytoniowe wyplacaly odszkodowania za ukrywanie szkodliwosci palenia papierosow oraz za zachorowanie i smeirc palaczy. a tu ani jednego takiego przypadku…

 • Pingback: Odra. Edukować – kogo w pierwszej kolejności? | POLScott24()

 • Pingback: Odra. Kogo edukować w pierwszej kolejności? | educodomi()

 • Pingback: Promocja zdrowia i terapii naturalnych()

 • Pingback: Szczepieni rozpowszechniają zakażenie | Promocja zdrowia i terapii naturalnych()

 • Pingback: BIOLOGICZNE ROBOTY | Wyszperane()

 • Pingback: BIOLOGICZNE ROBOTY. | educodomi()

 • gość

  Szanowny(być może) panie doktorze. Nie jestem pewien czy powinienem do pana pisać jednak może to zmieni pana podejście do ludzkiego umysłu. Nie przeczytałem pańskiego artykułu do końca ponieważ podawanie liczb bez źródeł ich uzyskania dla mnie nie jest wiarygodną formą przekazu wiedzy. Jest też i drugi powód – być może ważniejszy, bo logiczny. Oto cytat z pańskiego artykułu

  „Otóż u Wielkiego Brata istnieje od 1988 roku system VAERS, powołany ustawą Kongresu z 1986 roku. Według tego systemu, w okresie ostatnich 10 lat, ani jedna osoba nie umarła z powodu zachorowania na odrę. Podkreślam, ani jedna osoba nie umarła, w 320 milionowym kraju. Natomiast w wyniku szczepień przeciwko odrze zmarło w tym okresie 108 dzieci.”

  Nie trudno zauważyć, że nie mogła umrzeć na odrę ani jedna osoba ponieważ istnieje obowiązek szczepień. Natomiast powikłania poszczepienne nie są takim niespotykanym zjawiskiem jak raczy pana to ukazywać. Ok. 10-cioro dzieci rocznie w tak olbrzymim kraju umiera z powodu szczepienia i pan trąbi na alarm publicznie??? Sprawdzał pan karty chorobowe tych dzieci? Przeglądał stan zdrowia przed szczepieniem? A może skontrolował warunki domowe w jakich te dzieci żyły? Jako lekarz za którego sie pan podaje wie pan doskonale, że w przypadku dzieci najdrobniejsze odstępstwo od założonych warunków szczepiennych ma znaczenie. Mało tego – obecnie poziom rozwoju genetyki dowodzi wpływu genów na stan zdrowia. Czy jest pan w posiadaniu badań genetycznych wykonanych u zmarłych przed podaniem szczepionki? No i ten – jak wspomniałem na początku – argument logiczny. Czy można negować postęp (bez względu na dziedzinę). To tak jakby pan twierdził, że np. w rolnictwie nikt nie doznał obrażeń od kosy(w przyjętym okresie badań) ale wszystkie obrażenia tego typu pochodzą od zmechanizowanego sprzętu do koszenia i w związku z tym kosa jest bezpieczniejsza. A nie posiadałby pan badań ile gospodarstw używa kosy. Z gruntu takie argumenty nie mają prawa bytu, a tym bardziej nie powinny być argumentem w publicznych wypowiedziach.

  • gość

   Ciekawe co zrobiłbyś jakby Twoje dziecko było w tych 10 które zmarły z powodu właśnie cudownej szczepionki? W cale się nie dziwię że te matki walczą o swoje. Druga sprawa to w tej chwili na świecie jest takie zakłamanie medyczne, że nie wiadomo komu już wieżyc bo niektórym lekarzom na pewno nie, a tym bardziej skorumpowanym władzom.

  • ityle

   Bzdury piszesz, poniewaz akurat w tyk krjau jest duzy odsetek dzieic nieszczepionych. wymienic mozna chociazby mormonow ktoryz nie szczepia sie i sowich dzieci. Na dodatek prowadiz sie tam statystyki chorob i umeirlanosci wsrod dzieic szczepionych i wsrod tych nieszczepionych i porownuje sie je. Gdybys szukal to bys znalazl wiecej informajci o tym i takich klamstw nam nie wciskal.

   P.S.

   • Grzegorz

    Chętnie bym zobaczył takie badania. Gdzie je można znaleźć by pokazać jako dowód?

    • Jan

     To tylko pokazuje twoją tępotę / zamknięcie na pewne sprawy. Wypierasz je. Napisali ci koledzy wyżej – poczytaj, doucz się, zainteresuj tematem. nikt ci nie będzie podsuwał pod nos gotowych rozwiązań. Jak zmienisz tok rozumowania na bardziej otwarty i pokorny wtedy będziesz partnerem do jakiejkolwiek rozmowy.

  • Yelow

   To do czytaj do końca zanim coś napiszesz bo na końcu są zrodla

 • S

  biorąc pod uwagę masowy najazd emi imi grantów mozna się spodziewać wiekszej ilości zachorowań u osób nieszczepionych, kto podejmie takie ryzyko i nie zaszczepi swoich dzieci?

  • Magdalena Poprawska

   Jaki zalew emigrantów?

  • QuiZ-

   najpierw sprawdź statystyki i badania, które porównują zachorowalność u osób szczepionych i tych nieszczepionych

 • Pingback: Utrwalacze władzy/wiedzy medycznej – odra i jej skutki. | educodomi()

 • Pingback: Utrwalacze władzy/wiedzy medycznej – a ODRA i jej skutki. | Wyszperane()

 • Pingback: Utrwalacze władzy/wiedzy medycznej – odra i jej skutki. | POLScott24()

 • Pingback: Jak utrwalać strach – odra i jej skutki. | educodomi()

 • Pingback: Jak utrwalać strach – odra i jej skutki. | POLScott24()

 • gośćlek

  Czy Wy naprawdę myślicie, że lekarze wiedzą, że szczepienia są złe i są na tyle skorumpowani i źli, że mimo tej wiedzy szczepią własne dzieci? Lekarskie dzieci są również szczepione! Myślicie, że ktoś dla fanu podaje własnym dziaciom szczepionkę, która może spowodować zgon? Szczepią bo wierzą w ich skuteczność.

  • ityle

   tak sobie pisza w dokumentach po znajomosci ze dzieic szczepia, a wcale nie szczepia. znany polski kardiochirurg tez kiedys powiedzial aby dzieci nie szczepic…

  • QuiZ-

   To nie jest kwestia wiary to jest kwestia wypranego mózgu od szkoleń, seminariów, spotkań sponsorowanych przez koncerny na których o negatywnych skutkach nie usłyszysz i później to się przekłada na to jak lekarze informują rodziców o skutkach szczepień czy możliwych NOP…. U nas nie potrafiła odpowiedzieć na proste pytania a rzuciła nam aby ulotkę w języku angielskich. To nie są żarty to jest rzeczywistość.

 • Jarosław Lejczak
 • Pingback: Odra – epidemie poszczepienne, autyzm. | educodomi()

 • Pingback: Odra – epidemie poszczepienne, autyzm. | W y s z p e r a n e()

 • Impero
 • mlynek

  ale co zrobić gdy sanepid zacznie się dopierać takim rodzicom do tyłka za niezaszczepienie dziecka

  czy ktoś może podać jakieś paragrafy jak uchronić dziecko przed przymusowym szczepieniem

  • Janina Woelke

   Powiedzieć lub napisać oświadczenie że jest się pochodzenia żydowskiego a Żydzi nie szczepią przecież swoich dzieci. Dlatego nie zbierają poszczepiennego żniwa w postaci okaleczeń na całe życie lub śmierci dzieci.

   • kw

    Proszę o źródło, że wśród nieszczepionych żydowskich dzieci nie ma przypadków chorób ze spektrum autyzmu.

 • Monika Kubiak

  Dlaczego uważa Pan, że zlikwidowano wszystkie czasopisma medyczne w Polsce? Wśró dokoło 130 czasopism naukowych prócz wydawanych przez Urban&Partner istnieje mnóstwo innych, wydawanych przez towarzystwa i wydawców indywidualnych, w żaden sposób nie związanych z lobby koncernów farmaceutycznych.

  • QuiZ-

   które?

 • Azog Mordor

  Bardzo proszę o logiczne uzasadnienie konieczności szczepienia noworodków w PIERWSZEJ DOBIE po urodzeniu. Tylko poważne odpowiedzi proszę. Nie mam ochoty wypowiadać się i komentować wiedzy na temat szczepionek, bo jaki jest ich teoretyczny mechanizm działania wiem. Wiem również, że w przypadku szczepionek najbardziej istotna jest wiedza statystyczna, a tej nam nikt w wersji prawdziwej NIE UDZIELI. Popieram metodę drobnych kroków. Najpierw proszę o odpowiedź na zadane pytanie, bo może jest jakiś, chyba nieznany dotychczas medycynie powód szczepienia w pierwszych 24 h po urodzeniu… Dla mnie powód jest jeden – żeby jak najmniej dzieci uciekło z oddziałów bez szczepień? Ale może się mylę. Drugie pytanie dotyczyć będzie podawania 500x za dużej dawki witaminy K. Jak to możliwe, że kiedyś dzieci przeżywały BEZ TEGO OBRZĘDU??? Jak wiele statystycznie dzieci umiera lub ma kłopoty ze skazą krwotoczną? Kto zna odpowiedzi na to pytanie, powinien przeczytać jeszcze raz i z uwagą ten tekst o szczepionkach… No więc, co Polak to lekarz – nie powinno być problemów… Problem to ma raczej Pan Jerzy Jaśkowski, bo mu chyba zabrano prawo do wykonywania zawodu… przypadek?

 • Pingback: Życie w matriksie – Zdrowie. | educodomi()