Monthly Archives: Listopad 2016

Siedem lat temu, 1. grudnia 2009 na mocy Traktatu Lizbońskiego Polska utraciła suwerenność. Lista głosujących za traktatem.

Siedem lat temu, 1. grudnia 2009 na mocy Traktatu Lizbońskiego Polska utraciła suwerenność. Lista głosujących za traktatem.

Dnia 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat Lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – za pośrednictwem ustanowionych przez niego pełnomocników premiera Donalda Tuska i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Prezydent Lech Kaczyński 10 października 2009 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie w obecności najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, prezydent Lech

Prof. Artur Śliwiński: Polexit?

  Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaowocowało bogatym wachlarzem analiz i opinii politycznych. W Polsce jednak zabrakło poważnych analiz, zaś lukę wypełniają uspokajające wypowiedzi publiczne w stylu „integracji europejskiej”. Tymczasem analiza obecnej sytuacji Polski w UE oraz bilans naszych kosztów i korzyści społecznych z członkostwa w tej organizacji jest sprawą kluczową. Bez wspomnianego bilansu

Smoking-Gun Evidence: Holocaust Establishment Has a Soft-on-Germans Pole-Blaming Agenda, and Chills Dissent to This Agenda, by Jan Peczkis

This work, titled HOLOCAUST: VOICES OF SCHOLARS, is affiliated with Jagiellonian University, and is edited by Yolanta Ambrosewicz-Jacobs.   There are two items of fascinating information in this otherwise-mundane book, and I first focus on these. JEWISH HOLOCAUST SCHOLAR TAKES FLAK FOR HIS FAIRNESS TO POLES, AND TO THE FACTS Shimon Redlich, a Holocaust survivor

POLIN – Rzeczypospolita Przyjaciół, Rzeczypospolita Obojga Narodów

Piszą już nową „historię Polski” – hagadę – pod żydowskie potrzeby na polskiej ziemi. Józef Bizoń: „Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Obojga Narodów”” – http://jozefbizon.wordpress.com/2011/10/22/buduja-na-polskiej-ziemi-%e2%80%9erzeczypospolita-obojga-narodow%e2%80%9d/ A A. Duda nazwał to tak „Budują na polskiej ziemi „Rzeczypospolitą Przyjaciół””. No i użył zamiennie POLIN=Polska. JB Prezydent RP Andrzej Duda na obchodach tzw. „pogromu kieleckiego” 1946. Źródło: Beata

Populist-Nationalist Tide Rolls On By Patrick J. Buchanan

Now that the British have voted to secede from the European Union and America has chosen a president who has never before held public office, the French appear to be following suit. In Sunday’s runoff to choose a candidate to face Marine Le Pen of the National Front in next spring’s presidential election, the center-right

Dr Jerzy Jaśkowski: Stare trzyma się mocno – pan Marek Posobkiewicz.

Z cyklu: „P 156, państwo istniej formalnie”. „Żadne państwo nie upadnie bez pomocy wewnętrznej, użytecznych trolli” – jj I. Za wcześnie pochwaliłem p. Prezesa Telewizji za dopuszczenie programu  pt. „Szeptem” do realizacji. Naprawdę byłem mocno zdziwiony, że przedstawiciel rządu warszawskiego [za: G. Braun], czyli PiS-u, zezwolił na wypowiedzi do kamery ludzi mających odmienne zdanie na temat szczepień.

Marian Piłka: PiS poparł CETA

Grupa 89 eurodeputowanych podjęła próbę zastopowania, a w każdym razie opóźnienia ratyfikacji umowy o tzw. „wolnym handlu” pomiędzy Kanadą a Unią Europejskiej. Europosłowie sformułowali projekt wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii prawnej czy zapisy umowy chroniące inwestorów poprzez wprowadzenie mechanizmu arbitrażowego są zgodne z prawami państw do regulowania porządku prawnego w zakresie polityki

Montevideo: Informacja o stanie zdrowia Jana Kobylańskiego, prezesa USOPAŁ.

Montevideo, 28 listopada 2016r.   Informacja o stanie zdrowia Pana Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego   Zarząd oraz Redakcja USOPAŁ pragnie poinformować wszystkich Przyjaciół oraz współpracowników, iż w dniu jutrzejszym Pan Prezes Jan Kobylański poddany zostanie bardzo poważnej operacji. Zabieg będzie miał miejsce w Szpitalu Brytyjskim w Montevideo. Pan Prezes prosi o przekazanie Państwu tych kilku

Dr Rauni-Leena Kilde: JASNE ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI TUNELU

Staraniem wydawcy pana Bohdana Szewczyka z Kanady ukazała się interesująca książka dr. Rauni-Leena Luukanen Kilde – BRIGHT LIGHT ON BLACK SHADOWS (wydanie w języku angielskim). Wydanie przetłumaczone zostało na język polski i wydane pt. JASNE ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI TUNELU. Człowiek jest umysłem a nie ciałem. Autorka – doktor nauk medycznych, były Dyrektor Środowiska i Zdrowia,

Gietrzwałd: Szkoła areną walki o patriotyzm. Obelgi za obronę polskości.

  Nowa dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie uczyniła jednym z priorytetów funkcjonowania placówki wychowanie do wartości patriotycznych. Wzbudziło to zajadłe ataki na jej osobę ze strony nauczycieli zrzeszonych w postkomunistycznym Związku Nauczycielstwa Polskiego, części rodziców oraz liberalnych mediów. Walka o szkołę promującą przywiązanie do patriotyzmu w miejscowości, gdzie znajduje się jedno z

Przed rocznicą Radia Maryja: Prowokacja z kukłą prezesa PiS przed toruńskim sanktuarium

Do skandalicznej prowokacji doszło w czwartek przed Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. JP II w Toruniu. Dwie osoby z kukłą przypominającą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z dłonią wypełnioną fałszywymi banknotami fotografowało się na tle świątyni. Jedną z osób była działaczka N. Klaudia Jachira znana z umieszczanych w Internecie skandalicznych, prześmiewczych akcji. Prowokatorka pojawiła

Tadeusz Matuszkiewicz: Musimy patrzeć na realne, a nie pobożne życzenia

  W chwili opuszczenia przez ludowców rządu w Londynie oraz deklaracji opuszczenia przez nich RJN, Stronnictwo Pracy zaczęło odgrywać rolę siły integrującej polską scenę polityczną, wciąż mając jednak nadzieję, iż za cenę ustępstw terytorialnych uda się uratować niepodległość kraju. Na emigracji w obrębie SP zarysował się rozłam na tle stosunku do polityki Mikołajczyka. Karol Popiel

Prof. Artur Śliwiński: Degradacja i niszczenie sektora publicznego

  Pogląd, jakoby sektor publiczny był obszarem bezwzględnej nieefektywności, a zatem powinien być maksymalnie ograniczany na rzecz sektora prywatnego, nadal uchodzi w Polsce za credo ekonomii liberalnej. Skutkiem rozpowszechnienia takiego poglądu jest przede wszystkim wysoka tolerancja wobec wszelkich przejawów marnotrawstwa dobra publicznego oraz podtrzymywanie skostniałych instytucji publicznych (nieefektywnych, niedostosowanych do wymogów współczesności). Skoro bowiem jest

An ‚America First’ Trump Trade Policy By Patrick J. Buchanan

Donald Trump’s election triumph is among the more astonishing in history. Yet if he wishes to become the father of a new „America First” majority party, he must make good on his solemn promise: To end the trade deficits that have bled our country of scores of thousands of factories, and to create millions of

Stanisław Bulza: Z realnego socjalizmu do komunizmu (Część IX.)

Przeczytaj      Część I.      Część II.     Część III.     Część IV.     Część V.       Część VI.       Część VII.      Część VIII.       „Polski cud gospodarczy”  i fałszowanie historii. Główna myśl, która stała się podstawą nowego porządku, jest ta, że

Top