Dr Przemysław Łukasik: Niemiecki antyamerykanizm głębszy po ostatnich wyborach w USA


Na portalu Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Przemysław Łukasik zamieścił interesujące opracowanie, analizę stosunków niemiecko-amerykańskich w nawiązaniu do ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump został 45 prezydentem USA.

Kilka słów o autorze analizy ze strony CSM:

Ekspert ds. stosunków niemiecko-amerykańskich, absolwent historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem publikacji opisujących stosunki międzynarodowe, w szczególności relacje transatlantyckie.

 

Dr Magdalena Ziętek-Wielomska, osoba znająca Niemcy, na swojej stonie  FB tak oceniła pracę dr. Łukasika:

Bardzo ciekawa analiza niemieckiego antyamerykanizmu, który stanowi część niemieckiego mitu narodowego, w który co ciekawa, wierzy zarówno polska lewica, jak i spora część polskiej prawicy. Z jedną różnicą – lewica wypomina Niemcom Holocaust, a część polskich prawicowców pod wpływem książek Zychowicza zaczyna na serio wierzyć, że to myśmy się do niego przyczynili. Bo gdyby Beck zachował się inaczej… Jak połączyć zbrodnie III Rzeszy z „wyższością ducha” – na to pytanie fascynaci niemieckich mitów nie potrafią odpowiedzieć….

„Mamonizm i materializm to z kolei desygnaty określające ojczyznę goniących za pieniądzem, za jaką uważano i dalej uważa się Amerykę. Krytyka ubóstwienia pieniądza przez Amerykę potwierdzała przekonanie o misji Niemców jako forpoczty, której celem jest wyzwolenie ducha. Reformacja zapoczątkowana przez Lutra miała stanowić przykład zwycięstwa nad „rozumowo-handlarskim systemem odpustów w łonie kościoła, ogarniętego duchem doczesności” (W. Kunicki, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918-1933, Poznań, s. 224)

Dr Przemysław Łukasik we wstępie do analizy:

U progu XXI w. Ameryka jako państwo i jako symbol, pomnik pewnej idei stanowi obiekt kontestacji świata. Niemiecki antyamerykanizm jest wprawdzie tylko częścią owej kontestacji, za to bardzo istotną, ponieważ to niemieccy filozofowie i historycy stworzyli podstawy ideologiczne krytyki Ameryki. Oni też – co może świadczyć o specyfice niemieckiego antyamerykanizmu – jako pierwsi nadali krytyce uniwersalny wymiar, wprowadzając do dyskursu kwestie modernizacji i nowoczesności.[1] Po wyborze Donalda Trumpa na 45 prezydenta USA czarny obraz Ameryki w Niemczech się znacznie pogłębił,

Kończąc pracę nad książką o przejawach antyamerykanizmu w Niemczech zauważam, że obecnie wygłaszane przez Niemców sądy stanowią w dużej mierze odzwierciedlenie lęków obecnych już od dawna w skomplikowanych i ewoluujących relacjach z Amerykanami. I choć historyczne doświadczenie niemieckie jest całkowicie odmienne od polskiego – a przynajmniej czerpie z zupełnie odmiennych doświadczeń – to paradoksalnie zestaw uprzedzeń mamy podobny – i pewnie obecny również w innych społeczeństwach Europy.

[1] J. Habermas, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłu. M. Łukaszewicz, Kraków 2005, s. 35-64

 

Cały artykuł w formie PDF do pobrania  >   >   >   TUTAJ.

ŹRÓDŁO: CENTRUM STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH, 10 lutego 2017.

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2 , 2017.02.14
Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci