Globalizacja, czyli programowy upadek Świata (napisane w 2003 r.)


Szanowni Państwo,

Każdy patrzy na otaczającą rzeczywistość z własnego punktu widzenia. Ponieważ ulokowani jesteśmy w różnych kulturach i różnych tradycjach, dlatego różnorodne czynniki wpływają na nasze postrzeganie Świata, w tym również na postrzeganie przedmiotu niniejszego listu – społeczności żydowskiej.

Urodziłem się i wychowałem się na Krakowskim Kazimierzu. W sercu dawnego żydowskiego miasta, które przez pięć wieków nie tylko kształtowało losy Żydów, ale również wpłynęło na współczesne losy Świata. Moim placem zabaw był plac przed Starą Synagogą – jednym z najważniejszych zabytków kultury żydowskiej drugiego tysiąclecia. Jako dziecko wspinałem się po synagogach, wędrowałem po podwórkach i ulicach, które jeszcze niedawno tętniły życiem żydowskich mieszkańców. W Synagodze Popera – użytkowanej jako Dom Kultury, uczyłem się malarstwa, muzyki, literatury. Nigdy nie istniał dla mnie problem żydowski. Choć dziś patrząc z perspektywy czasu miałem kolegów Żydów. Nawet o tym nie wiedziałem, bo nie interesowało mnie kim są. Dopiero po czterdziestu latach życia pierwszy raz pojawił się problem Żydostwa. Pojawił się wtedy, kiedy zacząłem rozpoznawać zorganizowane struktury przestępcze w polskich organach władzy. Polska, która zapoczątkowała upadek bloku komunistycznego, która jako pierwsza zrzuciła jarzmo komunizmu została rozgrabiona, zrujnowana a społeczeństwo polskie pozbawione materialnych podstaw bytu. W wyniku działań doskonale zorganizowanych grup przestępczych rozgrabiona i osłabiona Polska, pozbyła się większości majątku narodowego.

Przestępcy w polskim rządzie sprzedali za ułamek wartości polski system bankowy, polską energetykę i wszystkie najcenniejsze gałęzie przemysłu. Żeby unaocznić Wam jak wygląda sytuacja podam, że w roku 2002 polski Produkt Krajowy Brutto był prawie dwukrotnie mniejszy niż wynosił ćwierć wieku temu, w czasach niskowydajnego komunizmu. Pod uwagę należy wziąć również to, że większość dochodów w osłabionego przemysłu trafia w ręce zagranicznych przedsiębiorstw. Należało więc zastanowić się jak do tego doszło.

Każdy rozpatruje negatywne strony judaizmu na podstawie znanych sobie informacji. Zanim przejdę do dalszej części wyjaśnię, że jestem wielkim przyjacielem Żydów. Ale ponieważ potrafię samodzielnie myśleć i nie poddaję się medialnej manipulacji potrafię rozróżnić żydowskich bandytów od przyzwoitych ludzi. Największym problemem jest to, że społeczeństwo żydowskie nie potrafi, bądź nie chce odizolować bandytów ze swojego grona, dając im jakże często ochronę, w zamian za podzielenie się zagrabionymi pieniędzmi.

Niedawno, uczestniczyłem w dyskusji poświęconej tak zwanemu „polskiemu antysemityzmowi”. Podnoszone w niej kwestie niechęci Polaków do Żydów, były całkowicie marginalne Kiedy więc wyraziłem swoją opinię, że główną przyczyną tak zwanego „polskiego antysemityzmu” była przestępcza działalność gospodarcza Żydów spotkałem się ze sprzeciwem osób robiących z tematu historii stosunku polsko-żydowskich misterium do samoutrapienia.

Nie muszę Państwu wyjaśniać, to co jest rzeczą oczywistą, że przestępczą działalnością zajmowały się nieliczne grupy, podczas gdy większość społeczności Żydów żyła i pracowała uczciwie. Należało by jeszcze wyjaśnić, że Polska (która jako pierwsza w nowożytnym Świecie wprowadziła system demokracji, ograniczony do jednej grupy społecznej), była krajem otwartym dla wielu przybyszy z zagranicy, będąc niejako pierwowzorem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dając szanse rozwoju przybyszom. Dlatego obecne społeczeństwo polskie jest mieszaniną wielu nacji wśród których najliczniejsze to Żydzi, Niemcy, Rusini. W mniejszym stopniu: Włosi, Francuzi, Tatarzy, Gruzini i inni.

Nieszczęściem Kościoła Katolickiego jest mieszanie się do polityki i gospodarki. W przeszłości Kościół Katolicki pod groźbą ekskomuniki zabronił zajmowania się procederem pożyczania pieniędzy. Z tego powodu, w katolickiej Polsce, jedynymi, którzy zajmowali się obrotem pieniądzem byli Żydzi. Trywialnym było to, że zakony katolickie, biskupi i kardynałowie lokowali swoje oszczędności u Żydów. Nie było w tym czasie żadnych mechanizmów kontrolnych, żadnego audytu nad działalnością bankierów żydowskich. A ci, będąc całkowicie bezkarni dokonywali na masową skalę zabiegu porównywalnego do „kreatywnej księgowości”, wypisując mnóstwo bezwartościowych weksli i poręczeń. Co robili bankierzy żydowscy z ulokowanymi przez goi pieniędzmi? Niektórzy najzwyczajniej kradli powierzone pieniądze. Inni opętani przez żądzę zdobycia fortuny – w piramidach finansowych chcieli powiększyć swój majątek. Równocześnie z procederem obrotu pieniędzmi, znaczna część Żydów prowadziła interesy handlowe, które najprościej można porównać do obecnego pojęcia globalizacji. Dzięki faktowi, że w całej Europie istniały skupiska żydowskie, prowadzili (niejednokrotnie ze swymi krewniakami) interesy handlowe, które polegały na ogół na handlu międzyna-rodowym omijającym bariery handlowe i cła. W ten sposób doprowadzili do rozstrojenia gospodarki polskiej, która w II połowie siedemnastego wieku zaczęła podupadać. Upadającej gospodarki nie można było dalej doić, dlatego w szybkim tempie upadły również biznesy spekulacyjne żerujące na polskiej gospodarce.

Bankructwo – w II połowie XVII wieku, największego w Rzeczypospolitej Polskiej banku Forbesa, który zachwiał całą polską gospodarką tamtych czasów, stało się punktem przełomowym dla historii Polski. Osłabiona ekonomicznie Polska stała się łatwym łupem dla pazernych sąsiadów, którzy bezkarnie plądrowali Kraj grabiąc i rujnując co napotkali po drodze. Następstwem tego stanu rzeczy był ostateczny upadek Polski, przypieczętowany rozbiorami naszego Kraju – podzielonego między trzech zaborców.

Jest rzeczą oczywistą, że wraz z upadkiem Polski upadły żydowskie fortuny, a większość społeczności żydowskiej znalazła się w tragicznej sytuacji finansowej. Przedstawiony powyżej ciąg zdarzeń to tylko jeden nurt – wyodrębniony z całego szeregu innych uzupełniających go wydarzeń.

Kiedy więc czytam, o wielkiej grabieży dokonanej w firmie Word Com, o malwersacjach firmy Arthur Andersen to nie mam wątpliwości, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Przodkowie – niektórych z tych ekonomicznych gangsterów – działali kiedyś w Polsce. Podobnie jak w przeszłości ich w Europie, tak samo dzisiaj w Ameryce – mają oni rozległe macki – nie tylko w strukturach władzy USA, ale również w większości krajów Europejskich, a co najgorsze w moim kraju.

Jeżeli taka nihilistyczna postawa doprowadziła kiedyś do upadku Polski to istnieje wszelkie prawdopodobieństwo, że doprowadzi również do upadku gospodarki Świata.

Globalizacja handlu, będąca dziś przyczyną wielu nieszczęść ludzkich miała swoją premierę na terenach Polski. Tak naprawdę sprowadzała się do nierównych zasad handlu, omijaniu obowiązującego prawa i zwykłej kradzieży.

Proszę sprawdzić, czy zjawisko z którym mamy do czynienia w chwili obecnej nie sprowadza się do tego samego.

Kiedy więc czytam wypowiedzi krytyków Żydostwa, odwołujące się do religijnych czy ideologicznych aspektów zagadnienia to bardzo wyraźnie podkreślam: Tu nie chodzi i religię czy ideologię. Judaizm, syjonizm, tragedia holokaustu są dzisiaj tylko narzędziem do dokonywania wielkich przestępstw przez największych światowych gangsterów. Historia potwierdziła ten fakt, przez występujący system powiązań żydowskich komunistów z syjonistami, ortodoksami i niewierzącymi żydowskimi gangsterami, działających wspólnie dla zagarnięcia cudzych pieniędzy. Nie jest to reguła, ale takie związki kilkakrotnie wystąpiły w przeszłości. Daruję sobie wymienianie nazwisk, ale pewien szanowany Żyd (również przeze mnie) powiedział: „Każdy naród płodzi ludzi porządnych i łotrów”. Tylko, że żydowskie łotry posiadają bardzo niebezpieczne narzędzia: w postaci judaizmu z koncepcją „narodu wybranego” i błędnie rozumianą „solidarnością etniczną”. Jest pokracznym obrazem Narodu Żydowskiego fakt, że „solidarność żydowska” nie znajduje zastosowania wobec biednych i uczciwych Żydów, ale głównie wobec wielkich złodziei i gangsterów.

Proszę – w myślach – przeprowadzić analizę systemu powiązań najważniejszych instytucji finansowych Świata, a zrozumiecie Państwo, motywy ich działań.

Kiedy już to zrobicie, zrozumiecie co grozi naszemu wspólnemu Światu.

  • (Angielskie tłumaczenie powyższego artykułu opublikowane zostało w wolnych żydowskich mediach w listopadzie 2003r.)

 

Artysta i teoretyk kultury
Artur Łoboda
Polskie Niezależne Media
Fundacja Promocji Kultury
www.fundacja.zaprasza.eu

 

Źródło:  ZAPRASZA.net , 20 lutego 2005 r.

 

  • Ilustracja tytułowa: Stara Synagoga na krakowskim Kazimierzu. Foto za wikipedia.pl / wybór zdjęcia wg.pco

 


Przeczytaj więcej tekstów Artura Łobody na naszym portalu  
 >    >    >    TUTAJ
 .

 

Polish-Club-Online-PCO-logo-2, 2018.01.18.

Artur Łoboda

Autor: Artur Łoboda