Przywracanie prawdy (cz. 2)

Przeczytaj   Część 1.   Kłamstwo śpieszy się, aby wypełnić próżnię po prawdzie znajdującej się w odwrocie. Anthony Esolen   Zanim powrócimy do zagadnień omawianych w […]

Chaos i kryzys gospodarczy

Tytuł nie dotyczy zagadnień teoretycznych. Tak mogłoby się wydawać, gdyż w świetle wypowiedzi prominentnych polityków zagranicznych i krajowych, chaos co prawda w Polsce jest trwałym elementem […]