Andrzej Solak: Arcybiskup i masoni

„Widzimy jak planowo atakowany jest dziś Kościół przez różne środowiska libertyńskie, ateistyczne i masońskie. Nie oszczędzają Kościoła liberalne telewizje i takież pisma…” – napisał w wielkopostnym […]