PACCM: Polonia Bids Farewell to Alfreda Plocha

Alfreda B. Plocha Mrs. Plocha, an active and distinguished member of Philadelphia’s “Polonia” (Polish Community) shared her love for things Polish.  She was born in Binarowa, […]

Ryszard Urbaniak – Wiatr od Bugu

Jedenastego września bieżącego roku, podczas dorocznego zebrania istniejącej już od ponad 43 lat Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II (Polish American Educational Committee) obecnie z […]