Patrick J. Buchanan: Can Democracy Cope?

For those who have read about or vaguely remember the stolid British tribe of Dunkirk, the Battle of Britain and the Blitz, which held out in […]

Kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi

Wizyta panującego Polakom nad Wisłą prezydenta Bronisława Komorowskiego w Waszyngtonie i jego spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barac’iem Obamą obfitowała nie tyle w sukcesy polityczne co […]

Government can’t print money properly

As a metaphor for our troubled economic and financial era — and the government’s stumbling response — this one’s hard to beat. You can’t stimulate the […]

Roy Tov – Koniec holokaustu

W roku 2000, Norman Finkelstein opublikował wspaniałą książkę The Holocaust Industry: Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering (Przemysł holokaustu: przemyślenia nt. wykorzystywania żydowskiego cierpienia). Stwierdził […]