Sprawa sumienia polskiego

Kiedy po przewrocie majowym na polecenie Piłsudskiego uwięziono w ramach zemsty politycznej w III. Wojskowym Więzieniu Śledczym na Antokolu w Wilnie generałów Tadeusza Rozwadowskiego, Włodzimierza Zagórskiego, […]

Józef Wieczorek: Dwa procesy akademickie

Proces za przerwanie wykładu stalinowca, i proces amnezji akademickiej (i nie tylko)   Media podają, że rozpoczął się proces w sprawie przerwania wykładu stalinisty Z. Baumana http://wpolityce.pl/wydarzenia/76673-zostana-ukarani-za-przerwanie-wykladu-stalinowskiego-zbrodniarza-majora-baumana […]