Tag Archives: ONZ

Stanisław Michalkiewicz: Jak za Hammurabiego

Stanisław Michalkiewicz: Jak za Hammurabiego

Komentarz  •  Goniec Polski (goniec.com)  •  6 lutego 2017   Niczyje życie, zdrowie, ani mienie nie jest bezpieczne, gdy trwa sesja Sejmu – powiadają polscy liberałowie, trawestując spostrzeżenie konserwatystów amerykańskich. Bo jakże tu nie odczuwać niepokoju, skoro, kiedy już z inicjatywy ONZ wszystkie państwa uznały „prawo do pracy” za „podstawowe prawo człowieka”, zaraz pojawiło się

Dr Jerzy Jaśkowski: Wojna współczesna, a zdrowie cywilów. Broń „uranowa” na terenie Polski. (Cz. 1., 2. i 3.)

Wojska amerykańskie w Polsce, a nasze zdrowie. Z cyklu:  „52 Stan” Jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia tego, czego ludzie nie chcą słyszeć i co chcieliby ukryć” – Jerzy Orwell Jak wiadomo od pewnego czasu stacjonują u nas wojska Pentagonu. Pentagon już od dłuższego czasu używa amunicji ze zubożonego uranu.

Artur Rubinstein – w 130 rocznicę urodzin

28 stycznia minęła 130 rocznica urodzin wielkiego pianisty Artura Rubinsteina, polskiego żyda. Ogólnie postać artysty jest znana. Potrzebujących jej uzupełnienia odsyłam do wielu łatwo dostępnych źródeł. W swoich kilku słowach chce zwrócić uwagę na zachowanie się Artura Rubinsteina w czasie koncertu jaki grał na gali konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych w San Francisco na wiosnę

Promocja strategicznych celów subkultur LGBT stała się oficjalną częścią programu ONZ – również dzięki postawie Polski

19 grudnia Zgromadzenie Ogólne ONZ ostatecznie zatwierdziło minimalną większością głosów decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. W ten sposób dokonano po raz pierwszy w historii ONZ instytucjonalizacji agendy LGBT. Mandat ten można było zablokować, jednak Polska wraz z krajami UE aktywnie temu przeciwdziałały.

Dr Jerzy Jaśkowski: Wróżenie z fusów, co nam Czas niesie?

Z cyklu: „P-160, Państwo istnieje formalnie”     Definicja “Prania mózgu” – Oxford English Dictionary “Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami; Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych. Jest to równoznaczne

Dr Jerzy Jaśkowski: Głupota czy pazerność? Marihuana.

Z cyklu: „ P-158, państwo istnieje formalnie”     Kiedy adwokat kłamie? Kiedy otwiera usta! A urzędnik?   Zaskakujące są wypowiedzi różnego szczebla urzędników rozmaitych ministerstw. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, czy świadczą o zupełnej nieznajomości tematu, w którym usiłują zabrać głos, czy też wykonują po prostu polecenia otrzymane z zagranicznych ośrodków.  Zauważmy, że

„Kontrola ludzkości musi być sprawowana przez sektor prywatny oraz ONZ” – David Rockefeller, 1994.

  Archiwalne nagranie Davida Rockefellera z roku 1994: „Kontrola ludzkości musi być sprawowana przez sektor prywatny oraz ONZ” [wideo]   Podczas konferencji David Rockefeller przedstawił plan globalnego rządu, który „pomoże” naszej planecie. Jak ustalono na szczycie ONZ w 1992 roku, sektor prywatny będzie kontrolował światowy rozwój i populację poprzez rządy i organizacje podległe ONZ David

Dr Jerzy Jaśkowski: Czym się zajmuje ONZ? Wygodne życie! Albo na co idą pieniądze podatników.

Z cyklu:  „S-123,  52 stan”     Aby garstka mogła dobrze żyć, tłumy muszą umierać. Wyścig z czasem Urzędnik nie ma Ojczyzny, jemu wszystko jedno, gdzie on jest i co on robi. Urzędnik to nawet duszy mieć nie może. Bo czy może mieć duszę maszyna do pisania? – M.R.     Widoczne jest od chwili

Dr Jerzy Jaśkowski: 7000 ludzi do odstrzału w Łodzi. Szczepienia – Grypa.

Z cyklu: „P – 138, Państwo istnieje formalnie”. „Państwo, a dokładniej mówiąc partia, frakcja partyjna, stronnictwo, sekta, człowiek, który zawiaduje nim w danej chwili – może nadać nauczaniu publicznemu kierunek, jaki mu się podoba i kształtować wedle swojej woli umysłowość poprzez sam mechanizm nadawania stopni naukowych. Nadajcie jakiemuś człowiekowi prawo przyznawania stopni naukowych, a okaże

Elity III RP są niczym gang albańskich złodziei kurczaków – Jan Śpiewak w wywiadzie dla Barbary Burdzy

  O feudalizmie w Warszawie, powiązaniach polityki ze światem przestępczym i o tym, dlaczego Polsce grożą rozbiory – mówi Jan Śpiewak, szef stowarzyszenia Miasto jest Nasze, w rozmowie z Barbarą Burdzy.    Co jest Panu najbliższe w Warszawie? Plac Zbawiciela. Lubię bulwary wiślane, lubię Osiedle Jazdów, lubię parki. Cieszy mnie, że jest to wciąż zielone

Dr Jerzy Jaśkowski: Polska korporacjami stoi.

Z cyklu: „P- 134 państwo istnieje formalnie”      Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać. – Nicolás Gómez Dávila   O tym, że państwo polskie istnieje formalnie powiedział nie kto inny, tylko Minister Spraw Wewnętrznych, czyli najbardziej kompetentna osoba w kraju. O tym, że ustawy opracowuje się pod konkretne korporacje

Romuald Szeremietiew: Inicjatywa Trójmorza pod patronatem Chin i USA

Wykonano ważny krok na drodze do budowy bloku Międzymorza. W Dubrowniku (Chorwacja) 25.08.2016 r. dwanaście państw Europy Środkowej na spotkaniu pt. „Wzmacnianie Europy: budowanie połączeń między Północą i Południem” powołało Inicjatywę Trójmorza oraz przyjęło wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Gospodarzem była prezydent Chorwacji, spotkanie zostało inaugurowane przez prezydenta

Dr Jerzy Jaśkowski: Ogłupianie Polaków trwa – Kwaśniewski – CIA – weterani.

Z cyklu: „W -111, Listy do Wnuczka”     Definicja “Pranie mózgu” – Oxford English Dictionary “Planowe, dokonywane czasami przy użyciu siły, usunięcie z umysłu człowieka trwałych przekonań, zwłaszcza dotyczących polityki, w celu zastąpienia ich innymi poglądami. Proces ten można uznać za rodzaj przymusowego nawrócenia, jest stosowany przez różne państwa wobec desydentów politycznych. Jest to równoznaczne

Dr Jerzy Jaśkowski: Dziwne zwyczaje Naczelnej Izby Lekarskiej.

Z cyklu: „Państwo istnieje formalnie” – P-131. Jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia tego,czego ludzie nie chcą słyszeć i co chcieliby ukryć”. Jerzy Orwell   Nasze życie zaczyna sie kończyć wtedy, kiedy zaczynamy milczeć w ważnych sprawach”. M.L.King     Te dwie maksymy świadczą o stanie prawa w danym państwie.

Dr. Jerzy Jaśkowski: Prawa człowieka, co to znaczy i dla kogo one są?

Z cyklu: „Listy do Wnuczka”     W- 108 Jeżeli wolność słowa cokolwiek oznacza, to oznacza ona prawo do mówienia tego, czego ludzie nie chcą słyszeć i co chcieliby ukryć”. Jerzy Orwell   Za co nie lubię Polaków? Ponieważ zdrajców i renegatów biorą za bohaterów i stawiają im pomniki”. Katarzyna II       Kochany

Top