Tag Archives: Prof. Artur Sliwinski

Prof. Artur Śliwiński: „Plan” Mateusza Morawieckiego (cz. II)

Prof. Artur Śliwiński: „Plan” Mateusza Morawieckiego (cz. II)

Przeczytaj:    Część I.     W pierwszej części niniejszej publikacji (Biuletyn EEM Nr 4/2016) sygnalizowaliśmy najbardziej widoczną i trudną do podważenia ułomność „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” Mateusza Morawieckiego. Istotą tej ułomności jest fakt, że nie jest to żaden plan społeczno-gospodarczy, a więc nie należy spodziewać się „odpowiedzialnego rozwoju”, cokolwiek miałoby to znaczyć. Pisaliśmy,

Prof. Artur Śliwiński: Nowy nacjonalizm gospodarczy

W Polsce fenomen współczesnego nacjonalizmu gospodarczego jest niedostrzegany, pomimo tego, że nie tylko ukazuje on ważne przeobrażenia polityczne i prawne w wielu krajach, lecz przybiera także zasięg globalny. Nie jest to zjawisko nowe, ale obecnie nasilające się wskutek presji globalnego kryzysu ekonomicznego oraz załamania doktryny neoliberalnej. Najbardziej widoczną cechą współczesnego nacjonalizmu gospodarczego jest połączenie dwóch

Prof. Artur Śliwiński: Początek metanoi?

Jak dokonują się wielkie przeobrażenia społeczno-gospodarcze? Czy dzięki kilku pomysłom ministerialnym? Czy może wskutek „kolorowych rewolucji”? Gdy pojawia się Wielki Kryzys, przeobrażenia społeczno-ekonomiczne są nieuchronne i nieodzowne. Ich kierunek wyznaczają możliwości intelektualne i duchowe, które w podobnych okolicznościach stają się najcenniejszym kapitałem społecznym. Historia polityczna i gospodarcza, w tym historia polityczna i gospodarcza Polski, obfituje

Prof. Artur Śliwiński: „Plan” Mateusza Morawieckiego

  Gdy 16 lutego 2016 roku Minister Rozwoju Mateusz Morawiecki przedstawił „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, nie wywołało to szerszej reakcji mediów i opinii publicznej. Również bez echa pozostały krytyczne uwagi i sugestie kierowane do Autora owego „planu”. Być może dlatego, że zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski były przez wiele lat spychane na margines życia politycznego.

Prof. Artur Śliwiński: Rozkład i degradacja „elity światowej” (cz.2)

    Państwo narodowe pozostaje prawdziwym fundamentem szczęścia i harmonii.  Donald Trump     Dopiero analiza ewolucji wzajemnych stosunków między głównymi figurami „elity światowej” może rzucić światło na to, co się dzieje wewnątrz tej elity (zwłaszcza pod wpływem głębokiego kryzysu globalnego). Jedną z okazji do rozpoznania zmian w relacjach między tymi figurami jest kampania poprzedzająca

Prof. Artur Śliwiński – Rok 2016: Ponowny wybuch kryzysu globalnego. Epicentrum kryzysu przesuwa się do Europy

Nikt nie powinien mieć złudzenia, że koniec neoliberalizmu będzie gładki, spokojny, harmonijny i przyjemny. Maximilian Forte, antropolog   Światowe media odnotowały ponową falę kryzysu globalnego, porównywalną z wybuchem kryzysu w 2007 roku. Epicentrum kryzysu przesuwa się do Europy. Wśród polityków europejskich narasta panika. Miliony ludzi na świecie zastanawiają się nad tym, jak przezwyciężyć największy w

Prof. Artur Śliwiński: Cztery scenariusze przyszłości rządu

  Nigdy nie rozbieraj płotu, jeśli nie wiesz, po co go postawiono. Robert Frost   Różne scenariusze dowodzą niejasnej przyszłości obecnej władzy politycznej w Polsce, lecz w tym przypadku także zawierają one pewną tendencję ogólną. Po upływie pół roku od ukonstytuowania się nowych władz politycznych w Warszawie mamy już dostateczne podstawy, aby poważnie traktować niektóre

Prof. Artur Śliwiński: Polska znajduje się w pułapce zadłużenia

Mimo wielu starań nie udało się na przekonać ludzi rządzących w Polsce, że zadłużanie kraju jest niebezpieczne i zakończy się przejęciem rządów przez wierzycieli. Z oficjalnych wypowiedzi (minister Mateusz Morawiecki) i ekonomicznych mentorów Prawa i Sprawiedliwości (prof. Jerzy Żyżyński) jasno wynika, że lansują dalsze zadłużanie Polski. Stopniowo przeobraża się to w oficjalnie deklarowaną politykę rządu.

Prof. Artur Śliwiński: Rozkład i degradacja „elity światowej” (cz. I)

Rzadko świat ma prawdziwy wgląd we wnętrze zepsutego świata zachodnich oligarchów i bezczelnych manipulacji stosowanych w celu zwiększenia ich majątku kosztem dobra publicznego. (Paul Ron)   W Polsce prawie nikt nie chce zrozumieć, że nadchodzi burza. Oficjalne analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Polski są pozbawione realizmu i biją w oczy optymizmem. Ich autorzy nie uwzględniają dwóch fundamentalnych

Prof. Artur Śliwiński: Agonia młodego pokolenia

  Potężna fala emigracji zarobkowej Polaków chętnie jest sprowadzana do zaniepokojenia przewidywanymi konsekwencjami demograficznymi, pozostawiając szereg ważnych pod względem społecznym i ekonomicznym zagadnień poza polem widzenia. Od dłuższego czasu przeciwstawiamy się fragmentaryzacji sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce. Polega ona na wycinkowym ujmowaniu poszczególnych problemów, bez chęci zrozumienia ich współzależności. Umożliwia to manipulację polityczną i medialną, ponieważ

Prof. Artur Śliwiński: Zmierzch narodów?

  Barbarzyńca wierzy bez badania, nie wątpi ani o swoim prawie, ani o swoich Bogach. Konstanty Grzybowski (1901-1970) Kluczowym elementem obecnej fazy kryzysu globalnego jest wieloletnia, zaprogramowana destrukcja wspólnot narodowych. Nie jest to proces jednowymiarowy, lecz eksplozja wcześniej gromadzonych elementów wybuchowych. Ludobójstwo i zbrodnie wojenne na Bliskim Wchodzie, nazistowska czystka etniczna na Ukrainie, zniewolenie Grecji,

Prof. Artur Śliwiński: Kto jest właścicielem Polski?

Przyjrzyjcie się, kto jest właścicielem głównych sektorów gospodarki narodowej i wyciągnijcie jakieś wnioski. Dla zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka (i jakie przednia rysują się perspektywy) wyjaśnienie stanu własności i kontroli zasobów kapitałowych ma kluczowe znaczenie. Jeszcze po Polsce krąży powiedzenie, „iż kapitał nie ma ojczyzny”, które sugeruje, jakoby własność nie miała w większego znaczenia. Oszustwo polega

Prof. Artur Śliwiński: Krach globalizacji

    Pewnego dnia wybije godzina prawdy. Żonglowanie pozycjami bilansu okaże się nędznym trikiem. – Hans Vontobel, szwajcarski bankier   Termin „globalizacja”, który mocno zakorzenił się w świadomości ludzi, jest podobny do błędu ortograficznego. Jest terminem nieprawidłowym, który od błędów ortograficznych to różni, że nie wykoślawia pisowni, lecz czyni rzecz nieporównywalnie ważniejszą: utrudnia rozpoznanie rzeczywistości.

Prof. Artur Śliwiński: Kryminalizacja gospodarki

  Im bardziej duchowej natury jest motyw zbrodni, tym bardziej złowrogi, im bardziej świadomy, tym mniej usprawiedliwiony – bo nieludzki. Bluźnierczy. Friedrich Dürrenmatt   Głównym czynnikiem sprawczym polskiego kryzysu, czynnikiem przekształceń określającym kształt gospodarki polskiej i jej szczególną podatność na kryzys ekonomiczny, jest kryminalizacja gospodarki, mechanizmów rządzenia i ustawodawstwa. Kryminalizacja ta miała charakter zarazem patologiczny

Prof. Artur Śliwiński: Kto jest właścicielem Polski?

WPROWADZENIE. Przyjrzyjcie się, kto jest właścicielem głównych sektorów gospodarki narodowej i wyciągnijcie z tego wnioski. Dla zrozumienia, jak funkcjonuje gospodarka (i jakie przed nią rysują się perspektywy) wyjaśnienie stanu własności oraz kontroli zasobów kapitałowych ma kluczowe znaczenie. Jeszcze po Polsce krąży powiedzenie „kapitał nie ma ojczyzny”, które sugeruje, jakoby własność nie miała większego znaczenia. Oszustwo

Top