Tag Archives: Stanisław Bulza

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część V.)

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część V.)

Przeczytaj:          Część I.          Część II.          Część III.          Część IV. System wodny w Riese   Zdrenowane zbocze Włodarza             Na mapie Cery poniżej szczytu Włodarza znajdował się obóz Al. Waldlager. Więźniowie prawdopodobnie pracowali przy kopaniu rowów,

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część IV.)

  Przeczytaj:          Część I.          Część II.          Część III.     Kamienie wołają!   W Jugowicach Górnych, przy drodze w kierunku Walimia, znajdują się ruiny koszar SS. Droga jest b. wąska, tylko na jeden samochód. W dole widać kilka gospodarstw. Na końcu koszar, na małej

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część III.)

Przeczytaj:          Część I.          Część II.     Anton Dalmus   Kierującym budowami „Riese”, wyposażonym w nadzwyczajne pełnomocnictwa, pod nadzorem Alberta Speera, był SS-haupsturmführer Karl Otto Saur (1902-1966). W 1942 r. stał się oficjalnym zastępcą nowego ministra uzbrojenia Alberta Sperra. Karl Otto Saur pełnił kierowniczą rolę w powołanym w

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część II.)

Przeczytaj:       Część I.     Niemieckie firmy pracujące przy projekcie Riese   W pracach nad budową kompleksu „Riese” brało udział ponad 40 niemieckich przedsiębiorstw. Oto one: Ackerman- kompresory, inny sprzęt; Hotze – prace szalunkowe; Hoffmanneswerke- stal zbrojeniowa; Hegerfeld – geodezja; Geppardt – dostawa mat. wykończeniowych; Dybno – melioracje; Barackenbau – budowa baraków; Hutto

Stanisław Bulza: Szlakiem śmierci. Koniec tajemnicy Riese. (Część I.)

Demilitaryzacja Niemiec   Po pierwszej wojnie światowej został zawarty w 1919 r. Traktat Wersalski, który ograniczył liczebność armii niemieckiej do 90 tys. szeregowych i 4,5 tys. oficerów, określając ilość i skład wyższych jednostek i oddziałów. Zabroniono posiadania broni pancernych, artylerii ciężkiej i lotnictwa oraz fortyfikacji na zachodzie, jedynie wschodnie twierdze mogły zachować 600 dział fortecznych.

Zmarła nestorka ruchu narodowego Krystyna Brzewska Mastalska

Wspomnienie   10 stycznia 2017 r., w wieku 92 lat, zmarła nestorka ruchu narodowego Krystyna Brzewska Mastalska. Wielokrotnie więziona, przeszła okrutne śledztwo w katowniach UB. Na początku lat 90-tych była świadkiem oskarżenia w procesie zbrodniarza stalinowskiego Adama Humera. W czasie wojny była łączniczką NSZ i AK. Po wojnie działaczka podziemia antykomunistycznego. Wielokrotnie więziona, przeszła okrutne

Stanisław Bulza: Polska – Rosja. Od próby pojednania do wojny. (Część II.)

Przeczytaj:      Część I.   Europa koncentrycznych kręgów   W 1987 r. socjalista Jacques Delors (ur.1925 r.), który w latach 1985-95 był przewodniczącym Komisji Europejskiej opracował tzw. pakiet Delorsa, ukazujący perspektywy zjednoczenia Europy. Dwa lata później Delors przedstawił drugą wersję projektu, a w niej koncepcję stworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej. Jego wizja integracji kontynentu

Stanisław Bulza: Zamierzchłe czasy (Część V.)

Przeczytaj    Część I.    Część II.    Część III.   Część IV.       Cystersi z Koprzywnicy   Opactwo ufundowane zostało około 1183 przez komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego, przy współudziale księcia Kazimierza Sprawiedliwego. Mikołaj wydzielił ze swoich posiadłości sporą część swoich dóbr i przekazał je pod fundację klasztoru. W 1185 do klasztoru przybyli

Stanisław Bulza: Zamierzchłe czasy (Część IV.)

Przeczytaj    Część I.    Część II.    Część III.       Dalsze dzieje   Równe zniszczone zostało w 1624 r. r. przez Tatarów, zapewne i Wietrzno padło wówczas ich ofiarą. Miejscowość najbardziej ucierpiała w XVII w., w wyniku najazdów rosyjskich i szwedzkich, np. w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655–1657. W 1657 r.

Stanisław Bulza: Zamierzchłe czasy (Część III.)

Przeczytaj    Część I.    Część II.     Kolejni władcy Polski zatwierdzają przywilej Bolesława Wstydliwego z 1262 r.   Franciszek Piekosiński w książce „Kodeks dyplomatyczny Małopolski”, podaje dokument zatwierdzający przywilej Bolesława Wstydliwego z 1262 r. przez kolejnych władców, wraz z wyszczególnionymi miejscowościami należącymi do opactwa cystersów w Koprzywnicy.   Z księgi Oblat archiwum grodzkiego i

Stanisław Bulza: Zamierzchłe czasy (Część II.)

Przeczytaj    Część I. Walgierz Udały   Nazwa księstwa Wiślan była znana jeszcze w XII w. Według „Kroniki wielkopolskiej” pochodzącej z drugiej połowy XIV w. bohater Walgierz Udały, komes na Tyńcu z rodu Popiela, przywiózł z Francji żonę Helgundę. Legenda ta była już znana w XII w. Helgunada występuje we wczesnośredniowiecznych eposach germańskich. Była oblubienicą

Stanisław Bulza: Zamierzchłe czasy (Część I.)

Słowiańszczyzna południowa   W VI wieku Słowianie zamieszkiwali tereny sięgające aż do Morza Adriatyckiego, ale ich osiedlenie ginie w odległej starożytności, tak, że nie sposób jest określić dokładnie czasu, w którym to nastąpiło. Natomiast wiadomo jest, że już w VI w. z Rzymu na życzenie cesarza bizantyjskiego Herakliusza (575-641) byli wysłani misjonarze, którzy nawracali na

Stanisław Bulza: Nowa polityka historyczna Polski (Część II.)

Przeczytaj:     Część I. Masakra na Wybrzeżu.   13 grudnia 1970 roku, gazety opublikowały wiadomość o podwyżce cen. Ceny podstawowych artykułów żywnościowych miały wzrosnąć od 10 do 30 proc. 14 grudnia 1970 roku, wczesnym rankiem strajk rozpoczęły jednostki S3 i S4 stoczni w Gdańsku. Szybko dołączyły się następne służby. Około godziny 10-tej, przed budynkiem

Stanisław Bulza: Nowa polityka historyczna Polski. (Część I.)

Nie dajmy się ogłupić   Fryderyk Nietzsche (1844-1900) był pierwszym filozofem, który postawił pytanie: Dlaczego koniecznie prawda? Dlaczego nie ułuda, czynnik będący dotąd potężną dźwignią w życiu człowieka, ułuda zakrywająca człowiekowi nagie otchłanie bytu, dająca mu ponętny pozór prawdy, kołysząca go w sen nad lęku pełną przepaścią nicości. Zgodnie z obecną wykładnią tzw. polityki historycznej

Stanisław Bulza: „Jeżeli to nie spłynie krwią…”

Rzeczywisty twórca Solidarności   Zbigniew Brzeziński jest amerykańskim politykiem i strategiem globalnej polityki. Jest nazywany jastrzębiem polityki zagranicznej USA. Henryk Pająk w książce „Bestie końca czasu” cytuje Johna Colemana: „Komitet 300” rozkazał Klubowi Rzymskiemu zniszczenie Kościoła katolickiego oraz przygotowanie warunków do interwencji sowieckiej w Polsce. Solidarność była tworem Zbigniewa Brzezińskiego z Komitetu 300. To Brzeziński

Top