Zagadki historii

Prawo i sprawiedliwość Redaktorzy rubryki porad w Przyjaciółce  czy w Pani domu nakazują swoim czytelniczkom zachowywać w stosunkach – nazwijmy to partnerskich -bezwzględną szczerość. Powinny szczerze […]

Paweł Paliwoda: Ideologia demaskowania

/…/ Sformułowana przez Leszka Kołakowskiego, jeszcze w czasach jego flirtu z marksizmem, koncepcja intelektualisty jako „błazna” podważającego wszelkie wartości, obowiązuje do dziś w kręgach „postępowej” inteligencji. […]