Ryszard Urbaniak – Wiatr od Bugu


image

Jedenastego września bieżącego roku, podczas dorocznego zebrania istniejącej już od ponad 43 lat Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II (Polish American Educational Committee) obecnie z siedzibą w miejscowości Walnut Creek – wybrano nowy zarząd. Na jego czele stanęła urodzona w Wyszkowie nad Bugiem 35 letnia Eliza Gryko. Tydzień później z samego rana tuż przed rozpoczęciem zajęć, spotkałem się z nią, aby i sobie i innym trochę bardziej przybliżyć jej postać.

Pani Eliza jako 16 letnia dziewczyna przyjechała do Kalifornii. Trafiła do Los Angeles. To już wtedy związała się z tamtejszą szkołą polską i harcerstwem współorganizując gry, zabawy, wycieczki i kolonie, a także harcerskie rajdy. Weszła w dorosłość kończąc studia pielęgniarskie oraz zdobywając tytuł magistra w administracji lecznictwa.

Trzynaście lat temu poślubiła Tomasza Gryko. Pięć lat później przenieśli się w rejony zatoki San Francisco. Wkrótce po tym urodziła się im dwójka dzieci; dziś Nicolas ma sześć a Victoria pięć lat (patrz zdjęcie). Gdy osiągnęły one na tyle odpowiedni wiek, że mogły zacząć uczęszczać do przedszkola przy szkole, czyli dwa lata temu, związała się z tą instytucją.

Dwójka małych dzieci nie pozostawia jej wiele wolnego czasu na inną oprócz obecnej, pracę społeczną. Bardzo lubi czytać, podróżować, tańczyć i śpiewać. Wciąż się dokształca. Już od młodych lat, czyli jeszcze w szkole podstawowej w Polsce była typem lidera. Uczestniczyła w zebraniach, prowadziła apele, była delegatem na różnego rodzaju konferencje i uroczystości. Ta chęć do nauki, pociąg do tworzenia czegoś nowego był z pewnością bodźcem decydującym o przyjęciu funkcji prezesa.

„To Jest Nasza Polska Szkoła” – mówi dobitnie. Musimy ją wspólnie utrzymać i rozbudowywać, szukać współpracy z innymi organizacjami, zapewnić jej byt i przyszłość poprzez choćby znalezienie bogatych i mocnych sponsorów. Jest pewna, że tego wraz z zarządem dokonają. Wśród planów na najbliższą i dalszą przyszłość widzi zacieśnienie współpracy z gronem nauczycielskim i rodzicami, wzbogacenie programu o śpiew, występy artystyczne, kolonie oraz znalezienie miejsca na stałą, własną siedzibę dla szkoły. Ludźmi którzy jej w tym pomogą są wybrani wraz z nią: Dorota Viechorek, Basia Szlachta, Eric Cooper, Marta Danek, Janusz Białek, Joanna Negrete, Joanna Karczewska, Albert Michta oraz z pewnością cała rzesza innych.

Na zakończenie naszego spotkania chciała, abym przekazał podziękowania tym wszystkim, którzy wierzyli w jej siły i oddanie i głosowali na nią; co też czynię.

Stefan Żeromski był w stanie opisać pięknie wiatr od morza, ja natomiast w tej stosunkowo młodej i wykształconej osobie, pełnej poświęcenia, wiary, entuzjazmu i energii czuję napływający wraz z nią wiatr przyszłości. Tym razem wiatr od jej rodzinnego Bugu.

Pani Elizo, gratuluję i ja wyboru na tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję i ze swej strony obiecuję całkowite poparcie i pomoc we wszystkich przedsięwzięciach.

Ryszard Urbaniak, USA, 21 września 2010 r.

Na zdjęciu: Eliza Gryko z mężem i dziećmi

Źródło:
Polonia dla Polonii – http://polonia.pap.net.pl/
Zobacz również:
M jak Martinez – http://www.mjakmartinez.com/
http://www.mjakmartinez.com/r.urbaniak/author_r.urbaniak37.php#bugu
Polish-American Educational Committee of San Francisco – http://polishschool.org/

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek