Krzysztof Wyszkowski – Wolne słowo wiecznych kłamców


W dniu 21 września otrzymałem zaproszenie, które przytaczam w języku oryginału:

„Zanim powstała Solidarność
Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

W nawiązaniu do obchodów 30. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Europejskie Centrum Solidarności, Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz Wspólnota Polska pragną ukazać istniejące przed Sierpniem 1980 roku środowiska i nurty opozycyjne,
których działalność doprowadziła do powstania wielkiego ruchu społecznego oraz przemian demokratycznych
w Polsce.

Zaprezentujemy działalność i dokonania m.in. Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka
i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej, Studenckich Komitetów Solidarności, Wolnych Związków Zawodowych, Ruchu Młodej Polski, a także niezależnej prasy i wydawnictw m.in. Nowej, Głosu, Robotnika, Zapisu, Biuletynu Informacyjnego, Indeksu, Pulsu, Spotkań oraz ich wpływu na przebieg strajków w lipcu
i sierpniu 1980 roku, powstania NSZZ Solidarność oraz program i sposób działania Związku.

W konferencji wezmą udział uczestnicy tamtych wydarzeń, ludzie dzięki którym Polska stała się znów wolnym
i demokratycznym krajem: działacze opozycji demokratycznej, przedstawiciele opozycyjnych ugrupowań, wydawcy drugiego obiegu.

Konferencja odbędzie się 24 września 2010 r. (piątek) w Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64
w Warszawie.

Program konferencji

10.15 – rejestracja gości

10.45 – rozpoczęcie konferencji, powitanie i wystąpienia gości

11.10 – prezentacja zbiorów i projektu wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności

11.30 – referat prof. Andrzeja Friszke

12.00 – przerwa na kawę

12.50 – wystąpienia przedstawicieli demokratycznej opozycji m.in. Władysława Bartoszewskiego, Stefana Bratkowskiego, Janusza Bazydło, Grzegorza Boguty, Andrzeja Czumy, Aleksandra Halla, Jana Lityńskiego, Tadeusza Mazowieckiego, Zofii Romaszewskiej, Bogusława Sonika

14.30 – poczęstunek

14.45 – dyskusja

15.45 – zakończenie konferencji

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 22 września 2010 r.”

Rozumiem, że mimo, iż zarówno SWS, jak ECS i ministerstwo posiadają mój adres mailowy oraz numer telefonu, zaproszenie wysłano świadomie zbyt późno, żebym mógł na konferencję dojechać. Oczywistym jest też,
że skoro na liście nazwisk „przedstawicieli demokratycznej opozycji”, których wystąpienia wcześniej umówiono,
nie ma nikogo z Wolnych Związków Zawodowych, podobnie jak mnie potraktowano takich ludzi,
jak Kazimierz Świtoń czy Andrzej Gwiazda.

O drodze do Solidarności opowiadać więc będą wszyscy z wyjątkiem działaczy Wolnych Związków Zawodowych!
I słusznie!
Anna Walentynowicz i Lech Kaczyński nie żyją, a inni działacze WZZ są tak niesłuszni,
że trzeba zamknąć im gęby na kłodkę. III RP prowadzi nową politykę historyczną ,
w której nie ma miejsca na warchołów i wichrzycieli mogących zakłócić wystąpienia takich bojowników
walki o niepodległość,  jak np. Stefan Bratkowski, który przez 27 lat narażał życie jako działacz PZPR,
a jeżeli zaliczyć też służbę w ZMS, to nawet przez 32 lata.

Dlatego do organizatorów mam tylko jedną prośbę – niech nie tchórzą i wywalą od razu całą prawdę o tym,
jak powstała Solidarność. Niech nad stołem prezydialnym umieszczą historyczne świadectwo złożone
przez Tadeusza Mazowieckiego: „widziałem, jak stopniowo, wśród strajkujących, rodziło się zrozumienie
i akceptacja dla tego, o czego my, jako eksperci MKS-u chcieliśmy ich przekonać.
Żeby na pierwszy plan w toczących się negocjacjach wysunąć zgodę władz na powstanie niezależnego związku zawodowego. Obserwowałem, jak powoli wyłania się zrozumienie, że to jest najważniejszy postulat strajku.
(GW, Marek Wąs – Rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, publicystą, ekspertem MKS)”.

Jeżeli mównicę ustawi się w ten sposób, że głowa wygłaszającego swój referat prof. Friszke
będzie znajdowała się na miejscu kropki, burzy oklasków nie będzie końca.

Owocnych obrad Panowie „różowe pająki”!
.
Krzysztof Wyszkowski

Źródło:
http://wzzw.wordpress.com/2010/09/22/wolne-slowo-wiecznych-klamcow/

Niezależne komentarze polityczne Krzysztofa Wyszkowskiego:
http://wyszkowski.eu/

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek