Paweł Osikowski: Telegram o Niepodległej z… kirem


Tego roku Święto Niepodległości Polski przychodzi nam obchodzić w przygnębieniu i żałobie, bo w cieniu smoleńskiej katastrofy, w której zginął Prezydent RP.

I ta śmierć – wydarzenie zupełnie niesłychane, bez precedensu w historii cywilizowanego świata – kładzie się złowieszczym cieniem na polskiej niepodległości i polskiej państwowości.

Bo to nie był „zwykły” wypadek komunikacyjny. Ta kwietniowa tragedia na rosyjskiej, „nieludzkiej” ziemi jest jakąś dramatyczną konsekwencją ciężkiej choroby – bezrozumnej nienawiści – jaka dotknęła umysły i serca ludzi odpowiedzialnych za dzisiejszą Polskę. Jest ostatnim Memento!

Ta choroba na naszych oczach trawi polską państwowość, polską niepodległość, gubi polską rację stanu, zaraża rzesze naszych Rodaków. Polaków, którzy za chwilę zaczną jeszcze do siebie wzajemnie strzelać.

Ta choroba, sączona i podsycana jadem wrogich Polsce mass mediów zaczyna zagrażać polskiej wolności, polskiej integralności duchowej, bo rozbija naszą jedność, naszą wspólnotowość, dezintegruje nas jako Naród o wspólnej tożsamości i… interesach.

I nie wolno lekceważyć tej groźby, bo ten stan emocjonalnej, a nawet umysłowej labilności, abstrahowania a nawet zaprzeczania faktom, logice wydarzeń zaczyna przechodzić w chroniczną, śmiertelną dolegliwość.  (P.O.)

Paweł Osikowski, Paris

www.glos-katolicki.eu

Źródło:

Wirtualna Polska. 2010/11/10:
http://wirtualnapolonia.com/2010/11/10/pawel-osikowski-telegram-o-niepodleglej-z%e2%80%a6-kirem/

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek