Waldemar Glodek: Czy sąd umożliwi zawodowcom wyśliznąć się z klarownych oskarżeń?


USOPAL Proces przeciwko kilkunastoosobowemu goronu zawodowców jaki wniósł do warszawskiego sądu szkalowany przez nich prezes Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej pan Jan Kobylański z Montevideo trwa luż kilka lat, dokładnie 1 października 2010 roku minęło ich pięć. Mimo tak długiego czasu wcale nie widać woli sądu aby go zakończyć. Przedstwaione przez prezesa Kobylańskiego sądowi materiały są bardzo obciążające zawodowców. A ponieważ zawodowcy to elita mediów i polityki w wiekszości wywodząca się z PRL, można powiedzieć że wtedy była nie tykalna, a dzisiaj stanowiąca grupę której sąd nie chce się narażać, albo się boi. Taka sobie przypadłość, taki garb po PRL. Ale skoro wcześniej lobby antylustratorskie skutecznie zablokowało przepatrzenie zasług w minionej epoce zarówno ludzi mediów, polityki no a szczególnie zadbano żeby nie tknąć wymiaru sprawiedliwości to całe to grono oskarżonych zawodowców może czuć się bezkarnie. I tak właśnie się czuje. Paru młodszych wypuszczonych w stado na zająca, łaknących przygody południowoamerykańskiej, znajdzie również opiekę starszych w fachu.

Grupa oskarżonych to: Mikołaj Lizut, Hanna Recman, Dominik Sadowski, Jacek Hołub, Karol Dolecki, dziennikarz o pseudonimie KID, dziennikarz o pseudonimie KNYSZ, dziennikarz pseudonimie GW, Adami Michnik, Jerzy Wójcik, Dorota Wysocka-Schnepf, Jerzy Morawski, dziennikarz o pseudonimie AKA, Grzegorz Gauden, Daniel Passent, Jerzy Baczyński, Jarosław Gugala, Tomasz Wróblewski i Ryszard Schnepfow.

Oskarżeni mają to nieszczęście, że większość obciążających ich zarzutów sami spreparowali na piśmie i opublikowali na łamach poczytnej prasy, między innymi Gazety Wyborczej wydawanej przez koncern Adama Michnika, brata Stefana sędziego który przed laty prysnął do Szwecji w obawie przed poniesieniem kary za swe hucpiarskie wyroki. Zawodowcy przez dłuższy czas dokazywali sobie bez żadnych zahamowań zresztą nadal nie widzą w tym co napisali nic złego. Nie ważne jednak jak sobie zawodowcy o tym sądzą ważniejsze, że swymi obelgami obrzucali człowieka majętnego, którego stać na wytoczenie procesu takim tuzom polityczno-dziennikarskim.

Swojego czasu dyplomaci i dziennikarze nie tylko podający się za polskich upodobali sobie zmarłego przed kilku laty prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej pana Edwarda Moskala. W zasadzie w obu przypadkach te same sprawy wzięli oni na muszkę. Mianowicie bardzo tym zawodowcom przeszkadza patriotyzm i serce do Polski. A w przypadku do prezesa Moskala to nawet mieli mu za złe dbałość o interesy USA.

W czasie ostatniej sesji sądu w Warszawie kiedy zeznawał prof. Jerzy Robert Nowak, jeden z ważniejszych świadków oskarżenia, sędzia nakazał usunięcie z sali dwóch senatorów, którzy szepnęli sobie zbyt głośno do ucha.[1]

W związku z wiekiem i zdrowiem prezesa Jana Kobylańskiego (ma 87 lat), 12 kwietnia w Montevideo odbyło się jego przesłuchanie w charakterze świadka przez obrońców oskarżonych[2].

Pytań było wiele, przytoczę ciąg od 52 do 58 świadczącym o zamiarach obrony zawodowców skierowania sprawy w kierunku, który pozwoliłby im zrobić z prezesa Kobylańskiego antysemitę. Oto te pytania i odpowiedź jakiej udzielił świadek:

52. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, ze „Będąc rządzonym obcą ręką Kraj nasz stal się marionetką na międzynarodowej scenie politycznej, gdzie różne potęgi załatwiają swoje ciemne interesy polskim kosztem. Sytuacja ta staje się bardziej zrozumiała w kontekście informacji, ze w Polsce, gdzie wedle oficjalnych danych 1.5% to ludność żydowska, 70% polityków zajmujących najwyższe stanowiska państwowe jest pochodzenia żydowskiego… Działalność ich skierowana jest przeciwko Polsce i każda kolejna akcja polityczna stanowi zagrożenie dla naszej Ojczyzny. USOPAŁ wielokrotnie ostrzegał i ostrzega przed tymi niebezpieczeństwami”?

53. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, ze „Głównym i aktualnym dyrygentem tej mafii jest kameleon polityczny – Marszałek Senatu Borusewicz (Zwij Bronstein), któremu do taktu grają przede wszystkim: Stefan Niesiołowski (Aaron Nusselbaum) i Ryszard Schnepf. Tak on, jak i jego rodzina dawno powinna zostać oskarżona i osądzona za szkody wyrządzone Narodowi Polskiemu"?

54. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, że „W tej Polsce bowiem można bezkarnie grabić majątek narodowy i różnej maści złodzieje robią to na wiele sposobów. Żydowskie żądania to kolejny trick…"?

55. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, że „Sikorski po żonie Appelbaum, czy butny chamek Niesiołowski — Nusselbaum oraz wielu innych anty-Polaków o zmienionych nazwiskach, a zasiadających w najwyższych władzach Rządu RP, frymarczą Polską jakby frymarczyli kawałkiem sukna na światowym jarmarku”?

56. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, że „pomimo zupełnego braku partycypacji i wsparcia ze strony Senatu i MSZ RP, które to instytucje opanowane zostały przez elementy antypolskie, (USOPAŁ publikował wielokrotnie materiały na temat, jak Marszałek Senatu, antypolak Borusewicz vel Goldwicht oraz szef MSZ, a zarazem syjonistyczny lobbysta. Radosław Sikorski wraz ze swymi współpracownikami takimi, jak antypolacy i syjoniści Schnepf i Perlin, rozdzielają pieniądze polskich podatników na finansowanie rozbijackich praktyk, mających na celu likwidację tradycyjnych, polskich i katolickich organizacji emigracyjnych i powoływanie w ich miejsce nowych, zupełnie zależnych od MSZ stowarzyszeń tak zwanych kulturalnych, celem których jest działalność antypolska wśród Polonii i zakłamywanie prawdziwej historii emigracji polskiej."?

57. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, że „Teraz, kiedy już zawłaszczono majątek Polaków w Ojczyźnie, niemiłościwie okupujący stołki w Warszawie doszli do handlowego wniosku, że przyszedł czas na Polonię i organizacje polonijne… Antypolska i antypolonijna kampania nasiliła się od czasu kiedy rządy w warszawskim MSZ objął jeden z pupilków sławnego ”jewropejczyka” Bronisława Geremka vel Berełe Lewartow, Radosław Sikorski, po żonie Appelbaum… W staraniach mających na celu pacyfikację tradycyjnie polskich i katolickich organizacji polonijnych sekunduje szefowi MSZ Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz primo voto Zwi Bronstein. Znany już w latach siedemdziesiątych jako działający w trockistowskim KOR-e antypolak. Do tej grupy antypolonijnej i antypolskiej dołączają znani ze swoich wybryków Żyd Schnepf, Perlin, Gugała czy Niesiołowski (Aaron Nusselbaum) i spółka.”?

58. Czy świadek zgadza się ze stwierdzeniem, ze „Około 60 % Parlamentu polskiego, 70% MSZ, ogromna większość prasy i telewizji to żydokomuna kierowana przez takich jak Michnik (Aaron Szechter, brat mordercy na polskich patriotach) ze swoim imperium prasowym „Gazetą Wyborczą" „Polityką" i tym podobne, prasie kierowanej przez żydokomunistyczną fundację Batorego, o której by można pisać całe tomy jej wpływach i przewrotach w Polsce, polskiej ekonomii i polityce. Do tej listy należą także: Bronisław Geremek (Berele Lewartow), Stefan Niesiołowski (Aaron Nusselbaum), Hanna Gronkiewicz – Waltz (Hajka Grundbaum). Tak jak i żydostaliniści Gugała i Schnepf i kompania, przedstawiciel i pachołek Batorego, kłamca i krętacz – Bogdan Borusewicz."

Na pytania od 52 do 58 świadek udzielił łącznej, następującej odpowiedzi:

Na tak postawione pytania wyrwane z kontekstu trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Organizacje, z którymi współpracuję i współpracowałem opierają się o zasadę polskiego patriotyzmu i jedności. Jedność nie znaczy jednak wcale, że muszą one wykonywać polecenia moje lub centrali USOPAŁ- Mamy hasło główne, staropolskie, naszym hasłem jest Bóg, Honor i Ojczyzna. Nasze przekonania są w 100% demokratyczne, nie muszę tłumaczyć, co to jest demokracja- Decyduje większość i większość ma prawo podejmować decyzje. Ja nie mam nic przeciwko żadnej grupie narodowościowej, która żyje w Polsce, a jej przedstawiciele są dobrymi obywatelami. Jestem demokratą i wyrok większości jest dla mnie, jako demokraty, obowiązujący.

Pozostawiam pytania i odpowiedz prezesa Kabylańskiego bez komentarza. Dodam jeszcze jedno hucpiarskie pytanie nr 59:

Jaka jest w ocenie świadka rola Żydów w najnowszej historii Polski?

Pełnomocnik podniósł, że świadek nie jest osobą właściwą do formułowania ocen natury historycznej, w związku z czym świadek nie udzielił odpowiedzi na to pytanie.

Ze względu na obszerność “Protokołu z przesluchania Pana Prezesa Jana Kobylańskiego w charakterze świadka” zacytowałem jedynie fragment dla pokazania kierunku obrony zawodowców. Całość można znaleść pod linkiem: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3997&Itemid=56

Waldemar Glodek
www.polishclub.org
20 listopada 2010

[1] USOPAŁ: Zeznania… link: https://www.polishclub.org/2010/11/06/usopal-zeznania-prof-jerzego-roberta-nowaka-22-padziernika-2010-r-w-sadzie-rejonowym-w-warszawie/

[2] Protokół z przesluchania Pana Prezesa Jana Kobylańskiego w charakterze świadka link: http://www.wicipolskie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3997&Itemid=56

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek