Realizm Romana Dmowskiego – praca zbiorowa


Dmowski RomanLUBLIN – W dniu Święta Niepodległości do rąk czytelników trafiła książka poświęcona jednemu z twórców odrodzonego państwa polskiego. W pracy zbiorowej Realizm Romana Dmowskiego myśl ideowego przywódcy Narodowej Demokracji autorzy analizują w tekstach o różnym ciężarze gatunkowym – od ujęć eseistycznych po ściśle naukowe. Pierwsza książka Realitas.pl jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym łączącym spojrzenie filozoficzne z takimi dysyplinami humanistyki, jak historia i ekonomia.

Nowe wydawnictwo mieli okazję nabyć, jako pierwsi, uczestnicy trzech spotkań patriotycznych w Lublinie zorganizowanych w świątecznym dniu 11 listopada. Za kilka dni będzie ono dostępne za pośrednictwem księgarni internetowej. Szczególną okazją do zapoznania się z Realizmem Romana Dmowskiego i do nabycia książki będą promocyjne spotkania z autorami. Pierwsze z nich odbędzie się 30 listopada br. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Lublinie, kolejne w styczniu 2011 w Świdniku. O szczegółach poinformujemy na Realitas.pl. Już dziś serdecznie zapraszamy!

***

Zachęcając do przeczytania rozważań zawartych w niniejszym studium, warto zauważyć, że bodaj najważniejszą cechą myśli politycznej Romana Dmowskiego jest właśnie realizm spojrzenia. Chodzi tu z jednej strony o konkretne problemy z życia narodowo-państwowego (np. dobór metod walki o niepodległość), z drugiej – o podstawy rozumienia życia publicznego. Analizując myśl i działalność Dmowskiego, uznać możemy, że twórca ruchu narodowego to jeden z największych realistów w historii polityki polskiej. Realista, znajdujący rozwiązania współczesnych mu konkretnych problemów narodu i państwa, oraz realista, liczący się z naturą ludzką i z chrześcijańską tradycją własnej ojczyzny.

Z wprowadzenia prof. Mieczysława Ryby

Od Wydawcy

Z rokiem 2009 wiązało się szereg rocznic przypominających o wybitnych polskich myślicielach politycznych. Środowisko Realitas.pl podjęło wówczas kilka inicjatyw służących przypomnieniu i nowemu zrozumieniu społecznej refleksji Feliksa Konecznego (1862-1949), Romana Dmowskiego (1864-1939) oraz o. Mieczysława A. Krąpca OP (w roku 2009 obchodziliśmy pierwszą rocznicę jego śmierci). Te jakże różnorodne postaci łączy rys charakterystyczny, który znalazł także miejsce w tytule niniejszej książki – klasycznie pojęty realizm.
Myśl ideowego przywódcy Narodowej Demokracji autorzy pracy zbiorowej analizują w tekstach o różnym ciężarze gatunkowym – od ujęć eseistycznych po ściśle naukowe. Realizm Romana Dmowskiego jest przedsięwzięciem interdyscyplinarnym łączącym spojrzenie filozoficzne z takimi dysyplinami humanistyki, jak historia i ekonomia. Pierwsza książka Realitas.pl jest jednoczeście wyrazem pewnej wspólnoty intelektualnej autorów. Łączą ich studia odbyte na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, uwzględniające racjonalne podstawy kultury chrześcijańsko-klasycznej, w tym szczególnie dorobek rodzimej humanistyki i myśli politycznej.
Interdyscyplinarność i przystępność publikacji pozwala mieć nadzieję, że trafi ona do szerokiej rzeszy czytelników poszukujących solidnie uargumentowanego i odpowiedzialnego namysłu nad polityką polską. Ta realistyczna refleksja społeczna jest zadaniem, które Realitas.pl chce wypełniać nie tylko w świecie wirtualnym.
Radosław Brzózka

Roman Dmowski okladkaW książce:
Mirosław Król
– Roman Dmowski a modernizacja Polski
Karol Wołek – Poszukiwanie definicji polskości w Myślach nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego
Mieczysław Ryba – Konserwatyści i narodowcy polscy na przełomie XIX i XX wieku
Marian Szołucha – Roman Dmowski o przeszłości i perspektywach gospodarczych dla Polski
Antoni Karol Chrzonstowski – Dwa kamienie milowe polskości
Radosław Brzózka – Teoretyczne podstawy rozumienia życia społecznego w Duchu Europy Romana Dmowskiego
Noty o autorach

Źródło: http://www.realitas.pl/KsiazkaRealitas/

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek