Książka Zyzaka może być sprzedawana


Walesa ZyzakSąd Okręgowy w Krakowie nie zgodził się na wycofanie ze sprzedaży na czas procesu biografii politycznej Lecha Wałęsy.

Wstrzymania sprzedaży na czas procesu sądowego biografii Lecha Wałęsy autorstwa Pawła Zyzaka żądał gdański fotograf Józef Drogoń, który pozwał wydawcę za umieszczenie w książce bez jego zgody wykonanych przez niego zdjęć.

Wniosek Drogonia sędziowie oddalili, bo fotograf nie uprawdopodobnił dostatecznie swoich żądań. Sąd zauważył, iż wstrzymanie sprzedaży książki do czasu zakończenia procesu nadmiernie obciążałoby też wydawnictwo, gdyż w sprawie chodzi tylko o kilka zdjęć gdańskiego fotografa. Postanowienie takie otrzymał dziś adwokat reprezentujący Drogonia.

Fotograf skierował pozew wobec wydawnictwu za zamieszczenie w książce Zyzaka 10 zdjęć.  Twierdzi, że wydawnictwo nie miało na to jego zgody, a dał je tylko Pawłowi Zyzakowi do jego pracy magisterskiej.

Oprac. Maciej Marosz

Foto za Niezależna.pl

Źródło: Niezależna.pl, Gazetapolska.pl,

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek