Papież w BBC: Bóg jest wierny swym obietnicom i obdarza życiem


foto_02Do oczekiwań narodu wybranego związanych z przyjściem obiecanego Mesjasza nawiązał Papież w wigilijnym rozważaniu, nadanym 24 grudnia rano przez brytyjskie radio publiczne BBC. Przypomniał, że Izraelici spodziewali się, iż będzie to wielki przywódca, który ich wyzwoli spod obcego panowania i przywróci wolność.

„Bóg jest zawsze wierny swym obietnicom, ale często zaskakuje nas sposobem, w jaki je wypełnia – powiedział Brytyjczykom Papież. – Dziecię narodzone w Betlejem przyniosło wprawdzie wyzwolenie, ale nie tylko ludziom w tamtych czasach i tamtym miejscu. Miał to być Zbawiciel wszystkich ludzi na całym świecie i w całej historii. Nie przyniósł zaś wyzwolenia politycznego, osiąganego środkami militarnymi. Przeciwnie, Chrystus pokonał na zawsze śmierć i przywrócił życie przez swoją śmierć, poniesioną w poniżeniu na krzyżu. A chociaż narodził się w ubóstwie i ukryciu, daleko od ośrodków ziemskiej władzy, był przecież Synem Bożym. Z miłości do nas przyjął nasz ludzki stan, naszą kruchość i słabość. Otworzył nam drogę, która prowadzi do pełni życia, do udziału w życiu samego Boga. Kiedy w Boże Narodzenie rozważamy w sercach tę wielką tajemnicę, dziękujmy Bogu za Jego dobroć dla nas i głośmy z radością tym, którzy są wokół nas, dobrą nowinę, że Bóg daje nam wolność od wszystkiego, co nas przytłacza. Daje nam nadzieję, przynosi nam życie” – mówił Ojciec Święty.

Benedykt XVI zapewnił, że pamięta w modlitwie o mieszkańcach Szkocji, Anglii i Walii, które odwiedził we wrześniu, oraz wszystkich krajów angielskojęzycznych na całym świecie. W szczególności wspomniał rodziny, dzieci, osoby chore i w podeszłym wieku oraz przeżywające wszelkiego rodzaju trudności.

ak/ rv

Źródło: Radio Watykan, 24/12/2010 – Papież w BBC: Bóg jest wierny swym obitnicom i obdarza życiem

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek