Prof. Iwo Cyprian Pogonowski: Polska w telewizji amerykańskiej jest jakoby „przepojona neo-nazizmem”


Prof. Iwo Cyprian PogonowskiPolska jest przepojona neo-nazizmem, według raportu CNN nadanego w amerykańskiej telewizji wieczorem 2 stycznia br. Reportaż ten był wznowieniem programu sprzed kilku miesięcy (9-26-2010) pod tytułem„Neo-Naziści dowiadują się o swoim żydowskim pochodzeniu”, w którym przedstawia się bohaterów dowiadujących się o swoim żydowskim pochodzeniu, nawracając się na judaizm i dopiero wtedy stając się jakoby cywilizowanymi ludźmi, lecząc się z antysemityzmu, którym jakoby ludzie żyją w Polsce. Dwa tego rodzaju, niby poważne sprawozdania mają znaczenie opiniotwórcze, gdyż telewizja CNN jest jednym z głównych źródeł informacji dla społeczeństwa amerykańskiego.

Naturalnie większość ludzi kłopotanych obecnym kryzysem i bezrobociem w USA nie interesuje się sprawami polskimi, ale wie, że można mieć poważne kłopoty, jeżeli jest się oskarżonym o antysemityzm. Wielu Amerykanów nie wymienia słowa „Żyd” przy dzieciach żeby niepotrzebnie nie powiedziały publicznie czegoś, co może zaszkodzić karierze ich rodziców. W parku na Florydzie w rozmowach z ludźmi zauważyłem, że często słowo „Żyd” wymawiają oni szeptem.

W akcji zwalczania antysemityzmu przewodnią organizacją i w dużej mierze odpowiedzialną za szerzenie takich negatywnych opinii o jakoby antysemickiej Polsce i o Polakach w USA jest tak zwana „Liga Przeciwko Oszczerstwom” („Anti-Defamation League”, przezywana „Foxman’s Gestapo” czyli Gestapo Foxmana). Foxman, nie będąc ani historykiem ani rabinem, zawsze wie kto ma rację w każdej sprawie i działa według swoich własnych poglądów.

Urodzony w Polsce w 1940 roku, Foxman został ocalony z niemieckiego ludobójstwa Żydów przez polską nianię, katoliczkę, która go ochrzciła i wychowywała na katolika w czasie wojny. Rodzice przeżyli wojnę i żeby dziecko odzyskać musieli iść na drogę sądową, ponieważ niańka nie chciała im dziecka oddać, zwłaszcza, że mały chłopczyk się ich bał, jako nieznanych mu ludzi.

Tysiące takich katolików, wychowanków rodzin polskich, żyje w Polsce. Ich przybrani rodzice często nie mówią im o ich żydowskim pochodzeniu. Powody takiego postępowania są rozmaite. Trzeba pamiętać lata terroru Jakuba Bermana kiedy to prawie wszystkie kontrowersje między Polakami i Żydami wynikały z kontroli życia w Polsce przez aparat terroru pod władzą Moskwy. Kontrolę tego aparatu sprawowali w większości Żydzi zwłaszcza przez pierwsze dziesięć lat po wojnie, według sprawozdań Stefana Korbońskiego.

(Obecnie wielu Żydów żyjących w Izraelu odpiera zarzuty o ich rolę prowokatorów „wojny przeciwko terrorowi na Bliskim Wschodzie”. Dzięki tej wojnie wielkie zyski zarabia cały kompleks wojskowo zbrojeniowy w USA włącznie z wielkimi firmami ochroniarskimi, których pracownicy są liczniejsi niż żołnierze amerykańscy w Iraku i w Afganistanie.

Żydzi stosowali i pewnie nadal stosują tortury w wielu izraelskich więzieniach oraz w więzieniu al-Khiayam w czasie ich okupacji południowego Libanu; Żydzi z Izraela byli także tłumaczami i doradcami w Abu Ghraib w okupowanym Iraku. Żydowska obłuda i faryzeizm są im potrzebne  do propagowania konfliktu przeciwko Iranowi i do napadów na Gazę w imię budowania państwa żydowskiego dla Żydów.)

Główny Rabin w Polsce, Michael Schudrich, prowadzi szeroką akcję odszukiwania żydowskich dzieci uratowanych z narażeniem życia przez rodziny katolickie w Polsce. Każdy przypadek był inny i nie ma prostej formuły, według której można uszanować wolną wolę i wolny wybór każdego z ludzi dotkniętych dramatem Drugiej Wojny Światowej w Polsce. Natomiast wszelkie starania żydowskiego ruchu roszczeniowego mające na celu pobieranie odszkodowań z Niemiec, Szwajcarii, etc. natrafiają na protesty ludzi świadomych oszustw popełnianych przez tych, którzy sobie przywłaszczają odszkodowania zamiast wypłacać je poszkodowanym.

Profesor politologii i geopolityki Norman Finkelstein, autor książki pod tytułem „Holocaust Industry” („Przedsiębiorstwo Holokaustu”) powiedział niedawno w telewizji, że Bronfman, prezes Światowego Związku Żydów to oszust („crook”). Inny członek tego związku, rabin Singer, od dawna szantażuje Polaków i Polskę tym, że będzie niszczył w mediach ich dobre imię w celu wyłudzania pieniędzy.

Audycja nadana już dwukrotnie przez CNN, szerzy fałszywy pogląd, że Polska jest przepojona neo-nazizmem. Niestety nadal szerzy się fałszywa propaganda Foxmana, Singera i Bronfmana i szkodzi dobremu imieniu Polaków.

Iwo Cyprian Pogonowski
6 grudnia 2011

Źródło:

Strona Iwo Cyprian Pogonowski, 2011-01-06 – Polska w telewizji amerykańskiej jest jakoby “przepojona neo-nazismem

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek