USA: ściślejsza współpraca biskupów i uniwersytetów katolickich


catholic-news-agncy-logo-phot-interW Stanach Zjednoczonych Ameryki trwają od 20 stycznia rozmowy biskupów z prezydentami katolickich uniwersytetów. Spotkania mają na celu nawiązanie ściślejszej współpracy, by włączyć lepiej katolickie środowisko edukacyjne w dzieło ewangelizacji. Amerykański episkopat chce w najbliższym czasie zakończyć ponad 10-letnie konsultacje nad implementacją konstytucji apostolskiej Jana Pawła II Ex corde Ecclesiae. W dokumencie traktującym o uniwersytecie katolickim Papież zachęcał do nawiązania i utrzymywania ścisłych kontaktów osobistych i duszpasterskich między uczelnią a władzami kościelnymi. Mają się one odznaczać wzajemnym zaufaniem, konsekwentną współpracą i nieustannym dialogiem. Choć biskupi nie biorą bezpośrednio udziału w zarządzaniu wewnętrznymi sprawami uniwersytetu, „nie powinni być uważani za czynnik zewnętrzny, ale za uczestników życia uniwersytetu katolickiego” – napisał Jan Paweł II w 1990 r.

Amerykański episkopat na dorocznym spotkaniu w listopadzie podsumuje lokalne doświadczenia współpracy Kościoła ze światem akademickim. Proces zakończy opracowanie dokumentu obowiązującego na szczeblu całego episkopatu. Nadrzędnym jego celem jest podkreślenie znaczenia katolickiej tożsamości uniwersytetu oraz zapewnienie studentom właściwej nauki wiary i moralności chrześcijańskiej. Ważną rolę mają też odgrywać powiązania placówek akademickich z życiem lokalnego Kościoła.

se/rv

Za: Radio Watykanskie, 01/02/2011

In English: US bishops, Catholic college presidents to review use of papal document on campuses

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek