Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”


NSZ_krzyz-foto-wikiSejm przyjął ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W myśl jej postanowień 1 marca ma stać się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” i świętem państwowym.

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” złożył w ubiegłym roku prezydent Lech Kaczyński: w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom Powstania Antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.

W myśl jej postanowień, 1 marca ma stać się świętem państwowym obchodzonym corocznie jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, nie ma to jednak być dzień wolny od pracy.

Do zaproponowanego tekstu ustawy członkowie sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu wprowadzili poprawki. W preambule sformułowanie „bohaterom Powstania Antykomunistycznego” zastąpiono „bohaterom antykomunistycznego podziemia”, a do zwrotu „z bronią w ręku przeciwstawili się” dodano „z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się”. Zmieniono również treść art. 3, tak by ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia, a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jak zakładał projekt.

Aby ustawa weszła w życie, musi ją jeszcze zaakceptować Senat i podpisać prezydent.

PAP, Sejm, fot. Onet.pl fot. Maciej Stankiewicz

Za: Wirtualna Polonia, 2011-02-04

Zobacz rowniez:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek