100-lecie urodzin Ronalda Reagana


regan-100-foto-interDziś mija 100 rocznica urodzin Ronalda Reagana, 40. prezydenta USA, pełniącego tę funkcję przez dwie kadencję. Reagan uznawany jest jednego z najwybotniejszych prezydentów Stanów Zjednoczonych, który swoją polityką przyspieszył upadek komunizmu.

    Na arenie międzynarodowej Reagan prowadził twardą politykę wobec ZSRR. Konieczność dotrzymania kroku w wyścigu zbrojeń sprawiał niewydolnemu komunistycznemu systemowi wiele kłopotów, a polityka wypierania wpływów lewicowych sił politycznych z regionów stanowiących obszar rozgrywki strategicznej między USA a ZSRR, jak Ameryka Środkowa przynosiła wiele sukcesów, np. pomoc dla rebeliantów w Nikaragui i interwencja wojsk USA w Grenadzie. W ramach tej polityki mieściła się też tajna pomoc dla "Solidarności".

    Wbrew dominującej w amerykańskich kręgach opiniotwórczych tendencji do ostrożnej publicznej dyplomacji wobec Kremla, Reagan oświadczył, że ZSRR jest "imperium zła" i wezwał ówczesnego sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa, aby "rozebrał mur berliński".

    Reagan okazał się jednak politykiem pragmatycznym, realistycznie oceniającym sytuację. Wbrew opinii części swoich prawicowych doradców, zalecających kontynuowanie twardego kursu nawet po dojściu do władzy w Moskwie Gorbaczowa, nawiązał z nim rozmowy. Nie ustępując w nich w sprawie amerykańskiego programu budowy kosmicznej obrony antyrakietowej, doprowadził do układów rozbrojeniowych z ZSRR, przyczyniających się do odprężenia między obu mocarstwami, które w rezultacie ułatwiły Gorbaczowowi pieriestrojkę. Za kadencji Reagana ZSRR wycofał też swoje wojska z Afganistanu (w 1988 r.).

    Na arenie krajowej Reagan prowadził politykę zmniejszania roli państwa w gospodarce i rozmiarów rządu federalnego oraz obniżania podatków, pod hasłem "Rząd nie jest rozwiązaniem, tylko problemem". W 1981 r. przeforsował znaczną obniżkę podatków, czemu przypisuje się wzrost ekonomiczny w USA w latach 80.

    Był też Reagan zwolennikiem tradycyjnych wartości: prowadził kampanię na rzecz wprowadzenia modlitwy do szkół, był też zdecydowanym przeciwnkiem aborcji.

    Ronald Reagan był 40. prezydentem USA i jedynym, który przeżył w czasie urzędowania zamach na swoje życie (w1981 r.). Zmarł w 2004 r. w wieku 93 lat. W ostatnich latach życia cierpiał na chorobę Alzheimera

Za: Aspekt Polski, 06 luty 2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek