Obrzydliwy stereotyp Polaka propagowany przez elity w USA


bieganiski-book-photo-interW połowie ubiegłego roku ukazała się w USA książka pisarki i poetki Danusha V. Goska[i] zatytułowana "Bieganski: The Brute Polak Stereotype, It’s Role in Polish-Jewish Relations and American Popular Culture" (Biegański: Stereotyp dzikiego i okrutnego Polaka; jego rola w relacjach polsko-żydowskich oraz popularnej kulturze amerykańskiej).[ii]

Książka ta otrzymała w 2010 roku nagrodę Polish American Historical Association’s (Stowarzyszenie Historyczne Amerykanów Polskiego Pochodzenia) im. Haleckiego — za najlepszą książkę o polskich doświadczeniach w Ameryce.

Arno Lovi, jeden z recenzetów tej książki na stronach Amazon.com pisze, że w książce Goska przytacza ostatnie opinie o Polakach publikowane w "New York Times", "Washington Post" oraz innych mediów, cytując szanowanych naukowców amerykańskich, przeważnie WASP (White Anglo-Saxon Protestant — czyli białych angielsko-saksońskich protestantów, określanych jako amerykańska elita) oraz komentatorów — mówiących najbardziej pogardliwe rzeczy o Polakach, Czechach, Węgrach oraz innych pracownikach niewykwalifikowanych z Europy Centralnej lub Południowo-Wschodniej.

Polacy i Słowianie jako proto-humans

Zdaniem Lovi — elity z WASP opisują Słowian jako wręcz brutalnych przed-ludzi (protohumans), których można podsumować jako jedzących innych przedstawicieli swojego gatunku — podczas, gdy mają w tym samym czasie na swoich tłustych wypchanych ustach głupie i syte, małpie słowiańskie uśmiechy.

Książka przedstawia systematyczne, obrzydliwe i rozprzestrzenione w wielu środowiskach antypolskie uprzedzenia we współczesnych hollywoodzkich filmach, literaturze oraz popularnych największych mass mediów, telewizji, czasopism i gazet — pisze Levi.

"Polacy wykazują cechy zwierząt"

W innej opinii o tej książce możemy m.in. przeczytać, że"W swoim kontrowersyjnym opracowaniu Goska przedstawia stereotyp Polaków oraz innych wschodnioeuropejczyków. W stereotypie ‘Biegański’ Polacy wykazują cechy zwierząt. Są oni silni, głupi, gwałtowni, płodni, anarchistyczni, a zwłaszcza wyrażają swoją nienawiść w sposób różniący się od nienawiści ludzi bardziej rozwiniętych. Ta ich specyficzna nienawiść, jest nierozłącznie związana z ich polskim antysemityzmem.

‘Biegański’ odkrywa ten stereotyp w mainstreamowych mediach, badaniach naukowych, filmach, w żydowskim samookreślaniu siebie oraz w odpowiedziach na holokaust.

Stereotypowy żydowski Shylock

Syjamskim bratem Biegańskiego jest Shylock, czyli stereotyp przebiegłego, fizycznie niezbyt sprawnego i bogatego Żyda. W ostatnich rozdziałach książki zawarte są wywiady z Żydami amerykańskimi. Pokazują one, że i Bieganski i Shylock są nadal żywi wśród tych, którzy mają niewielką wiedzę na temat Polski i Polaków."

Niech ci Bóg dopomoże, jeżeli masz nieporozumienie z Żydem

Kilka lat temu, po publikacji zarzutów wobec Polaków o antysemityzm oraz oskarżeń Neila Steinberga o "ochoczą współpracę z hitlerowcami w mordowaniu Żydów" — "Chicago Sun-Times" otrzymała setki listów protestacyjnych. W jednym z nich Joyee Selby m.in. napisał:

"Jest niefortunne w Stanach Zjednoczonych, w których przypuszczalnie mamy wolność słowa — że istnienie różnych opinii dwóch osób powoduje, iż jedna z nich staje się antysemicką. Kiedy wygłaszana jest jakaś opinia na temat Niemców, Włochów, Szwedów itd. — nie są one wyjaśniane na scenie w świetle reflektorów. I nikt nie robi wokół nich zamieszania. Jednakże niech ci Bóg dopomoże, jeżeli masz nieporozumienie z Żydem. Musisz być antysemitą, ponieważ się z Żydem nie zgadzasz…

— Nie musimy się zgadzać ze sobą, nie musimy się lubić nawzajem, nie musimy być dla siebie grzeczni. Nie czyni to jednak nikogo antysemitą. Powoduje to, że jesteśmy różni."

Walka z antypolonizmem

Wiele informacji o kłamstwach na temat Polski i Polaków w mediach oraz o antypolskich publikacjach znajduje się na stronie "Enough Lies — Dosyć kłamstw", http://www.antypolonizm.com.

Andy-aandy


[i] Goska prowadzi także specjalny blog nazwany "Bieganski the Blog", na którym m.in. publikuje materiały o relacjach polsko-żydowskich. Zob.: http://bieganski-the-blog.blogspot.com/.

[ii] Zob. także: "Media w USA: Polonofobia i antypolonizm", http://blogmedia24.pl/node/41759.


Andy-aandy – Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący…. Wyrzucony przez postsowieckich politruków i zbolszewizowane lewactwo z Salon24.

Za: Wirtualna Polonia, 2011-02-10  / NOWYEKRAN.PL, ANDY-AANDY, 2011-02-09

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek