"Przyjaciel ze strzelnicy" nadal orzeka


slepa-temida-foto-interTo nie jest spór sądowy, to jest nagonka – powiedział mec. Waldemar Kosiński o zarzutach wobec o. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja. Toruńska policja zarzuciła kapłanowi prowadzenie zbiórek publicznych na rzecz m.in. Fundacji Lux Veritatis, bez zezwolenia MSWiA. Pełnomocnicy o. Tadeusza Rydzyka podkreślali, że nie mogło być mowy o żadnych zbiórkach publicznych, ponieważ były to jedynie informacje. Sąd jednak zajął odmienne stanowisko. Adwokaci zapowiadają apelację.

Sędzia, który wczoraj orzekał w sprawie o. Tadeusza Rydzyka, w 2003 r. miał postępowanie dyscyplinarne za wszczęcie ulicznej burdy pod wpływem alkoholu i zniewagę interweniujących policjantów. Warszawski Sąd Dyscyplinarny udzielił Krzysztofowi Dąbkiewiczowi, bo o nim mowa, nagany za dopuszczenie się tego występku.
Dąbkiewicz pracował z sędzią Zbigniewem Wielkanowskim, odwołanym ze stanowiska przewodniczącego VIII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu po artykule "Rzeczpospolitej" w 2000 r. pt. "Sędzia do wynajęcia". Gazeta opisała m.in. przyjaźń Wielkanowskiego z miejscowym gangsterem Edwardem Śmigielskim ps. "Tato". Wówczas Dąbkiewicz znalazł się wśród sędziów, którzy publicznie stanęli w obronie Wielkanowskiego. Uczestniczył też w imprezie miejscowych prawników i przestępców organizowanej przez Klub Strzelecki Magnum ("Rzeczpospolita" opisała to w materiale "Przyjaciele ze strzelnicy" w lutym 2001 r.).

Sędzia Dąbkiewicz, mimo ciągnących się za nim skandali, dalej orzeka. Niestety, osoba z bagażem doświadczeń nielicujących z powagą sędziowskiej togi, została wyznaczona do prowadzenia sprawy o. Tadeusza Rydzyka, dyrektora Radia Maryja.

– To były komunikaty o tym, co dokonano i co się będzie dokonywać – podkreślił mec. Kosiński, mówiąc o wypowiedziach, które zdaniem policji miały zawierać nawoływanie do zbiórki publicznej, na którą potrzebne jest zezwolenie MSWiA. Policja twierdziła, że oprócz o. Tadeusza Rydzyka miał się ich także dopuścić o. Piotr Andrukiewicz, posługujący w Radiu Maryja. Adwokat zwrócił uwagę, że aby było można mówić o zbiórkach publicznych, należy podać, w jakim czasie jest ona prowadzona, jakie jest jej miejsce i cel. – Żadna z tych norm z ustawy o zbiórkach publicznych nie jest spełniona, po prostu nie popełniono tego wykroczenia, a zarzut jest gołosłowny – powiedział mec. Kosiński.

– W tych komunikatach nie podano rodzaju ofiar, nigdy nie zawierały numeru konta ani jego nazwy. Również apele o pomoc nie określały, o jaką pomoc chodzi, a ta mogła być różnorodna – podkreślała Krystyna Kosińska, drugi pełnomocnik zakonników.

– Jaka to jest zbiórka, skoro nie wiadomo nawet, na jakie konto należy wpłacać. Konto Radia Maryja w żaden sposób nie wiąże się z Fundacją Lux Veritatis czy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej, dlatego obwiniony w żaden sposób nie naruszył ustawy o zbiórkach publicznych – mówiła mecenas.

Adwokaci zwracali uwagę, że przeprowadzane liczne kontrole przez organa państwowe nie stwierdziły żadnych uchybień. – Żaden organ władzy nigdy nie stwierdził, że te działania stanowią zbiórkę publiczną, MSWiA nie dopatrzyło się żadnych nieprawidłowości – wskazała Kosińska. – Zgodnie z wykładnią MSWiA wpłaty w związku z działalnością statutową fundacji nie stanowią zbiórki publicznej – dodała.

Marcin Czekała z policji argumentował, że za popełnieniem wykroczenia przez dyrektora rozgłośni przemawiają zeznania Rafała Maszkowskiego i nagrania z Radia Maryja. – Mamy do czynienia z sytuacją, że osoba wrogo nastawiona do rozgłośni stara się wszystkimi siłami szkodzić i paraliżować działalność Radia Maryja i jego dzieł – podkreśliła przed sądem Kosińska. – Nie potrafi pan obiektywnie ocenić działania Radia Maryja. Pragnie zniechęcić społeczeństwo do nas – podkreślił w swoim stanowisku odczytanym w sądzie o. Andrukiewicz. Dodał, że Maszkowskiego cechuje "obsesja nienawiści" wobec wszystkiego, co związane z Radiem.

Adwokaci zakwestionowali także włączone, z inicjatywy sędziego, dowody z zapisów audycji Radia Maryja. – Brak jest autoryzacji nagrań i ich autentyczności – argumentował mec. Kosiński. – Są wyrwane z kontekstu, fałszują przekaz mediany – dodał.

Mając te wszystkie argumenty na uwadze, obrońcy domagali się zwolnienia zakonników z ciążących na nich zarzutów. Niestety, Sąd Rejonowy w Toruniu uznał, że o. Rydzyk "bez wymaganego pozwolenia prowadził zbiórkę publiczną" w 2009 r. na rzecz Fundacji Lux Veritatis, przez co dopuścił się wykroczenia. – To nie były komunikaty informujące o działalności, ponieważ często, dwa, trzy dziennie, prezentowane były na antenie Radia Maryja – powiedział sędzia Krzysztof Dąbkiewicz, uzasadniając wyrok. Dodał, że co prawda nie podawano konta, ale wskazywano, że dane prace wykonuje Fundacja Lux Veritatis.

Według oceny sędziego, była to zbiórka publiczna w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych, na co wymagane jest zezwolenie MSWiA. – Fundacja takie pozwolenie musiała mieć – zaznaczył sędzia.

Sąd wymierzył karę grzywny 3,5 tys. złotych. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia – argumentował sędzia Dąbkiewicz. To więcej niż domagała się policja (1 tys. zł grzywny). Sąd uniewinnił natomiast o. Piotra Andrukiewicza z uwagi na to, że nie on decydował o treści publikowanych komunikatów, był jedynie lektorem.

– Sąd nie odniósł się do faktów, nie ustosunkował się do naszych zarzutów, że to nie jest, nie było nawoływanie do zbiórki publicznej, na którą należało mieć pozwolenie – ocenił wyrok mec. Waldemar Kosiński. – Ten skazujący wyrok będziemy rewidowali, sąd zapomniał o dowodach, wszystko zostało pominięte. Nie ma żadnego wykroczenia – skwitował.

Zenon Baranowski

Za: NASZ DZIENNIK, 12-13 lutego 2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek