Ryszard Hubicki: Krzewiciel idei narodowej


Roman Dmowski okladkaStaraniem Stowarzyszenia Realitas.pl ukazała się niewielka, lecz znacząca praca zbiorowa, zawierająca analizę myśli ideowego przywódcy Narodowej Demokracji pt. „Realizm Romana Dmowskiego”. Na publikację składają się opracowania sześciu humanistów, którzy stanowią cząstkę wielkiej wspólnoty intelektualnej z racji studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest to o tyle ważne, że ich wykształcenie w tym ośrodku ma podstawy kultury chrześcijańskiej i rodzimej humanistyki. Na tym gruncie zrodziła się refleksja nad życiem i dziełem wybitnego polityka XX wieku, jego dojrzałą myślą polityczną. Postać Romana Dmowskiego jest obecnie pomijana, oczywiście z uszczerbkiem dla współczesnej myśli politycznej Polski. Jego realizm, inspirowany refleksją nad dziejami Rzymu i Grecji wraz z kulturą tych cywilizacji, zdeterminowały przywiązanie do tego, co rzeczywiste. A rzeczywistą jest wspólnota narodowa. Polityka więc, aby była skuteczna, musi uwzględniać dobre interesy narodu, gdyż właśnie życie narodu jest zadaniem dla polityków. Zatem najważniejszy jest człowiek i poziom jego życia, a nie ideologia jakieś grupy społecznej, której nacisk może doprowadzić do anarchii. Realizm polityczny dyktował Dmowskiemu obronę narodu przed obcymi wpływami. Preferował on prawe myślenie w dyskusjach politycznych. Walczył o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Jego postawa wywarła wpływ na myślenie i postępowanie przedstawicieli pokolenia międzywojennego, co łatwo zobaczyć w ich zaangażowaniu w obronie Ojczyzny. Niezwykle ważne w myśli Dmowskiego było też powiązanie polityki z gospodarką, zabiegami o samodzielność gospodarczą i to rodziło troskę o własność narodową. Gdyby tak współcześni politycy polscy próbowali odnaleźć się w tych myślach, z pewnością inaczej obecnie wyglądałaby Polska. W sumie, choć niewielka, to jednak ważna pozycja. Dobrze byłoby upowszechnić te myśli, zwłaszcza iż kolejnemu pokoleniu liberalizm rozmydla pojęcie wspólnoty narodowej, chrześcijańskiego dziedzictwa kulturowego i miesza w pojęciu moralności.

Recenzja ukazała się w Tygodniku Rodzin Katolickich „Źródło” 2011, nr 6, s. 29.

Za: Realitas.pl – 1 marca 2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek