Upadek państwa polskiego lubi się powtarzać . Czy zbliża się następny rozbiór Polski ?


tusk-august-jojoproject-photo-interW 1795 roku państwo polskie straciło niepodległość, skutkiem była całkowita likwidacja państwa polskiego na sto dwadzieścia trzy lata. Polska zniknęła z map Europy i pojawiła się dopiero w 1918 roku po zakończeniu pierwszej wojny światowej , kiedy Polacy wydostali się spod wpływu trzech zaborców rosyjskiego, pruskiego i austriackiego .

Wśród czynników, które doprowadziły do upadku państwa polskiego możemy wyróżnić:

Zła sytuacja ekonomiczna, polityczna, gospodarcza, kulturalna państwa polskiego.
Rządy dynastii Saskiej (  Niemcy) które to spowodowały upadek kulturalny i ekonomiczny państwa polskiego w 1795 powtórzyły się dziś  Niemcy z Rosją  Izrael  Francja niszczą kulturę polską  po  przez politykę , media , wykańczają ekonomicznie polskiego przedsiębiorcę itd…
H
istoria lubi się  dziś powtarzać – mamy złą sytuację ekonomiczną, polityczną, gospodarczą, kulturalną państwa polskiego.

Co było za rządów  dynastii Saskiej wzrost potęgi państw sąsiednich  państwa te miały silne armie, ingerowały w wewnętrzne sprawy Polski – wciągały Polskę w wojny, narzucały akty prawne m.in. w trakcie konfederacji w Targowicy.
A  dziś  czyżby nie dzieją się podobne rzeczy  i jeszcze wciągają nas w rożne wojny?

Musimy pamiętać także, że większość krajów europejskich było w tym okresie monarchiami lub republikami, w Polsce nadal systemem rządów była demokracja z dużym udziałem bogatej szlachty ( bez komentarza..)

Także, w wiele spraw w Polsce ingerowały obce mocarstwa m.in. Rosja, która to w okresie tym znajdowała się pod zwierzchnictwem Katarzyny II będącej kochanką polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. To właśnie caryca decydowała o wprowadzeniu nowych podatków czy rozwiązaniu sejmu, król był marionetka w jej rękach.
Warto dziś przyjrzeć się kto w rządzie  jest dziś marionetką  Rosji , Putina ?

Następne czynniki za dynastia saskiej  możemy wyróżnić takie jak:

Brak dobrych  reform przez cały wiek XVI, XVII w Polsce dominowała złota wolność szlachecka , zrywanie ustaw sejmu przez posłów nie zgadzających się z uchwalanymi decyzjami kłótnie  itd. , a rokosz  władzy były wielokrotnie wykorzystywane, do dla własnych korzyści, własnego zysku. upadek gospodarczy, pusty skarb, długi państwowe.

Ten czynnik wynikał z polityki gospodarczej, która była źle prowadzona, zwłaszcza przez dynastię Saską i unię polsko saską. August II i August III lubili rozrywkowy tryb życia, tym samym doprowadzili do zadłużeń państwowych I pozostawili pusty skarb w Rzeczpospolitej.

Czy my rodowici  Polacy musimy powtórzyć  powstanie kościuszkowskie z 1794 roku, dowodzone przez Tadeusza Kościuszkę, niestety zakończyło się ono klęską a nasze powstanie czy tez zakończy się klęską  ?

Co było :

Sytuacja Polaków znajdujących się pod zaborami była bardzo trudna, bowiem zarówno gospodarka, oświata, kultura i sprawy społeczne uzależnione były od zaborców, którzy w stosunku do ludności polskiej prowadzili bardzo krwawą, represyjną politykę germanizacji i rusyfikacji zakaz używanie języka polskiego . Polacy swoją polskość, tradycje i kulturę musiały przekazywać dyskretnie, w tajemnicy przed zaborcą.

Co teraz  jest :

Sytuacja Polaków znajdujących się pod presja UE jest  bardzo trudna, bowiem zarówno gospodarka, oświata, kultura i sprawy społeczne uzależnione są od zaborców UE,  całkowitego zakazu używanie języka polskiego

jeszcze nie ma,  ale na siłę w szkołach  wprowadza się inne języki obce, nacisk na używanie obcych języków, stosowany jest  w Polsce bo  co trzeci  pracodawca  przyjmujący do pracy  wymaga obcego języka. nie wspomnę  używania napisów obcojęzycznych w sklepach, ulicach, znakach drogowych , miejscach publicznych itd… 

Już zaczyna się  ze Polacy swoją polskość, tradycje i kulturę  wkrótce będą musiały przekazywać dyskretnie, w tajemnicy przed

kto teraz  zaprzeczy ze dzisiejsze rządy 
powielają historię doprowadzając do upadku państwa

Jajo

Za: Jajo – blog, 16 marca 2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek