USOPAŁ: XVI Walne Zebranie w Punta del Este dobiegło konca


Punta del Este,11.03.2011

Jan-Kobylanski-prezes-USOPAL-foto-interPrzemówienie inauguracyjne Prezesa Jana Kobylańskiego w Koszarach Dragonów Maldonado w dniu 11 marca 2011r.

Szanowni Państwo,

Szanowni Delegaci z Polski i Przedstawiciele Polonii, Drodzy Przyjaciele Urugwajczycy

Dziś wszyscy spotykamy się w Koszarach Dragonów Maldonado.
W historycznym miejscu, które upamiętnia wielkiego bohatera narodowego Urugwaju gen. Jose Artigasa.

Przede wszystkim chcę wyrazić moją ogromną wdzięczność naszym braciom Urugwajczykom, którzy są dziś obecni na otwarciu naszego Walnego Zebrania.

Pragnę przywitać J. E. bp. Rodolfo Witrza, biskupa diecezji Maldonado i Rocha, którzy wspólnie z obecnymi kapłanami polskimi
i urugwajskimi tego ranka celebrował mszę św.

Pośród nas są obecni również członkowie Zarządu Głównego USOPAŁ. Przybyli także delegaci reprezentujący środki społecznego przekazu, stowarzyszenia i organizacje współpracujące z nami, min. z Ameryki Północnej:
ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Z Meksyku, Z Ameryki Południowej:
z Argentyny, Brazylii, Chile, Urugwaju, Paragwaju, Peru. Są również obecni goście z naszej Drogiej Ojczyzny, z Polski.

W sposób szczególny chcemy przywitać i pozdrowić przedstawicieli Kościoła Katolickiego, którzy przybyli do nas z różnych państw świata, naszych przyjaciół z wielu organizacji katolickich i patriotycznych, min: z Radia Maryja i Telewizji TRWAM, Naszego Dziennika. Serdecznie witamy Senatorów
i Posłów Parlamentu Polskiego, a także profesorów i redaktorów, przedstawicieli min. Katolickiego Tygodnika „Niedziela”, Tygodnika „Nasza Polska”, Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej, Patriotycznego Ruchu Polski, Polskiego Komitetu Narodowego, Polskich Drużyn Strzeleckich, Patriotycznej Ligi Polonii Amerykańskiej, Berriso i Stowarzyszenia Bartosza Głowackiego z Argentyny, Chóru Polonez, Stowarzyszenia Juventus z Kurtyby w Brazylii, Zjednoczenia Polskiego Chile, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, radia i Telewizji Foka z Kanady, Związku Polaków na Litwie, Stowarzyszenia Polskiego w Monterrey w Meksyku, Związku Polaków w Paragwaju, Unii Polsko- Urugwajskiej.

To zebranie jest dla nas bardzo ważnym spotkaniem, podczas, którego możemy wymienić się doświadczeniami i informacjami o naszej działalności
i inicjatywach jakie podejmujemy, troszcząc się o interesy Polski i Polaków przebywających w różnych państwach na świecie. Reprezentujemy ogromną liczbę naszych Rodaków, którzy wyemigrowali z powodów politycznych, czy ekonomicznych i spotkali się z braterskim przyjęciem na tych, tak dalekich od Polski ziemiach. Dziś są tu ich rodziny. Są oni integralną częścią społeczeństw, które przyjęły Polaków i pomagały wszystkim emigrantom znajdującym się
w trudnej sytuacji.

W czasie walnego zebrania w USOPAŁ chcemy mówić o sytuacji społeczno, gospodarczo-politycznej, o sytuacji rodzin polskich emigrantów,
o możliwościach pogłębiania znajomości i kultywowania kultury i tradycji polskiej pośród naszych rodaków mieszkających w innych państwach. To kultura i wiara kształtują życie i tożsamość Polaków w kraju jak poza jego granicami.

Polska jest jednym z państw o najwyższym natężeniu emigracji. Oblicza się że poza granicami naszej Ojczyzny mieszka aż 20 milionów Polaków.
W samej tylko Ameryce Łacińskiej są 3 miliony naszych rodaków. Chcemy dążyć do rozwoju języka polskiego, polskiej kultury, do pogłębiania więzi
z Ojczyną. Chcemy również dążyć do jedności między Polakami- Emigrantami a społecznością państw, których są częścią. Polacy mieszkający poza granicami Polski powinni angażować się w sprawy społeczne, ekonomiczne
i polityczne w państwach w których żyją.

Nasza organizacja opiera się o tradycję i historię naszej Ojczyzny. Dąży do umacniania więzi między Polakami -Emigrantami a Macierzą. Chcemy więc aby łączące nas więzi były silne i trwałe.

Na zakończenie tego spotkania delegacje Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, polskich władz- Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, Radia Maryja i TV TRWAM złożą kwiaty pod pomnikiem wielkiego bohatera narodowego Urugwajczyków, gen. Jose Artigasa.

Prezes USOPAŁ

Jan Kobylański

   ——————————————————————————————————————–                                      

Punta del Este, 11.03.2011

XVI Zjazd USOPAL foto5-arch-rmPrzemówienie Pana Prezesa Jana Kobylańskiego na otwarcie XVI Walnego Zebrania w siedzibie USOPAŁ w dniu 11 marca 2011,Punta del Este, Urugwaj

Szanowni Państwo,

               To duży zaszczyt dla USOPAŁu przywitać wszystkich Państwa w imieniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej oraz w imieniu własnym. Podczas tegorocznego XVI Walnego Zebrania   obchodzimy 18. rocznicę założenia USOPAŁ.

               Pragnę w szczególności przywitać wszystkich tu obecnych przedstawicieli Kościoła Katolickiego, dziękując jednocześnie za wszelkie przesłania do tego Walnego Zebrania. Specjalnie witam obecnych tutaj przedstawicieli O. Dyrektora dr Tadeusza Rydzyka, Radia Maryja i TV Trwam.

               Chcę również przywitać Panów Senatorów RP: Senatora prof. dr hab. Ryszarda Bendera , Senatora Mecenasa Zbigniewa Cichonia, Senatora dr nauk medycznych Waldemara Kraskę,  Senatora redaktora Czesława Ryszkę, jak i Pana Posła na Sejm RP Bogusława Kowalskiego.

               Witam w imieniu Zarządu USOPAŁ i moim własnym wszystkich przedstawicieli organizacji, związków oraz wybitnych Patriotów z Ameryki Północnej: USA i Kanady, z Ameryki Południowej:  Argentyny, Brazylii, Chile, Meksyku, Paragwaju, Peru, Urugwaju oraz z Litwy i naszej Ojczyzny – Polski.

               Wielu z Państwa tutaj obecnych już uczestniczyło parokrotnie w organizowanych przez USOPAŁ Walnych Zebraniach. Dziękujemy za obecność także i w tym roku. Cieszymy się również, że gościmy liczne grono wybitnych osób, które po raz pierwszy zaszczyciły nas swoją obecnością: Państwo Ewa Polańsky – Bąk i Adam Bąk – wybitni członkowie organizacji polskich w USA, Pan Arkadiusz Tomaszewski- redaktor „Patriotycznego Ruchu Polski” z USA, Pan Senator RP Mecenas Zbigniew Cichoń, Pan Redaktor Stanisław Michalkiewicz, Dyrektor „Caritas” Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. Wiesław Banaś, o. Jacek Cydzik z Radia Maryja i TV Trwam, Pani Helena Wojciechowski z Brazylii, Pan Inż. Stanisław Piotr Skoryna z Meksyku, Pan Ryszard Parulski – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich wraz z małżonką, lekarz nauk medycznych  Pani Anna Zapolska – Wurm, Pan Kazimierz Świtoń Prezes Polskiego Komitetu Narodowego, Pan Marek Ciesielczyk z Centrum Polonii w Brniu, Pan Redaktor Marek Chrapan, Pan Remigiusz Grochowiak – Operator TV Trwam oraz Sr. Pedro Macarini  i  Sr. Rafael Mariano Scalon Kurzac, Sra. Prof. Maria Neusa Scalon Kurzac ze Stowarzyszenia Juventus z Brazylii.

               Jako że mówię w imieniu Zarządu i moim własnym, nie pozdrawiam członków naszego Zarządu. Chcę jednak pozdrowić wszystkich delegatów, jak i sympatyków naszej organizacji USOPAŁ.

         To XVI Walne Zebranie USOPAŁ, jest bardzo istotne dla spraw polskich, dla naszego Narodu – tak w kraju, jak i poza jego granicami. Jest bardzo ważne dla naszych organizacji polskich tutaj obecnych.

Mamy tematy o bardzo dużym znaczeniu, szczególnie biorąc pod uwagę, że w końcu tego roku odbędą się w Polsce nowe wybory parlamentarne.

         Chcę powtórzyć to, co już wielokrotnie mówiliśmy: Naród Polski, wszyscy obywatele, tak w kraju, jak i poza granicami- powinni iść do wyborów, brać w nich czynny udział, żeby móc w ten sposób zmienić tę tragiczną sytuację, która istnieje w kraju: zupełny brak patriotyzmu w Narodzie, większość rządu i parlamentu realizuje kierunki antypolskie.

         Wielu tych, którzy zostali przez Naród wybrani,  sprawują władzę w jego imieniu, podejmują najbardziej istotne dla Narodu i Państwa decyzje- wielu z nich ma zmienione nazwiska, a ich interesy polityczne, materialne i osobiste są często szkodą dla naszego Państwa.

         Czytałem przed paroma dniami, że w Polsce jest dziś około 27% bezrobotnych. Jest to smutna, tragiczna sytuacja, przypuszczalnie najgorsza ze wszystkich narodów europejskich. Nasza młodzież albo nie może się kształcić z braku możliwości materialnych, albo są wykształceni i brakuje dla nich miejsc pracy. Nieprawdopodobne jest to, że prowadzenie ekonomii naszego kraju w ostatnim dwudziestoleciu zniszczyło nasz przemysł, nasz dorobek. Wyprzedano mienie narodowe w sposób nieuczciwy po cenach nie mających nic wspólnego z wartością realną.

         Nie chcę dalej mówić na te tematy, które Państwo  tak dobrze znają. Jestem przekonany, że wszyscy chcemy zmian, które są  bardzo potrzebne dla utrzymania polskich rodzin i tworzenia dla nich godnych warunków do życia, dla utrzymania polskiego życia społecznego, socjalnego i kulturalnego. Aby to osiągnąć, należy energicznie działać w sposób demokratyczny, który uważam dziś za najlepszy z tych, które są znane – trzeba iść głosować, trzeba mieć wybranych kandydatów i należy zadbać o to, aby mieć kontrolę nad przebiegiem prawidłowości głosowania, co wiąże się z tym, że trzeba być wszędzie obecnym przy stołach wyborczych.

         Oczekujemy, że nasz dzisiejszy głos z tych obrad będzie silny i będzie jednym z wielu, który poleca i żąda, żeby Polacy połączyli się, szczególnie jeśli chodzi właśnie o zbliżające się wybory parlamentarne.

         Przeciwnicy Narodu Polskiego starają się dzielić, rozbijać jedność!! Musicie tę jedność tworzyć. Musicie odsunąć od władzy tych wszystkich, którzy są wrogami i antypolakami.

         Podaję dwa przykłady jasne i mocne zakłamania oraz oszczerstw w sądzie karnym, w rozprawie, jaką wytoczyłem przeciwko 19 oszczercom przed prawie sześcioma laty.

         Do dzisiaj nie ma na to prawnie słusznej odpowiedzi i wszystko pozostaje wciąż niewyjaśnione ???

          Drugi widoczny przykład: to rozprawa sądowa w Sądzie Cywilnym w Warszawie, jaką wytoczyłem przeciwko Ministrowi Radosławowi Sikorskiemu o oszczerstwa i kłamstwa. W ordynarny sposób  pisał  o mnie, podając masę nie istniejących fantazji. Głosił we wszystkich placówkach MSZ za granicą, że istnieje „czarna lista” przeciwko USOPAŁowi i mojej osobie.

         To jest przypuszczalnie pierwszy taki przypadek w krajach demokratycznych, że Minister Spraw Zagranicznych wydaje tego rodzaju rozporządzenie. Tę sytuację Państwo wszyscy znacie i potrzebna jest tutaj jasna odpowiedź i zdecydowane stanowisko emigracji oraz naturalnie USOPAŁu w tej kwestii.

         Znana jest Wam także sprawa zamknięcia Konsulatu Honorowego Polskiego w Urugwaju, który ja prowadziłem. To była wyraźna zemsta Władysława Bartoszewskiego i Radosława Sikorskiego za to, że otwarcie wystąpiłem popierając śp. Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala, który występował publicznie w obronie dobrego imienia Narodu Polskiego na świecie.

Ja osobiście, nie jestem dziś przekonany do żadnej partii politycznej, która istnieje aktualnie na polskiej scenie politycznej. Trzeba stworzyć silny ruch całego Narodu, aby się otrząsnąć z tej tragicznej sytuacji politycznej, ekonomiczno-socjalnej, która dziś istnieje..

To  co mówię, odnosi się też do nas wszystkich na emigracji, jest dla nas wszystkich wspólne. Jak Państwo wiecie, od paru lat rządy robią wszystko, by podzielić emigrację, by zniszczyć organizacje polskie, patriotyczne, katolickie, które od lat istnieją na świecie.

Kłamstwa, oszczerstwa, przekupstwo – to wszystko jest nam znane, to się dzieje. Tworzenie tak zwanych organizacji „polskich kulturalnych” różnego rodzaju za granicą – to jest to samo oszustwo, jak za czasów okupacji sowieckiej, kiedy to tworzono organizacje „im. Adama Mickiewicza”. Z całą pewnością nasz polski wieszcz „przewracał się wtedy w grobie”.

Bardzo Państwa proszę: wygłoście swoje stanowiska i w tym krótkim czasie tutaj, życzę nam wszystkim, by stąd wyszła siła i decyzja zjednoczenia i współpracy wszystkich Polaków na świecie.

Większości z Państwa jest znana moja przeszłość, poczynając od harcerstwa, walki w czasie okupacji i II wojny światowej, Pawiaka, obozów koncentracyjnych i potem stale współpraca z organizacjami polskimi – aż do dnia dzisiejszego.

Większość z Was też przeszła te tragiczne wydarzenia z historii naszej Ojczyzny, a jeśli nie Wy sami, to Wasze rodziny, Wasi najbliżsi.

Życzę wszystkim tutaj zgromadzonym owocnych obrad. Zawsze będziemy podkreślali hasło polskie, patriotyczne i katolickie: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Bardzo Wam dziękuję!

           Chcę wyrazić w imieniu Zarządu USOPAŁ i nas wszystkich tu obecnych, głębokie podziękowanie J.E. Arcybiskupowi Nuncjuszowi Apostolskiemu Urugwaju Anselmo Guido Pecorari,  za obecność na naszym XVI Walnym Zebraniu. Dziękuję za celebrowanie w dniu 13 marca 2011 roku  Mszy św., która kończy nasze posiedzenie w Punta del Este, jak również za poświęcenie tablicy pamiątkowej ś.p. ośmiu Członków Honorowych USOPAŁu., którzy zmarli w okresie istnienia USOPAŁu:

 1. 1.     Inż. Zygmunt Szkopiak (1926-2002)

Minister Spraw Zagranicznych RP na Uchodźstwie 1986-1990

Założyciel i Prezes Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych

 1. 2.     Płk. Witold Ptasznik (15.09.2004)

Płk. Wojska Polskiego, odznaczony orderem Virtutti Militari.

Prezes Związku Polaków w Argentynie, Prezes Związku Polskich Kombatantów

 1. 3.     Książę Karol Hieronim Radziwiłł (1912-2005)

Amb. Zakonu Maltańskiego w Argentynie, wysoko odznaczony płk. Wojska Polskiego

 1. 4.     Dr hab. n. med. Jan Pyszko (1930-2009)

Założyciel i Prezes Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej, Prezes

Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, Kandydat na Prezydenta Polski w 2005r.

 1. 5.     Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski (1925-2010)

Marszałek Senatu I kadencji 1981-1991, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 1. 6.     Płk. Leopold Biłozur (1921-2010)

Prezes Związku Polskich Kombatantów, Wiceprezes USOPAŁ, Sybirak, uczestnik Bitwy pod Monte Casino, odznaczony za walkę podczas II Wojny Światowej

 1. 7.     Ks. Abp. Zygmunt Kamiński (1933-2010)

Metropolita szczecińsko-kamieński, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 1. 8.     Inż. Jerzy Jan Skoryna Lipski (1926-2010)

Członek AK, SPK, Żołnierz II-ego Korpusu, Odznaczony za walkę w II Wojnie Światowej, Członek Zarządu USOPAŁ

                 Przedstawicielka USOPAŁu Pani Agnieszka Dąbrowska przeczyta teraz na głos listę wszystkich gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na XVI Walnym Zebraniu USOPAŁ:

1.Prof. dr hab. Jerzy Achmatowicz(Polska) –Członek Honorowy Zjednoczenia Polskiego w Chile

2. Ks. dr Wiesław Banaś (Polska) – Dyrektor „Caritas” Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej

4. Ewa Polańsky-Bąk i Adam Bąk (USA) – Wybitni członkowie organizacji polskich w USA

5.Senator RP Prof. dr hab. Ryszard Bender  (Polska)

6.Ks. Mariusz Bosek (Urugwaj) – Prezes Unii Polsko-Urugwajskiej

7.Emilia Brosz (Argentyna) – Chór „Polonez”

8.Marek Chrapan  (Polska) – Redaktor

9.Sr. Jorge Chyrnia (Paragwaj)

10.Mecenas Zbigniew Cichoń (Polska) – Senator RP

11.Marek Ciesielczyk (Polska) – Dyrektor „Centrum Polonii”               w Brniu

12.O. Jacek Cydzik CSsR(Polska) – Radio Maryja, TV Trwam

13.Książe Jerzy Czartoryski(Kanada) – Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej

14.Vladimiro Dębicki  (Paragwaj) – Prezes Związku Polaków w Paragwaju

15.O. Janusz  Dyrek CSsR(Polska) – Radio Maryja, TV Trwam

16.Red. Wojciech Grabowski  (Kanada) – Radio i Telewizja “Foka”

17.Remigiusz Grochowiak – Operator TV Trwam

18.Gen. Jan Grudniewski  (Polska) – Polskie Drużyny Strzeleckie

19.Prof. dr inż. Zygmunt Haduch (Meksyk)- Prezes Związku Polaków i Przyjaciół Polski

20.Inż. Krystyna Klinkowicz (Argentyna) – Sekretarz Wolnego Wydziału Kultury Polskiej w Państwowym Uniwersytecie La Plata

21.Prezes Krzysztof  Koczwara (USA) – Prezes Patriotycznej Ligii Polonii Amerykańskiej

22. Poseł na Sejm RP  Bogusław Kowalski  (Polska)

23.Senator RP  dr nauk medycznych Waldemar Kraska (Polska)

24.Marian Kurzac (Brazylia) – Prezes Stowarzyszenia Juventus z Curitiby w Brazyli, Sekretarz Generalny USOPAŁ

25.Rafael Marian Scalon Kurzac  (Brazylia) – Adwokat Stowarzyszenia Juventus

26. Prof. Maria Neusa Scalon Kurzac  (Brazylia)

27.Marek Lubiński (Peru) – Redaktor

28.Sr. Enrique J. Łukaszewicz (Argentyna) – Prezes Stowarzyszenia “F. Chopina”

29.Pedro Macarini  (Brazylia) -  Skarbnik Stowarzyszenia Juventus

30.Prof. Luis Matula (Argentyna) – Dyrektor Wolnego Wydziału Kultury Polskiej w Państwowym Uniwersytecie La Plata

31.Red. Stanisław Michalkiewicz (Polska)

32.ks. Andrzej Mukosiej (Chile)

33.Red. Lech  Niekrasz(Polska)

34.Sr.Tadeo Nita  (Paragwaj)

35.Ryszard  Parulski (Polska)  – Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich

36.Urszula Małgorzata Parulska (Polska) – Adwokat

37.Wanda Pastorczyk  (Urugwaj) – Skarbnik Towarzystwa im. J. Piłsudskiego w Montevideo

38. Stanisław Pieszko (Litwa) – Prezes Związku Polaków na Litwie

39.Sr. Erminio Ratajczyk (Paragwaj)

40.Prof.dr hab. Zdzisław Jan  Ryn (Polska)

41.Senator RP Redaktor  Czesław Ryszka  (Polska)

42.Wanda Siudyła  (Urugwaj) – Wiceprezes Towarzystwa im. J. Piłsudskiego w Montevideo

43.Inż. Stanisław Piotr Skoryna (Meksyk)

44.Andrzej  Szczerba (Kanada) – Były Prezes Związku     Narodowego Polski

45.Maria Szostak  (Urugwaj) – Sekretarz Unii Polsko – Urugwajskiej

46.Oskar Sztaba  (Argentyna) – Chór “Polonez”

47.Anna Maria Sztaba  (Argentyna) – Dyrektor Chóru “Polonez”

48.Leszek  Surowiec (USA) – Sekretarz Generalny Patriotycznej Ligi Polonii Amerykańskiej

49.Red. Kazimierz Świtoń  (Polska) – Polski Komitet Narodowy

50.José Sanczes Tarnowski (Argentyna) – Prezes APU

51.Red. Arkadiusz  Tomaszewski (USA) –  “Patriotyczny Ruch Polski”

52.Płk. Ludwik Wasiak (Polska) – Komendant Polskich Drużyn Strzeleckich

53.Helena Wojciechowski  (Brazylia)

54.Halina Wolska  (Urugwaj) – Czlonek Zarządu Unii Polsko – Urugwajskiej

55.Red. Teresa Włosek  (Paragwaj)

56.Gustavo E Zimny (Argentyna) – Prezes Unii Polskiej Berisso

57.Lilia Romero de Zimny  (Argentyna) – Dyrektor “Poznań Przyjaciele Ballet Berisso”

58.Inż. Andrzej Zabłocki  (Chile)  – Wiceprezes USOPAŁ

59.Rita  Zabłocka (Chile)

60.Anna Zapolska- Wurm (Polska) – Lekarz nauk medycznych

Część składowa organizacji USOPAŁ w Urugwaju:

Pani Dyr. Rosalia Martinez (Paragwaj)

Pani Dyr. Leonor Adami (Urugwaj)

Pani Dyr. Diana Adami (Urugwaj)

Pani Dyr. Giovanna Frasca (Urugwaj)

Kierownictwo Prasy i Biura:

Dyr. Agnieszka Dąbrowska

Dyr. Weronika Pachla

Przejściowo:  Dyr. Agnieszka Gracz

Personel administracyjny:

Sra. Carina Errico

Sra. Carolina Diaz

Sra. Maria Gutierrez

Personel techniczny: Hose Luis

W Urugwaju mamy dziś  trzech księży polskich: ks. Zygmunt Zięba, który jest członkiem Organizacji Polsko-Urugwajskiej i prowadzi duszpasterstwo w kaplicy Jana Pawła II, Ks. Mariusz Bosek OMI, brat Andrzej Gancarczyk, ks. Wojciech Adamczyk.

Jest tutaj obecnych około 60 osób, Zarząd i Przedstawiciele dwóch głównych demokratycznych organizacji polsko-urugwajskich:

Organizacja Polsko-Urugwajska im. Jana Pawła II: Prezes Jan Kobylański, Wiceprezes Leonor Adami; Organizacja J. Piłsudskiego: Prezes Jan Kobylański, Wiceprezes Pani Wanda Siudyła oraz wielu gości honorowych  i przedstawicieli społeczeństwa urugwajskiego oraz członkowie rodzin polskich zamieszkałych w Urugwaju.

Prezes USOPAŁ

Jan Kobylański

————————————————————————————————-

Punta del Este, 13.03.2011

USOPAL-Msza-sw-XVI-zjazdW dniu 13 marca 2011r. J. E. Nuncjusz Apostolski w Urugwaju  Abp. Anselmo Guido Pecorari odprawił Mszę św. na zamknięcie XVI Walnego Zebrania USOPAŁ.

Podziękowanie i Homilia Nuncjusza Apostolskiego.

J.E. Nuncjusz Apostolski w Urugwaju Abp. Anselmo Guido Pecorari poświęcił tablicę pamiątkową 8 śp. Członków Honorowych USOPAŁ

Prezes USOPAŁ Jan Kobylański i Fundacja Jana Kobylańskiego wraz z Zarządem Głównym i wszystkimi obecnymi delegatami, gośćmi honorowymi z zagranicy a także przedstawicielami Parlamentu Polskiego, chcą wyrazić głęboką wdzięczność za celebrowanie uroczystej Mszy Św. w dniu 13 marca 2011 r.
J. E. Nuncjuszowi Apostolskiemu w Urugwaju Abp. Anselmo Guido Pecorari, Sekretarzowi Nuncjatury Apostolskiej, Ojcu. Claudio –Catalin Cartesowi,
Ks. Biskupowi, Jaime Fuentes, kapłanom Polskim i Urugwajskim. Dziękujemy Ks. Prof. Wiesławowi Banasiowi, Ojcu Mariuszowi Boskowi OMI, Ojcu Jackowi Cydzikowi CSsR, Ojcu Januszowi Dyrkowi CSsR, Ks. Andrzejowi Mukosiejowi.

J. E. Nuncjusz Apostolski w Urugwaju, Abp. Anselmo Guido Pecorari na Mszy św. w tym tak ważnym dla Polski i Polonii momencie wygłosił homilię do obecnych delegatów, przedstawicieli z Polski i Polonii min. z Argentyny, Brazylii, Chile, Kanady, Meksyku, Paragwaju, Peru, Stanów Zjednoczonych, Urugwaju.

Homilia Mszy Św. celebrowanej w siedzibie USOPAŁ

Pierwsza niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2011 roku

Drodzy Kapłani, wierni, przedstawiciele władz państwowych z Polski, Urugwaju i przede wszystkim z Ameryki Łacińskiej.

To dla mnie wielki radość i honor móc być tutaj i przewodniczyć Eucharystii w tej pięknej kaplicy w posiadłości Pana Jana Kobylańskiego, którego serdecznie pozdrawiam, który jest także prezesem Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej i zaprosił mnie na zakończenie corocznego zebrania USOPAŁ.

                 Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czas nawrócenia, który rozpoczęły uroczystości Środy Popielcowej. Dzisiejsza ewangelia zwraca naszą uwagę na postać Jezusa Chrystusa, który przez 40 dni przebywał na pustyni i tak jak my był poddawany wielu pokusom.
W Piśmie Św. pustynia nie jest tylko miejscem pokuty, jest też miejscem gdzie Hebrajczycy, wędrując do ziemi obiecanej, spotkali Boga i zawarli z nim Przymierze. Pokusa zerwania Przymierza z Bogiem zawsze była obecna
w narodzie hebrajskim, przed i po wejściu do Ziemi Obiecanej.

Jak przekazuje nam ewangelia, w Jezusie, który odrzucił trzy pokusy, możemy kontemplować „nowego człowieka”, oryginalnego, jaki był zamysłem Boga, człowieka jakiego stworzył Bóg. Jako uczniowie Chrystusa również i my jesteśmy powołani aby być „nowym człowiekiem” nie może żyć tylko chlebem, dobrami materialnymi, jak tylko samym Słowem Boga żywego, które oświeca życie człowieka. Jednocześnie nowy człowiek nie powinien czcić innych bożków- pieniędzy, sukcesu, władzy. Tylko Bóg Ojciec, Stworzyciel i Jego Wola powinny być w centrum naszego życia. „Nowy człowiek” nie może wymagać aby Bóg był do Jego dyspozycji. Powinien pokornie, w duchu dziecięcego posłuszeństwa poddać się woli Boga, swojego Ojca. Mimo to, trzeba zauważyć, że we współczesnym społeczeństwie, – i kto wie – być może też w Kościele, prawdziwych „nowych ludzi” na wzór Jezusa Chrystusa jest niewielu. Oni są powołani do bycia światłem świata. Podczas tej Mszy Św., prośmy Pana aby pomógł nam odrzucić pokusy świata i powrócić do postaci „nowego człowieka” światła świata, byśmy nie oddalili się z właściwej drogi.

                 Fragment czytania z Księgi Rodzaju, którego wysłuchaliśmy, mówi nam
o stworzeniu człowieka, stworzonego z gliny i ducha życia, mówi o jego egzystencji w Ogrodzie Eden, jego odejściu, które było konsekwencją grzechu pierworodnego, który był grzechem egoizmu, pychy i nieposłuszeństwa. Ten grzech, który pojawił się na początku stworzenia ludzkości, i który przechodzi
z pokolenia na pokolenie jest też u podstaw wszystkich grzechów, które popełniają mężczyźni i kobiety w całej historii. Kto z nas nie były egoistą, czy nigdy nie wywyższał się lub nie sprzeciwiał się woli Boga?

                 We fragmencie z Księgi Rodzaju, autor biblijny chce wyjaśnić pytania
i problemy, które dotyczą ludzkiej egzystencji. Dlaczego człowiek musi doświadczać cierpienia i ostatecznie umrzeć? Odpowiedź:- Bóg nie chce cierpienia, zła i śmierci. To człowiek dokonuje wyboru i oddala się od Boga, źródła życia. I Bóg na to pozwala, ponieważ jest w stanie przemienić w dobro całe zło, które nas otacza. Człowiek, zbawiony przez Chrystusa, który spotyka się
w komunii z Bogiem, doświadcza śmierci już nie jako nieszczęścia ale jako drogi przemiany, która prowadzi do prawdziwego życia.

                 Na zakończenie, chciałbym wyrazić moją radość z celebracji Liturgii Eucharystycznej, w której uczestniczą delegaci i członkowie Unii Stowarzyszeń
i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, by mogła ona służyć nam i wspierać. aby każdy z nas ponownie zwrócił się do Boga, odrzucając pokusy obecne
w naszym społeczeństwie i poszukując drogi „nowego człowieka” na wzór Jezusa Chrystusa. Niech Pan Jezus, który pokonał pokusy i który jest punktem odniesienia naszego życia obdarzy nas wszystkich chęcią życia w społeczeństwie w jakim jesteśmy, byśmy szli drogą światła i wiary, a na jej mecie jest nowy człowiek czyli świętość. Życzę aby tą drogą szła również Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej w zgodzie z Ewangelią, z Magisterium Kościoła
i katolicką tradycją Polski. Na zakończenie tej mszy św. będzie dla mnie zaszczytem pobłogosławić tablicę pamiątkową upamiętniającą osobistości, które wniosły swój wkład w rozwój Fundacji i USOPAŁ a dziś cieszą się obecnością
w niebieskiej ojczyźnie. Oni na tej ziemi byli naszymi przyjaciółmi pomagali nam. Módlmy się za ich dusze, w nadziei, że są blisko Chrystusa, niech wstawiają się za nami, pielgrzymami na tej ziemi.

                 Nie mógłbym zakończyć tej mszy św. nie wspominając o dniu 1 maja
w którym Ojciec Św. BXVI ogłosi błogosławionym Sługę Bożego Jana Pawła II, wielkiego syna Polski, który odwiedził wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej, pozostawiając w każdym z nich głęboki ślad tego czym jest posługa papieska
i Kościół Katolicki, jednocześnie tego co oznacza bycie prawdziwym Polakiem. Niech błogosławiony Sługa Boży Jan Paweł II wstawia się za nami

z nieba.

Niech Bóg Was wspiera i błogosławi.

Na zakończenie uroczystej celebracji Eucharystycznej zgromadzeni delegaci
z Polski i przedstawiciele z Polonii zaśpiewali pieśń „Boże coś Polskę”.

Po Mszy św. J. E. Nuncjusz Apostolski w Urugwaju, Abp. Anselmo Guido Pecorari poświęcił tablicę pamiątkową, która została umieszczona
w kaplicy Jana Pawła II w siedzibie USOPAŁ i Fundacji Jana Kobylańskiego w Maldonado w Urugwaju.

HOŁD NASZYM RODAKOM, KTÓRZY ODESZLI –
Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI ZA WYBITNĄ WSPÓŁPRACĘ
W TWORZENIU I W DZIAŁANOŚCI W USOPAŁ

Ś.P. HONOROWI CZŁONKOWIE USOPAŁ

Inż. Zygmunt Szkopiak (1926-2002)

Minister Spraw Zagranicznych RP na Uchodźstwie 1986-1990 Założyciel i Prezes Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych

Płk. Witold Ptasznik (15.09.2004)

Płk. Wojsk Polskiego, odznaczonego orderem Virtutti Militari
Prezes Związku Polaków w Argentynie
Prezes Związku Polskich Kombatantów

Książe Karol Hieronim Radziwiłł (1912-2005)

Ambasador Zakonu Maltańskiego w Argentynie, wysoko odznaczony płk. Wojska Polskiego

Dr hab. n. med. Jan Pyszko (1930-2009)

Założyciel i Prezes Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii
Kandydat na Prezydenta Polski w 2005r.

Prof. dr hab. Andrzeja Stelmachowski (1925-2010)

Marszałek Senatu I kadencji 1981-1991, Prezes Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”

Płk. Leopold Biłozur (1921-2010)

Prezes Związku Polskich Kombatantów, Wiceprezes USOPAŁ, Sybirak uczestnik Bitwy pod Monte Casino, odznaczony za walkę podczas II Wojny Światowej

Ks. Abp. Zygmunt Kamiński (1933-2010)

Metropolita szczecińsko-kamieński, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Inż. Jerzy Jan Skoryna Lipskiego (1926-2010)

Członek AK, SPK, Żołnierz II-ego Korpusu, Odznaczony za walkę w II Wojnie Światowej, Członek Zarządu USOPAŁ.

————————————————————————————-

Punta del Este, 14.03.2011

XVI Zjazd USOPAL foto3-arch-rmREZOLUCJA KOŃCOWA Z XVI WALNEGO ZEBRANIA USOPAŁ

11-14 MARZEC 2011, PUNTA DEL ESTE, URUGWAJ

Wszyscy zebrani dziękują J.E. Arcybiskupowi Nuncjuszowi Apostolskiemu Urugwaju Anselmo Guido Pecorari,  za Mszę Św. celebrowaną na zakończenie obrad XVI Walnego Zebrania Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

 1. Walne zebranie USOPAŁ uważa, że Naród Polski, wszyscy obywatele, tak w kraju, jak i poza granicami- powinni iść do wyborów, brać w nich czynny udział, żeby móc w ten sposób zmienić tę tragiczną sytuację, która istnieje w kraju: zauważalny brak patriotyzmu w Narodzie, gdzie większość rządu i parlamentu realizuje kierunki antypolskie.
 1. My, zgromadzeni na Walnym Zebraniu USOPAŁ jesteśmy przekonani, że wszyscy chcemy zmian, które są bardzo potrzebne do stworzenia właściwej polityki polskiej przede wszystkim poprzez godne warunki życia niezbędne dla utrzymania polskich rodzin i polskiego życia społecznego, socjalnego i kulturalnego. Aby to osiągnąć, należy energicznie działać w sposób demokratyczny, który uważamy dziś za najlepszy z tych, które są znane – trzeba iść głosować, trzeba mieć wybranych kandydatów i należy zadbać o to, aby mieć kontrolę nad przebiegiem prawidłowości głosowania, co wiąże się z tym, że trzeba być wszędzie obecnym przy stołach wyborczych.
 1. W związku z powyższym pragniemy udzielić naszego poparcia dla wszystkich organizacji narodowych i katolickich, które reprezentują ogromną większość narodu polskiego.
 1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw przeciwko praktykom manipulacji tytułami konsulów honorowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, będących wyrazem dowolności i prywatnych interesów. Skandalicznym przykładem tego typu praktyk było odebranie Prezesowi Kobylańskiemu tytułu Konsula Honorowego RP przez Władysława Bartoszewskiego. Ponawiamy również nasz sprzeciw wobec skandalicznej i budzącej oburzenie tzw. czarnej liście, która powstała decyzją Ministra Spraw Zagranicznych, Radosława Sikorskiego, gdzie zakazuje się jakichkolwiek kontaktów polskim służbom dyplomatycznym z tymi osobami, które związane byłyby z USOPAŁ oraz Prezesem Janem Kobylańskim.
 1. Sprzeciwiamy się również nieudolności polskiego wymiaru sprawiedliwości, który od blisko sześciu lat nie jest w stanie orzec w sprawie karnej wytoczonej przez Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego przeciwko 19 oszczercom, gdzie jak dotąd wszystko pozostaje wciąż niewyjaśnione.
 1. Stanowczo sprzeciwiamy się tworzeniu różnego rodzaju tak zwanych organizacji „polskich kulturalnych” za granicą, których istnienie ma na celu rozbijanie integralności tradycyjnych i patriotycznych środowisk polonijnych na świecie.
 1. Walne zebranie USOPAŁ wyraża głębokie zaniepokojenie pogarszaniem się międzynarodowej sytuacji Rzeczpospolitej Polskiej, oraz działaniami ruchów autonomicznych, min. Tzw. Ruchu Autonomii Śląska, co w perspektywie grozi osłabieniem a może nawet naruszeniem terytorialnej integralności państwa a nawet likwidacją jego politycznej suwerenności. Walne zgromadzenie USOPAŁ deklaruje intencję współpracy z konstytucyjnymi władzami Rzeczpospolitej dla powstrzymania i odwrócenia tych zagrożeń. Wszystko to pod warunkiem położenia kresu dyskryminacyjnym praktykom i kampanii dezinformacyjnej prowadzonej przeciwko naszej organizacji oraz jej władzom.
 1. Walne zebranie USOPAŁ z niepokojem obserwuje instrumentalne traktowanie polonijnych organizacji w Ameryce Północnej i Południowej. Prowadzi to do antagonizowania polskich społeczności w krajach ich osiedlenia ze szkodą dla polskich interesów. Walne zebranie USOPAŁ apeluje do konstytucyjnych władz Rzeczpospolitej Polski o niezwłoczne położenie kresy tym praktykom, które sprzyjają agenturalnej penetracji polskich społeczności za granicą.
 1. Walne zebranie USOPAŁ postuluje ustanowienie dla Polonii światowej 7 miejsc w Sejmie i 5 w Senacie dał kandydatów wysuwanych przez kontynentalne okręgi wyborcze w: a) Ameryce Północnej, b) Ameryce Południowej, c) Europie oraz d) Azji i Australii. Postulujemy, aby w tworzeniu list kandydatów były dopuszczone były wszelkie zarejestrowane w krajach osiedlenia organizacje grupujące polskich obywateli i by jedynym kryterium uprawniającym do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego było posiadanie obywatelstwa polskiego.
 1. Zebrani na Walnym Zebraniu USOPAŁ postulują opracowanie procedury umożliwiającej głosowanie uprawnionym przez Internet już w najbliższych wyborach parlamentarnych.
 1. Zarząd USOPAŁ przygotuje propozycje nowych skutecznych form działania, w tym próbę integracji i współpracy organizacji polonijnych w całym świecie.
 1. Walne zebranie USOPAŁ zwraca się do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z prośbą o zorganizowania stałego Seminarium Monitoringu Kłamstw i Manipulacji mediów publicznych i prywatnych. Postulujemy, aby efekty pracy seminarium publikowało okresowe (tygodniowe, miesięczne, itd.) raporty ukazując najbardziej oczywiste przykłady kłamstw i manipulacji wyżej wymienionych mediów.
 1. Wyrażamy stanowczy sprzeciw żądaniom jakichkolwiek organizacji zagranicznych wypłacenia przez Polskę odszkodowań dotyczących zdarzeń mających miejsce w czasie II wojny światowej (specjalnie żydowskich organizacji z północnej Ameryki itd.).
 1. USOPAŁ wspiera wszelkie inicjatywy umiędzynarodowienia procesu badania katastrofy smoleńskiej i stanowczo protestuje przeciwko praktykom bezczeszczenia dobrego imienia ofiar tej tragedii oraz szykanowania ich rodzin.
 1. USOPAŁ protestuje przeciwko działaniom na Litwie prowadzącym do likwidacji szkół polskich i odbierania ziemi jej prawowitym właścicielom.
 1. USOPAŁ wyraża wielka radość z zapowiedzianej Beatyfikacji Jana Pawła II Wielkiego Naszego Rodaka. Wierzymy ze to wydarzenie będące wielkim darem Kościoła dla Narodu Polskiego stanie sie okazja do integracji wszystkich Polaków oraz będzie przebudzeniem w walce o najważniejsze sprawy narodowe.
 1. W dniu dzisiejszym USOPAŁ czci pamięć członków honorowych naszej organizacji poprzez poświęcenie tablicy pamiątkowej ś.p. ośmiu Członków Honorowych USOPAŁu., którzy zmarli w okresie istnienia USOPAŁ:

Inż. Zygmunt Szkopiak (1926-2002)

Minister Spraw Zagranicznych RP na Uchodźstwie 1986-1990 Założyciel i Prezes Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych

Płk. Witold Ptasznik (15.09.2004)

Płk. Wojsk Polskiego, odznaczonego orderem Virtutti Militari. Prezes Związku Polaków w Argentynie, Prezes Związku Polskich Kombatantów

Książe Karol Hieronim Radziwiłł (1912-2005)

Amb. Zakonu Maltańskiego w Argentynie, wysoko odznaczony płk. Wojska Polskiego

Dr hab. n. med. Jan Pyszko (1930-2009)

Założyciel i Prezes Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej, Prezes Związku Organizacji Polskich w Szwajcarii, Kandydata na Prezydenta Polski w 2005r.

Prof. dr hab. Andrzeja Stelmachowski (1925-2010)

Marszałek Senatu I kadencji 1981-1991, Prezes Stowarzyszeń „Wspólnota Polska”

Płk. Leopold Biłozur (1921-2010)

Prezes Związku Polskich Kombatantów, Wiceprezes USOPAŁ, Sybirak, uczestnik Bitwy pod Monte Casino, odznaczonego za walkę podczas II Wojny Światowej

Ks. Abp. Zygmunt Kamiński (1933-2010)

Metropolita szczecińsko-kamieński, Wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Inż. Jerzy Jan Skoryna Lipskiego (1926-2010)

Członek AK, SPK, Żołnierz II-ego Korpusu, Odznaczony za walkę w II Wojnie Światowej, Członek Zarządu USOPAŁ.

Poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał J.E. Nuncjusz Apostolski Arcybiskup Anselmo Guido Pecorari.

 1. Zarząd USOPAŁ zaakceptował jednogłośnie następujące propozycje: mianowanie honorowym Prezesem USOPAŁ Ks. Jerzego Morkisa, mianowanie Wiceprezesem USOPAŁ Prof. Zygmunta Haducha oraz ustanowienie 12 Członków Honorowych USOPAŁ.
 1. USOPAŁ wyraża bardzo gorące podziękowania wszystkim gościom z Polski i z zagranicy, wybitnym patriotom polskim, którzy swa postawa i praca wspierają nasza organizacje w działaniach mających na celu dobro naszej ojczyzny Polski.

Wszyscy obecni przedstawiciele z Polski i delegaci z Polonii. przegłosowali popierając i przyjęli z wielką aklamacją tę rezolucję. Jak również po głosowaniu poparli zaproponowaną przez Panią Ewę Bąk z USA następującą uwagę:

„W miejscu gdzie prosimy Parlament Polski o posłów dla Polaków poza granicami kraju, wydaje mi się, że powinniśmy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówimy, że jedynym kryterium ma być obywatelstwo, ale ważne jest też, aby posłowie pochodzili z rodzin polskich, mówili, pisali i czytali po polsku”.

Prezes USOPAŁ
Jan Kobylański

Wiceprezes USOPAŁ
Inż. Andrzej Zablocki

               Leonor Adami                                                    Inż.  Anna Maria Sztaba

               Dyrektor  USOPAŁ                                            Wiceprezes USOPAŁ      

——————————————————————————————————–

USOPALPrzemówienie na zakończenie XVI Walnego Zebrania USOPAŁ w dniu 11-14 marca 2011,

Punta del Este, Urugwaj

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego i moim własnym  oraz w imieniu wszystkich organizacji polskich, które współpracują z USOPAŁEM, bardzo dziękuję za waszą obecność. Na nasze XVI Walne Zebranie przybyło wiele delegacji. Po raz pierwszy gościmy wśród nas bardzo znanego i cenionego Red. Stanisława Michalkiewicza. Jest z nami również Pan Kazimierz Świtoń, zasłużony w walce  o Polskę.  Po raz pierwszy jest także z nami Pan Senator Zbigniew Cichoń, Mecenas prowadzący proces cywilny przeciwko Min. Radosławowi Sikorskiemu. Mamy nadzieje, że proces zakończy się naszym sukcesem.

Chciałbym również podziękować przedstawicielom Polskiego Parlamentu, Panom Senatorom: Prof. dr hab. Ryszardowi Benderowi, Mec. Zbigniewowi Cichoniowi, Dr. n. med. Waldemarowi Krasce oraz Panu Red. Czesławowi Ryszce. Dziękuję także Panu Posłowi Bogusławowi Kowalskiemu. Znamy  Panów od wielu lat i cenimy za to co czynicie dla naszej Ojczyzny. 

Jesteśmy wdzięczni za obecność Państwa na XVI Walnym Zebraniu USOPAŁ.  Wasza obecność  jest dla nas wsparciem, jest potrzebna Polakom przebywającym na emigracji. Jesteście przykładem, że w Narodzie Polskim i w Parlamencie jest duch Polski. Mam nadzieje, że w przyszłości, dzięki wyborom parlamentarnym będzie was o wiele  więcej. Życzę wam tego z całego serca. Nam jako Polakom zależy, żeby w parlamencie Polskim było więcej Polaków. To wszystko jest uzależnione, tak jak zostało to zapisane w Rezolucji Końcowej z XVI Walnego Zebrania USOPAŁ, od tegorocznych wyborów. Trzeba w nich uczestniczyć, głosować na swoich kandydatów, nie na partie polityczne. Trzeba utworzyć nowe organizacje, czysto polskie, patriotyczne, katolickie, które będą reprezentowały nasz Naród. Mam nadzieje, że Państwo zdają sobie sprawę z ważności tegorocznych wyborów.

Życzę wam dużo siły i dużo szczęścia, abyście mogli osiągnąć sukces. Wasz sukces jest sukcesem Narodu Polskiego i wszystkich Polaków za granicą.

Życzę Państwu dużo powodzenia w tworzeniu patriotycznych organizacji a także tak ważnych środków społecznego przekazu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to łatwe. Jest to bardzo ciężka praca- nie wszyscy ją rozumieją i popierają. Popatrzmy na organizację prowadzoną przez Pana Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej na Okręg Ottawa- Księcia Jerzego Czartoryskiego i Pana Red. Wojciecha Grabowskiego z TV „Interpolonia”. Organizacje te pokazują, że mają duże możliwości i wpływ na przyszłość, na sprawy polskie.  Jestem przekonany, że osiągną sukces.

Jest z nami również Pan Krzysztof Koczwara- Prezes Patriotycznej Ligii Polonii Amerykańskiej oraz wspomniani już przeze mnie Pan Poseł Bogusław Kowalski i Prezes Jerzy Czartoryski.  Byli oni naszymi wybitnymi kandydatami do prowadzenia światowej organizacji polskiej działającej na emigracji. Staraliśmy się te organizacje zjednoczyć, choć nie było to łatwe, gdyż nie było jeszcze dostatecznego zrozumienia i poparcia. Ja i nasza organizacja USOPAŁ robiliśmy wszystko co było możliwe.

Potrzeba, aby Polacy stworzyli jedną organizację światową. Żeby to osiągnąć-najpierw musimy się zjednoczyć. Zawsze mówię: „Wy najpierw pogódźcie się, a później będziecie się dzielić”. Fałszywe ambicje są bardzo szkodliwe. Dla dobra sprawy wszyscy muszą iść razem.  Popatrzcie na organizację wojsk na świecie, na sposób w jaki się tworzyły żeby iść do walki. Wszyscy tam byli potrzebni, wszyscy byli dobrzy. Ale nie zaczynajcie się kłócić od początku, nie zaczynajcie się obrzucać fałszywością, niepotrzebnymi oskarżeniami. Jak mi ktoś mówi: „Przecież on był wrogiem”. Jak on idzie z nami, on jest dzisiaj Polakiem, musimy iść wszyscy razem. Najpierw musimy dojść do naszego programu wykonać go, mieć sukces w tych wyborach. Później się zastanowimy, co będzie dalej, kto i jak może być poparty, nie niszcząc nikogo- by wspólnie mieć sukces. To jest łatwe do powiedzenia, ale jest bardzo  trudne do wykonania. Wszyscy oczekujemy tego od społeczeństwa polskiego.  Ja w całym moim życiu robiłem wszystko, żeby zjednoczyć Polaków. Jestem jednym z was i popieram wasze inicjatywy. Wielu wskazywało na mnie jako na kandydata, ale ja odpowiadam: „Kandydat nie może być w moim wieku. Ja mogę popierać ale nie mogę być kandydatem, wybierzcie spośród siebie. Wśród tych, którzy są najbardziej odpowiedni, bez zwalczania się między sobą”.

Bardzo Państwu dziękuje. Daj Boże, aby Polska emigracja, Polska, nasza Ojczyzna i Naród szły razem do przyszłych wyborów.

Na koniec tego roku zaplanowane są wybory parlamentarne. Te wybory  w dużej mierze zależą od was. Bardzo mi będzie miło i będę dumny jak Polacy się połączą. Z mojej strony i ze strony USOPAŁu będzie zawsze to samo poparcie tak jak było, tak jest zawsze.

Życzę wam wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuje za obecność. Życzę dużo powodzenia. Wasze Powodzenie jest zawsze naszym!

Prezes USOPAŁ

Jan Kobylański

Dla zilustrowania przebiegu zjazdu skorzystano ze zdjec portalu www.radiomaryja.pl

Przeczytaj rowniez:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek