USA: poprawka do ustawy budżetowej przewiduje wycofanie pomocy dla państw przeciwnych homoseksualizmowi


obama-geje-foto-interAmerykańska komisja budżetowa niższej Izby Kongresu przyjęła poprawkę, zgodnie z którą USA zmniejszą, albo w ogóle wycofają swoją pomoc finansową dla państw sprzeciwiających się homoseksualizmowi.

Poprawka została wniesiona przez republikanina Barneya Franka, który otwarcie przyznaje się, że jest pederastą. Zaaprobowało ją 29 kongresmenów z komisji, „przeciw” było 24. Poprawka musi ostatecznie być przyjęta podczas głosowania nad ustawą budżetową na 2012 r. przez obie Izby Kongresu.

Zgodnie z propozycją kongresmena Franka poprawka stanowi: „Komisja wzywa Skarb Państwa do zalecania rządom, otrzymującym pomoc zagraniczną za pośrednictwem różnorakich instytucji na rzecz rozwoju, by nie dopuszczały się poważnego naruszenia praw człowieka tj. na przykład ograniczania wolności religijnej, w tym prawa do wyboru własnej religii, fizycznego prześladowania, ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową”.

Frank apelował, by w pierwszej kolejności odmówić udzielenia pomocy Ugandzie, która prześladuje obywateli z powodu ich „przekonań religijnych, orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”.

Źródło: LifeSiteNews.com, AS

Za: PiotrSkarga.pl – 2011-03-24

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek