USA: Zmarł Paweł Baran – twórca Internetu / Internet Pioneer Paul Baran Dies At 84


Dekoracja-Pawel-Baran-George-Bush-photo-pdp-ap-internŻegnamy Pawła Barana – twórcę Internetu

P. Baran ukończył studia w zakresie inżynierii elektryczności na Drexel University w Filadelfii, stopień magisterski otrzymał na University of California w Los Angeles. Stopień doktorski otrzymał na Drexel University. Swą koncepcję Internetu stworzył w ośrodku badawczym Lotnictwa Amerykańskiego – RAND w Santa Monica, na przedmieściach Los Angeles.

Konfrontacja militarna Zachodu ze Wschodem zaczęła się w lecie 1961 r. kiedy Stany Zjednoczone zaczęły testować ZSRR co do podzielonego Berlina. W tym samym roku ZSRR spowodował zbudowanie Muru Berlińskiego. W 1961 r. miał miejsce niefortunny desant patriotycznych, emigracyjnych sił kubańskich na Kubie. W odpowiedzi w 1962 r. ZSRR zaczął instalowanie wyrzutni rakietowych średniego zasięgu na Kubie oraz spowodował wysłanie na tę wyspę 10,000 swoich tzw. doradców wojskowych. W ten sposób rozpoczął się Kryzys Kubański, który trwa do dzisiaj (2011).

W Stanach Zjednoczonych zdano sobie sprawę, że może dojść do wojny atomowej i że trzeba przygotować kraj do funkcjonowania „dzień potem” (day after). W związku z tym zlecono RAND zaprojektowanie takiego systemu telekomunikacyjnego, który pomimo zniszczenia kraju będzie mógł funkcjonować i komunikować ludzi i władze. Zadanie to powierzono Paul Baranowi, który pracował w tym Centrum w latach 1959-68.

P. Baran postawił sobie pytanie: jakie jest minimalne wymaganie aby system telekomunikacyjny mógł przetrwać atak atomowy?” Obliczył, że amerykańska sieć radiowa na długich falach (AM) może przekazywać komunikaty o ile w każdym węźle zostanie zainstalowany logiczny układ cyfrowy, który będzie sterował „podróżowaniem” komunikatu, który będzie sam sobie znajdował drogę, ponieważ będzie znał adres przeznaczenia. Zwierzchnicy wojskowi stwierdzili, że owa sieć nie ma wystarczającej przepustowości. W związku z tym P. Baran opracował następujące zasady sieci samosterującej:

1.Sieć nie może być scentralizowana

2.Każdy węzeł sieci musi mieć co najmniej dwa sąsiednie węzły

3.Sieć musi mieć nadwyżkę węzłów (redundancy), czyli każdy węzeł powinien być powiązany z większą liczbą węzłów niż to jest potrzebne

4.Komunikaty powinny być zorganizowane w samodzielne pakiety

5.Komunikaty powinny być cyfrowe a nie analogowe.

Barana zasada, że sieć nie może być scentralizowana oparta jest na budowie mózgu ludzkiego. Tak zaprojektować system pomógł mu neurochirurg z MIT, który powiedział mu „jeśli odetniesz kawałek mózgu ludzkiego, inna jego część przejmie funkcje, które zostały odcięte.” Mózg po prostu jest rozproszoną siecią neuronów połączonych ze sobą. Rozwiązanie Brana polega na zorganizowaniu komunikatów w pakiety (cyfrowe koperty), które znając swój adres podróżują w sieci, samo-kierując się.

Wynalazca opracował algorytm szybkiego zapamiętywania i przekazywania (store and foreward) pakietów w sieci. Sieć rozproszona nie ma centralnego punktu, stąd składa się z pseudo-autonomicznych podregionów sieci, funkcjonujących niezależnie od innych podregionów sieci, które zostały zniszczone albo popsute. Stara sieć telekomunikacyjna USA przypomina gwiaździsty układ ulic w Paryżu, podczas gdy Internet przypomina kratownicę ulic Manhattanu, centrum Nowego Jorku. Warto wspomnieć, że gwiaździsty układ Paryża został tak specjalnie zaprojektowany w latach 1852-70 przez szefa policji Georga-Eugene Hausmanna, aby można było policji łatwo tłumić manifestacje ludzi, jakie od czasów Rewolucji Francuskiej (1789) były zmorą władz francuskich.

Koncepcja Barana, została podjęta w latach 1960-tych przez Departament Obrony jako ARPANET (Advanced Research Projects Agency-ARPA). Na jesieni 1969 r. komputer SDS Sigma 7 Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, jako pierwszy węzeł IMP (Interface Message Processor) został podłączony do Internetu za sprawą Leonarda Kleinrocka. Następnie komputer SDS 940 ze Stanford University z hypertekstem zaprojektowanym przez Doug Engelberta został podłączony, następnym węzłem był komputer IBM 360/75 z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, następnie University of Utah podłączył swój komputer DEC PDP-10 do ARPANET-u. W dniu 6 grudnia 1969 r. wszystkie węzły były połączone ze sobą. Pierwszy komunikat wysłał student UCLA – Charley Kline, pod kierunkiem prof. L. Kleinrocka w dniu 29 października 1969 r. o godzinie 10:30 PM.

Pawel-Baran-tworca-internetu-photo-pdp-interW 1972 r. P. Baran założył prywatną firmę CableData Associate, która miała na celu konsultowanie wydziału ARPA w zakresie ARPANET. W tym samym roku, P. Baran zalecił Departamentowi Obrony podzielenie ARPANET na MILINET (dla celów wojskowych) i INTERNET dla celów cywilnych. Jego zalecenie zostało zaakceptowane ale wprowadzone do praktyki dopiero w 1983 r.

Paweł Baran zawsze podkreślał swe polskie korzenie. Niżej podpisany miał zaszczyt uczestniczyć w ceremonii wręczenia mu Medalu American-Polish Engineering Association w Detroit w 2003 r. Wymieniliśmy wówczas uwagi o Jego pracach nad Internetem i moich nad INFOSTRADĄ w Polsce. Koncepcja P. Barana jest obok wynalezienia samolotu i komputera najważniejszą koncepcją inżynierską XX wieku.

Polacy zawsze coś „manipulowali” z naszą planetą. Najpierw M. Kopernik, zmienił pogląd na temat kierunku jej obrotów. Będąc księdzem, zwalczył dogmat centralizmu Ziemi. W 500 lat po nim, Paweł Baran uczynił Ziemię „wspólną” planetą wszystkich ludzi.

Cześć Jego Pamięci

Andrzej Targowski, USA, 29 marca 2011 r.

Na zdjęciach:

  • dekoracja Pawła Barana medalem National Medal of Technology przez prezydenta Georga W. Busha (10 sierpnia 2007 r.);
  • Paweł Baran.

Za: Polonia dla Polonii – 29 marca 2011

 

Internet Pioneer Paul Baran Dies At 84

By Antone Gonsalves InformationWeek
March 29, 2011 02:25 PM

baran-paul-engineer-photo-interBaran helped develop key technology for the modern Internet and went on to launch seven companies, five of which went public.

Paul Baran, credited with developing technology that became a critical piece of the Internet’s foundation, died over the weekend at his Palo Alto, Calif., home. He was 84.

Baran died Saturday of complications from lung cancer, his son David told the Los Angeles Times. The Internet pioneer was one of three inventors of packet-switched technology that made it possible to send data in chunks over a network.

In 2008, Baran received the National Medal of Technology and Innovation from President George Bush. Baran was inducted a year earlier in the National Inventors Hall of Fame.

Baran’s pioneering work occurred at the RAND Corp., a nonprofit research and development organization he joined in 1959. RAND at the time received government grants to work on Cold War-related military problems.

Baran became interested in developing communication networks that could survive a nuclear attack. Long-distance communication networks at the time were extremely vulnerable, which could leave the U.S. severely crippled if the country were to be attacked by its biggest rival at the time, the Soviet Union. "That was the issue," Baran said, according to the book "Inventing the Internet" by Janet Abbate. "Here a most dangerous situation was created by the lack of a survivable communication system."

In 1969, the Department of Defense folded Baran’s work into the Advanced Research Projects Agency, called ARPANET, which later became the foundation for today’s Internet.

While still at RAND, Baran in 1964 developed the doorway gun detector and became an early writer on computer privacy, according to the Institute of Electrical and Electronics Engineers, a professional association in which Baran was a member. Baran left RAND in 1968 and co-founded the Institute for the Future, a nonprofit group dedicated to taking research from the public arena to the business sector. Baran started seven companies of his own and five went public.

"Paul was absolutely an engineer’s engineer," Vinton Cerf, another Internet pioneer and longtime friend, told BBC Radio 5. "He was one of the most modest, most smartest and most prolific of inventors. He was always pursuing a path that other people thought would be, if not crazy, than at least unlikely to succeed."

Baran was born in Grodno, Poland, and moved with his family to the United States in 1928. They settled in Boston and later moved to Philadelphia, where his father opened a grocery store. Baran did his undergraduate work at Drexel University and earned a masters degree in engineering at the University of California, Los Angeles, in 1959.

Baran’s wife Evelyn died in 2007. Besides his one son David, Baran is survived by three grandchildren.

Source: InformationWeek-Global CIO, 2011-03-29

More in English:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek