Rtm. Witold Pilecki Honorowym Obywatelem Kazimierza Dolnego


rtm-Witold-Pilecki-z-rodzina-w-Zakopanem-foto-interRadni miejscy podczas sesji 30 marca, na wniosek kazimierskich kombatantów, podjęli uchwałę o nadaniu pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego dobrowolnemu więźniowi Auschwitz – rtm. Witoldowi Pileckiemu, którego jeden z historyków, prof. Michael Foot zaliczył do sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas II wojny światowej. Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego rtm. Witoldowi Pileckiemu odbędzie się 29 maja.

Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 r. w Aunus, zamordowany został przez komunistów 25 maja 1948 r. w Warszawie. Był współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie organizował ruch oporu. Po ucieczce z obozu przekazał na Zachód pierwsze na świecie raporty o Holokauście.  Po wojnie władze komunistyczne Polski Ludowej oskarżyły rtm. Pileckiego o działalność wywiadowczą na rzecz rządu RP na emigracji, za co skazano go na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. Rehabilitowano go dopiero 42 lat później w 1990 r. w wolnej już Polsce. Jest kawalerem Orderu Orła Białego.

rtm-Witold-Pilecki-foto-inter– Jego heroiczny czyn, jakim było dobrowolne i celowe poddanie się uwięzieniu w KL Auschwitz, a także powojenny, okupiony śmiercią powrót do Ojczyzny stawiają Witolda Pileckiego wśród najodważniejszych ludzi na świecie i powinny stać się dla Europy i świata wzorem bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw systemom totalitarnym. Pilecki został bowiem, jak wielu Polaków, poddany straszliwej próbie niszczącej machiny systemu hitlerowskiego, a po wojnie stalinowskiego. Z obydwu tych prób wyszedł zwycięsko, choć za swoją postawę zapłacił życiem – głosi Uchwała Senatu Rzeczypospolitej z dnia 7 maja 2008 w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uchwała kazimierskich radnych o nadaniu Witoldowi Pileckiemu tytułu Honorowego Obywatela Kazimierza Dolnego jest przejawem przywracania pamięci zbiorowej Polaków postaci bohaterskiego rotmistrza – jednego z Żołnierzy Wyklętych.

Za: lubelskie.pl, 31-03-2011

Read in English:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek