KTO ZOSTANIE SUKCESOREM KRESOWEGO DZIEDZICTWA ?


„Wołanie z Jasnej Góry o prawdę i pamięć narodową!” to idea z jaką rozrzucei po świecie Kresowianie przybędą 3 lipca 2011 roku z pielgrzymką do Częstochowy. Tam też odbędą XVII Światowy Zjazd Kresowian.

Kresowianie zaprosili do Częstochowy pana Jana Kobylańskiego, założyciela i prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej od lat walczącego z antypolonizmem.

Polscy dyplomaci i środowisko dziennikarskie Gazety Wyborczej już wiele lat w niewybredny sposób stara się zdyskredytować osobę Jana Kobylańskiego. Chcieliby aby Polonię w Ameryce Południowej reprezentował człowiek spolegliwy, dający się manipulować. MSZ ma swoje grupy polonijne, które promuje i wspira ich działalność.

Poparcia w walce z antypolonizmem światowym udzielił Jan Kobylański zmarłemu przed kilku laty śp Edwardowi Moskalowi, długoletniemu prezesowi Kongresu Polonii Amerykańskiej. Było to okazją do zmieny przez MSZ dotychczasowej polonijnej polityki w  o 180 stopni. Zemszczono się, minister Władysław Bartoszewski pozbawił prezesa Kobylańskiego tytyłu Honorego Konsula RP w Urugwaju. Rozpoczęła się nagonka i oczernianie, które w efekcie zmusiło prezesa Kobylańskiego do obrony i skierowania oskarżenia do sądu w Polsce przeciwko dziennikarzom i dyplomatom. Aktualny minister spraw zagranicznych RP, Radosław Sikorski błysnął szczególnym dyplomatycznym zachowaniem nazywając Jana Kobylańskiego „typem spod ciemnej gwiazdy” w publikacji książkowej. O przebiegu rozprawy, przeciąganiu jej w czasie i karkołomnych unikach sądu przed wydaniem ostatecznego wyroku można przeczytać w artykule „W oczekiwaniu na wyrok w sprawie o zniesławienie Jana Kobylańskiego

Poniżej publikujemy zaproszenie i list XVII Zjazdu Kresowian na Jasnej Górze.

Waldemar Glodek, 2011.06.01

cmentarz-orlat-lwowskich-foto-inter

Cmentarz Orlat Lwowskich

 

Kongres Kresowian

Szanowny Pan

Jan Kobylański

Prezes USOPAŁ

Szanowny Panie Prezesie!

W imieniu Dyrektoriatu Swiatowego Kongresu Kresowian – zapraszam bardzo serdecznie do wzięcia udziału w XVII Zjezdzie Kresowian na Jasnej Gorze. W załączniku przesyłam  szczegółowe informacje o Zjezdzie, program uroczystosci na Jasnej Gorze I link http://www.kresowianie.com/UserFiles/image/15szipk2019.jpg do serwisu fotograficznego z jubileuszowego Zjazdu.

Pozdrawiam serdecznie,

Danuta Skalska
Rzecznik Swiatowego Kongresu Kresowian

Zaproszenie oficjalne przyślemy  pocztą.

Wołanie z Jasnej Góry o prawdę i pamięć narodową!

XVII Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian

Jasna Góra – 3 lipca 2011

KTO ZOSTANIE SUKCESOREM KRESOWEGO DZIEDZICTWA ?

Nie mogło być inaczej. Na wieść o planowanych we Lwowie uroczystościach z okazji 100-lecia polskiego harcerstwa – Światowy Kongres Kresowian wystosował odezwę do harcerzy: członków Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Harcerska młodzież – sukcesorem kresowego dziedzictwa!

Drodzy Młodzi Przyjaciele !

Niebawem staniecie na przesiąkniętej krwią – bohaterskiej Ziemi Lwowskiej. Gdy rankiem będziecie formować swe szyki przed lwowskim dworcem – może echem dziejów zaśpiewa Lwów, że oto znów dzielna młodzież trzyma straż…

Kiedy przyklękniecie przed obrazem Matki Boskiej Łaskawej – być może znowu z głębi duszy królewskiego miasta rozlegnie się wołanie Jana Pawła II sprzed dokładnie dziesięciu lat : Śliczna Gwiazda miasta Lwowa niech będzie dla Was oparciem i niech przyniesie Wam pełnię łask!

…a gdy z szeregów rozejdziecie się zapalać znicze na grobach Orląt – zabłysną znów światełka nadziei w setkach tysięcy kresowych serc.

W ten historyczny dzień, 21 maja AD 2011, zmierzacie do Lwowa bo tam się wszystko zaczęło. Tam dzieci i młodzież zaczęły hartować ducha i kształtować swoją postawę życiową na systemie wartości służącym nieprzerwanie pomyślności Ojczyzny naszej przez 100 lat.

BÓG-HONOR-OJCZYZNA!

Wierni tym ideałom znajdujemy w lwowskiej kolebce harcerstwa wyraźną analogię do roli placówki na Westerplatte w skierowanym przez Jana Pawła II do polskiej młodzieży wezwaniu:

– Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś „Westerplatte”, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić…Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić – dla siebie i innych.

Dobro zrodzone we Lwowie trzeba utrzymać i obronić!

Ujęci Waszą postawą, trwaniem przy obranym systemie wartości – zapraszamy Was w  imieniu całej wielkiej wspólnoty kresowej, naszej rozsianej po całym świecie rodziny kresowian, na XVII Zjazd i Pielgrzymkę Kresowian na Jasną Górę Zwycięstwa.

Po 40 dniach od gościny u naszej lwowskiej Pani i Matki przybądźcie wraz ze swoimi sztandarami do tronu Królowej Polski, aby objawić światu radosną i budującą wiadomość:

– Nasza sukcesja nie jest niczym zagrożona, ma zagwarantowaną pomyślną przyszłość, bo ma ją kto wziąć na swe ramiona i nieść w przekazie następnym pokoleniom!

Gdy Wasze sztandary na znak kresowej sztafety pokoleń dołączą w niedzielę 3 lipca AD 2011 do sztandarów organizacji kresowych – damy wspólnie świadectwo naszej wierności Bogu i Ojczyźnie.

Źródło: Informacja Biura USOPAŁ, 1 czerwiec 2011

Zobacz: Światowy Kongres Kresowian

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek