Marek Szolc: Globalni grabieżcy! O przyczynach kryzysu ekonomicznego na Bałkanach


Niezwykła opłacalność handlu rządowymi papierami dłużnymi doprowadziła Grecję do stanu dramatycznego zadłużenia w wyniku szalejącej spekulacji. Globalni spekulanci finansowi zarobili na tym krocie – kosztem obywateli zadłużonych krajów.

Sprawcami zadłużenia Grecji, rozlewającego się na inne zadłużone kraje, są największe międzynarodowe instytucje finansowe notowane na Wall Street, z bankiem inwestycyjnym Goldman Sachs na czele. (biznes.onet.pl)

Bank ten należy do grona największych spekulantów na światowych rynkach finansowych. Był jednym z sprawców światowego kryzysu finansowego, ale też najwięcej potrafił na nim zarobić. Odzwierciedleniem tego są kosmiczne płace członków zarządu banku. (pb.pl)

Zadłużenie Grecji i krajów sąsiednich wynika wyłącznie z nakręcania spirali spekulacji na rządowych papierach dłużnych. Na tej grze zarabiał każdy uczestnik tego rynku, poza zadłużonym krajem.

W mojej ocenie stało się tak dlatego, ponieważ instrumenty finansowe, które rzekomo miały zabezpieczyć rząd przed niewypłacalnością, dały spekulantom finansowym możliwość zarobienia olbrzymich pieniędzy na grze spekulacyjnej na obniżkę wiarygodności kredytowej Grecji i innych krajów, kosztem rosnącego ich zadłużenia.

Im bardziej więc kraj był zadłużony, tym więcej mógł zarobić sam spekulant. Stąd też spekulacja na rynku papierów dłużnych osiągnęła tak olbrzymie rozmiary, rozlewając się na sąsiednie zadłużone kraje. Nie jest wykluczone, że w tę "grę" mogą być też zamieszane liczące się światowe agencje ratingowe.

Dlatego też całkiem nie przypadkowo, Warren Buffet – największy inwestor giełdowy – określił "CDS" mianem finansowej broni masowej zagłady!

Największymi beneficjentami dramatycznie rosnącego zadłużenia Grecji i innych, poza bankiem Goldman Sachs, są: bank inwestycyjny J.P Morgan, banki europejskie oraz międzynarodowe fundusze hedgingowe. (wyborcza.biz)

Bank J.P Morgan jest drugim co do wielkości po Goldman Sachs, największym globalnym spekulantem na rynkach finansowych. Jest on także twórcą zamiany ryzyka kredytowego (CDS)

gold-eggs-photo-interW mojej ocenie, międzynarodowym instytucjom finansowym nie chodzi jedynie o zarobienie masy pieniędzy na spekulacji finansowej, ale też o przejęcie majątku narodowego za pomocą warunków pomocy finansowej ze strony MFW, czym są szczególnie zainteresowane największe globalne banki i fundusze inwestycyjne. Warunki tej pomocy polegają na przeprowadzeniu bardzo mi dobrze znanych reform dostosowania strukturalnego (SAP), które są niezwykle korzystne dla międzynarodowych korporacji z Wall Street, odbywają się jednak kosztem społeczeństw zadłużonych krajów.

To jest globalna grabież majątku narodowego, prowadzona na bezprecedensową skalę.
Te filmy dobitnie pokazują, na czym to polega!

Marek Szolc

Zrodlo: Wiadomosci24.pl, 13 czerwca, 2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek