Nowe języki w paszportach


paszport-polska-unia-europejska-foto-interOd 1 października br. w paszportach, a od 1 stycznia 2012 r. w paszportach tymczasowych oraz służbowych i dyplomatycznych znajdą się dodatkowo trzy nowe języki – bułgarski, irlandzki i rumuński. Do dokumentu paszportowego zostanie wprowadzony także zapis, że każdemu obywatelowi Unii Europejskiej posługującemu się dokumentem paszportowym przysługuje w kraju poza strukturami UE prawo do korzystania z ochrony dyplomatycznej i konsularnej, każdego z państw członkowskich UE. Nie zmieni się natomiast ani szata graficzna ani kolor książeczek paszportowych.

W paszportach i paszportach tymczasowych oraz w paszportach służbowych i dyplomatycznych będą dodane tłumaczenia danych zawartych na stronie personalizacyjnej dokumentu paszportowego w trzech nowych językach urzędowych Unii Europejskiej. W nowych paszportach obok dotychczasowych tłumaczeń w 17 językach urzędowych UE będą wprowadzone trzy kolejne tłumaczenia w językach: bułgarskim, irlandzkim i rumuńskim.

Do dokumentów paszportowych będzie wprowadzony także zapis art. 23 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dodanie takiego przepisu w dokumentach paszportowych ma kształtować świadomość prawną obywateli polskich w zakresie możliwości korzystania w państwie nie będącym członkiem UE z ochrony dyplomatycznej i konsularnej państw UE, które mają swoje przedstawicielstwa na terenie tego kraju. Dla przykładu Polacy przebywający m.in. w Bangladeszu będą mogli skorzystać (pomimo braku polskiej placówki dyplomatycznej) m.in. ze wsparcia Ambasady Szwedzkiej.

Projekt przewiduje wprowadzenie powyższych zmian w paszportach od 1 października 2011 r., a w paszportach dyplomatycznych, paszportach służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i paszportach tymczasowych od 1 stycznia 2012 r.

źródło: MSWIA

Za: Dziennik Internetowy Lublin.com.pl

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek