1 Sierpnia Dzień Krwawy-Powstał Naród Warszawy…


PW-44-wybuch-powstania-fot-inter

By Stolicę uwolnić od zła.
I zatknęli na dachy, barykady i gmachy,
Biało-czerwonych sztandarów moc…

Tymi słowami rozpoczyna się pieśń powstańcza, która jednoznacznie określa cel walki powstańców – uwolnienie Stolicy Polski od zła. Polscy chłopcy i dziewczęta wychowani w duchu patriotyzmu w okresie 20-lecia międzywojennego nie chcieli już dłużej znosić hitlerowskiego upodlenia.

Za Wisłą słychać już było działa sowieckiego alianta. Odzyskanie Stolicy Polski było stworzeniem potężnego przyczółka dla dalszych działań przeciwko armii niemieckiej. Zatrzymanie się Sowietów na linii Wisły i zabronienie przez Stalina na lądowanie samolotów alianckich na lotniskach Armii Czerwonej było jednoznacznym pozwoleniem dla niemieckiej armii do zdławienia Powstania Warszawskiego.

Zakazane Piosenki – Pierwszy Sierpien

Zemsta okupantów była straszna. Wzięta w kleszcze Warszawa nie mogła oczekiwać pomocy. Jeszcze raz Stalin pokazał całemu światu, że dwa totalitaryzmy gdy chodzi o Polskę mogą i chcą współpracować przy Jej niszczeniu.

PW-44-patrol-fot-interCzęść ocalałej z pogromów sowieckich i hitlerowskich młodej inteligencji polskiej ginęła na barykadach walczącej Warszawy. Najbardziej patriotyczna i rozkochana w wolności młodzież polska ginęła w bardzo trudnej bohaterskiej walce. Piosenki powstańcze mówiły o tym. Od dumnego "Marszu Mokotowa" i humorystycznego "Pałacyku Bruchla," do słów w rozpoczętej pieśni: "Pod czołg idzie z butelką dziewczyna by zapłacić im – za zniszczoną Kochaną Stolicę i za zgliszcza te – za dziś trup już pełne ulice – za powstańczą krew."

Nigdy nie możemy zapomnieć największego patriotycznego zrywu Polskiej Stolicy.

"Bohaterscy chłopacy – którzy wolną Warszawę chcieli mieć", ginęli w imię walki dobra ze złem. Tego też zapominać nie można.

My dzisiaj tocząc nadal walkę dobra ze złem nie możemy pozwolić na lekceważące tony postkomunistów i pseudo-liberałów o Powstaniu Warszawskim. Musimy wszędzie gdzie to możliwe chwalić czyn bohaterskich Powstańców i nie pozwolić na zapomnienie ich walki o Wolną Polskę.

dziennik jerzego, 29 lipca 2011

Warszawskie Dzieci 1.VIII.1944

Kapela Czerniakowska – Pożegnanie Warszawy

"Warszawa była miastem, za które warto umierać"

Warszawa była miastem, w którym pięknie było żyć i za które warto było umierać – powiedział biskup polowy Wojska Polskiego w niedzielę podczas mszy św. w przeddzień 67. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

"Tak nieustępliwa walka z przeważającymi siłami okupanta i skuteczny opór stały się możliwie dzięki niezwykłej umiejętności współdziałania. W pamiętnych sierpniowych dniach wszyscy stanowili jedną wielką rodzinę. Można powiedzieć, że realizowali Chrystusowy testament z Wieczernika: +Ojcze spraw, aby byli jedno+" – mówił biskup polowy Józef Guzdek w homilii wygłoszonej podczas mszy w intencji poległych powstańców.

Dodał, że zwłaszcza dziś ze szczególną mocą należy podkreślić "ten geniusz harmonijnej współpracy i współdziałania duchownych i świeckich, ludności cywilnej i wojska, młodzieży i dorosłych, harcerzy i harcerek".

Biskup Guzdek podkreślił jednocześnie, że potrzebne jest poświęcenie dla wspólnej sprawy, której na imię ojczyzna. "Nade wszystko potrzeba jedności i współpracy wszystkich córek i synów umiłowanej matki, jaką jest Rzeczpospolita" – apelował biskup polowy.

PAP / Za: info.wira.pl

PW-1-VIII-1944

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek