Radio Jasna Gora: Homilia abp. Andrzeja Dzięgi. Ponad 100 tys. pielgrzymow 15 sierpnia na Jasnej Gorze.


abp-Andrzej-Dziega-Jasna-Gora-15-08-2011-fot-Kajetan-MatuszewskiPod znakiem szczególnej modlitwy za Polskę, w intencji pracowników i rolników zmagających się z licznymi problemami przebiegały na Jasnej Górze tegoroczne uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W sumie odpustowej, której przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, uczestniczyło ponad 100 tys. pielgrzymów:

„Bez Maryi nie byłoby Polski, nie byłoby Ducha Polskiego Narodu, tylko z Bogiem i Matką Najświętszą w sercu mogliśmy pozostać państwem suwerennym, niepodległym i osiągnąć wiele sukcesów. Dzisiejsza uroczystość mówi nam o tym, że niebo otwiera się przed nami, a wolą Bożą jest nasze uświęcenie, nasza świętość" -mówił p. Lucjan, który trasę z Kalisza na Jasną Górę, aby uczestniczyć w uroczystościach przebył na piechote po raz 46.

Abp Celestino Migliore witając wszystkich przypomniał swoją ostatnią wizytę na Jasnej Górze:

Gdy przybyłem na Jasną Górę w drugim dniu mojej posługi, modliłem się o błogosławieństwo dla każdej córki i syna tej ziemi, była to potrzeba mojego serca, bo wiedziałem, że Jasnogórska Pani nigdy nie opuszcza tych, którzy się do Niej zwracają, i umacnia ich także w chwilach trudnych. Dziś widzę, jak bije tu serce pielgrzymów przybyłych do Tronu Matki, która mówi im o Swoim Synu, Naszym Panie, Jezusie Chrystusie."

Homilię wygłosił abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński zwrócił się z prośbą do rządzących o reakcję na dramatyczną wciąż sytuację młodych ludzi zmuszonych do emigracji, prosił również pracodawców o godne traktowanie pracowników i ochronę życia ludzkiego:

Pamiętajcie jednak wszyscy, którzy w swojej firmie zatrudniacie innych, by się nie bać po chrześcijańsku, uczciwie dbać o swoich pracowników, by nie wykorzystywać bezwzględnie czasu kryzysu i bezrobocia do zaniżania pracy. By matka nosząca swoje dziecko pod sercem nie musiała ukrywać tego faktu przed swoim pracodawcą z lęku przed utratą pracy. By rodzina nie bała się przyjąć z radością i poczyciem bezpieczenstwa nowego życia".

Abp Andrzej Dzięga zwrócił również uwagę na problem marnowania plonów ziemi i genetycznie modyfikowanej żywności, prosił także o wytrwałą modlitwę za Polskę na wzór bł. Jana Pawła II.

Kazanie abp Andrzeja Dzięgi

Witając przybyłych na uroczystość pielgrzymów Generał Zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski pozdrowił wszystkich strudzonych drogą pątników, nawiązał także do Jubileuszu Warszawskiej Pielgrzymki oraz przypadających w tych dniach jubileuszy: 20. rocznicy Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie i 30. rocznicy śmierci Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zwrócił uwagę również na obecność przybyłych przedstawicieli Prawosławnego Patriarchartu Moskiewskiego z męskiego klasztoru św. Nila Stołobieńskiego koło Ostaszkowa. Wkrótce mnisi rozpoczną tam budowę nowej cerkwii, do której kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dostali od ojców paulinów.

Na zakończenie sumy pontyfikalnej, wszyscy którzy czuli się szczególnie powołani do obrony życia przyjęli postanowienia duchowej adopcji dziecka poczętego.

(…)

Autor: Izabela Banaszewska i Ilona Mielczarek
fot: Kajetan Matuszewski

Za: Radio Jasna Gora, 15.08.2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek