Ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski: Ludobójstwo Ormian – zbrodnia niepotępiona – cześć II


egzekucja-strszyzny-ormianskiej-fot-ks-ZaleskiIdealną okazją do wymordowania narodu ormiańskiego, czyli ostatecznego rozwiązania „kwestii ormiańskiej”, stała się I wojna światowa. Eksterminacja Ormian była przygotowana wręcz drobiazgowo, a swym zasięgiem objęła całe imperium tureckie.
Turcja wraz z Niemcami i Austro-Węgrami znalazła się w obozie państw centralnych, walcząc od 1914 r. z Anglią i Francją, a przede wszystkim z Rosją. Imperium tureckie posiadało silną armię i liczny potencjał ludzki, ale pierwsze walki przybrały niekorzystny obrót. W grudniu 1914 r. Turcy ponieśli bolesną klęskę pod Samarykanysem. Wojska tureckie musiały wycofywać się przed zwycięskimi Rosjanami na Zakaukaziu oraz przed Anglikami w Środkowym Wschodzie. Z kolei w lutym i marcu 1915 r. na Dardanelach, czyli tuż obok Stambułu, wylądował desant angielsko-francuski. Widmo przegranej wojny zajrzało w oczy władz tureckich. Desant był nieudany i zakończył się w ostateczności porażką aliantów, ale w opinii niektórych historyków stał się wraz z ofensywą rosyjską „kropką nad i” w podjęciu decyzji o zagładzie 2-milionowej społeczności Ormian.

Zagłada narodu

Pretekstem eksterminacji miała być ewakuacja ludności cywilnej w Armenii Zachodniej przed zbliżającymi się wojskami rosyjskimi. Od samego początku chodziło nie o ewakuację, ale o masakrę ludności ormiańskiej. 15 kwietnia 1915 r. rząd turecki wydał decyzję o rozpoczęciu masakry. 24 kwietnia policja turecka aresztowała w Stambule około 800 Ormian, głównie duchownych, nauczycieli, lekarzy, prawników i innych przedstawicieli inteligencji, w tym też posłów do tureckiego parlamentu. Wkrótce aresztowania sięgnęły 2000 osób, które zostały wywiezione w głąb Turcji i zgładzone. Data tej akcji przyjmowana jest od lat przez Ormian jako Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Ormian. W tym dniu czci się wszystkie ormiańskie ofiary w Turcji, niezależnie od roku ich śmierci, począwszy od 1895, a skończywszy na roku 1923 roku.

(…)

Powyższy fragment pochodzi z artykułu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego “ Ormianie – Ludobójstwo Ormian w Turcji”. Pełny tekst możesz przeczytać > > > > > tutaj.

Wg/2011-08-20

Źródło: Strona autorska ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Znalezione w sieci

Autor: Znalezione w sieci