Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska o wszechobecnych w naszym życiu parytetach rodem z PRL.


barbara_fedak-radziejowska-foto-interNa łamach portal rp.pl Barbara Fedyszak-Radziejowska omawia szkodliwość stosowania różnych parytetów wykorzystywanych pod szyldem walki o prawa człowieka. W Polsce szczególnie aktywne w tym są feministki, które wszędzie widzą konieczność wyrównania ilości kobiet i mężczyzn mimo często robienia tego z dużą krzywdą dla płci pięknej.

Wszelkie paryrtety przyjmowane przez rządzących są niczym innym jak stosowaniem inżynierii społecznej o marksistowsko-leninowskich korzeniach. Mamy za sobą doświadczenia lat PRL kiedy to kobieta musiała być traktorzystką, hutnikiem ciężko pracującym przy wytopie stali i wiele innych absurdów, które feministki koniecznie chcą wcisnąć do regulacji prawnych zapewniających wg ich oceny tówność.

Szeroko temat parytetow dr Barbara Fedyszak-Radziejowska omawia w artykule “Parytetowe myślenie rodem z PRL” na portalu rp.pl > > > > tutaj.

Barbara Fedyszak-Radziejowskasocjolog i etnograf, absolwentka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, doctor nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskała w Instytucie Filozofii i Socjoligii PAN, pracownik Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Publikuje w tygodniu “Gość Niedzielny”, dwumiesięczniku “Arkana”, dzienniku “Rzeczpospolita” i kwartalniku “Nowe Państwo”. (Zrodlo: Wikipedia)

Wg/03.09..2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek