Andy-aandy: Łgarstwa i propagandowość sloganów — czyli prawdziwa istota komunizmu


bolszewia-fot-ne-serendipityKomuniści – po pierwsze – sami przyznają, że wszelkiego rodzaju kłamstwo jest dla nich moralne, gdy służy potrzebom partii; po drugie – mają w zwyczaju widzieć rzeczy "dialektycznie", czyli twierdzić, że obecnie są tym, czym mają być w przeszłości

Łgarstwa i propagandowość sloganów — czyli prawdziwa istota komunizmu

Badacz filozofii Józef Maria Bocheński, a jednocześnie znany sowietolog, historyk logiki i myśli współczesnej — był także założycielem Instytutu Europy Wschodniej i czasopisma "Studies in Sowiet Thought" oraz wydawcą serii "Sovietica". W jednej ze swoich książek o Związku Sowieckim[i] o. Bocheński omówił powszechnie popełniane błędy w ocenianiu bądź interpretowaniu działań podejmowanych przez zawsze załganych komunistów.

* * * * *

Czym komunizm nie jest[ii]

Złożony charakter a zarazem jedność komunizmu powodują, że w jego interpretowaniu popełnia się zazwyczaj błędy polegające bądź na widzeniu w komuniźmie jednego tylko z aspektów jego struktury, który ma jakoby decydować o jego jedności (a), bądź na odmawianiu komunizmowi jakiejkolwiek jedności i uznawanie go za przypadkowy zbiór tendencji praktycznych (b). Należy ponadto wspomnieć o trzecim i to może powszechniejszym jeszcze błędzie – braniu propagandowych sloganów za prawdziwą istotę komunizmu. Jest to błąd, który da się w pełni zrozumieć dopiero w świetle dalszych rozważań dotyczących komunistycznych zasad działania. (…)

c. I wreszcie najpopularniejszym i najbardziej naiwnym błędem, gdy chodzi o komunizm, jest wiara w to, co w danym momencie i w danym kraju mówią o nim jego wyznawcy. To, że jest to błąd, wykazują jasno dowody zebrane na następnych stronach. Komuniści – po pierwsze – sami przyznają, że wszelkiego rodzaju kłamstwo jest dla nich moralne, gdy służy potrzebom partii; po drugie – mają w zwyczaju widzieć rzeczy "dialektycznie", czyli twierdzić, że już obecnie są tym, czym w myśl swej doktryny mają być w przeszłości; (c) po trzecie – w praktyce stosowali bezprzykładną ilość kłamstw i – po czwarte wreszcie – dokładają wszelkich starań, by ukryć lub zniekształcić prawdziwe warunki istniejące w krajach, w których panują.

Komunistyczne kłamstwa oraz zafałszowanie

Największa trudność, gdy chodzi o komunistyczne zafałszowanie, polega na tym, że są one tak ogromne i tak konsekwentnie stosowane, iż niekomuniście trudno uwierzyć, by ktoś mógł posuwać się tak daleko. Są jednak fakty – dowody tak liczne, że nie pozwalają na jakąkolwiek wątpliwość. Ponadto chodzi tu o zasadę wynikającą ze skrajnej amoralności politycznej Lenina.

* * * * *

O płytkości tej, pozornie naukowej doktryny marksistowskiej orazo tym, że komunizm w swojej istocie jest swoistą religią dla jego wyznawców — pisałem już wcześniej.

Badacz bolszewizmu Konstanty Grzybowski napisał: "Bolszewizm jest walką z mistycyzmem w ten sposób toczoną, że się sam przeradza w mistycyzm. (…) Proletariat odgrywa rolę zbawcy i odkupiciela, a ‚rewolucja’, ‚rewolucyjność’ zastępują religijne natchnienie, ekstazę."[iii]

O marksizmie pisałem także w innych notkach, m.in. "Marksizm jest religią karykaturalną i podszytą złą wiarą",[iv]"Proroctwa Marksa i marksistów okazały się fałszywe",[v] oraz “Komunistyczne, dialektyczne widzenie rzeczywistości.“[vi]

Andy-Aandy

[i] Józef Maria Bocheński "Lewica, religia, sowietologia", opracowanie Jan Parys; Morex, Warszawa 1996, s. 249.

[ii] Ibidem, s. 247–249

[iii] Konstanty Grzybowski (1901-1970), "Ustrój Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik. Doktryna i konstytucja", Krakowska Spółka Wydawnicza: Kraków 1929, s. 5.

[iv] Zob.: http://salski.salon24.pl/133835,marksizm-jest-religia-karykaturalna-i-podszyta-zla-wiara

[v] Zob.: http://salski.salon24.pl/133881,proroctwa-marksa-i-marksistow-okazaly-sie-falszywe

[vi] Zob.: http://salski.nowyekran.pl/post/1315,komunistyczne-widzenie-rzeczywistosci-czyli-dialektyka-marksistowska

Zrodlo: NOWYEKRAN.PL – Serendipity – 22.09.2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek