Urszula Pasieczna: Bezpieczne Euro bez terrorystów


Euro 2012 logo - foto interMecze piłkarskie z tysiącami kibiców na trybunach i imprezy towarzyszące Euro 2012, które śledzą media z całego świata to idealny cel dla terrorystów. Jak przygotować Polskę i Ukrainę, by zapewniły bezpieczne, radosne i porywające widowiska sportowe? O współpracy transgranicznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w aspekcie EURO 2012 dyskutowali międzynarodowi eksperci na konferencji…

Dwudniowe spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Główny aspekt konferencji stanowią problemy bezpieczeństwa transgranicznego na rok przed organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej "EURO-2012" w trójkącie Polska – Ukraina – Słowacja.

– Dwudniowe spotkanie poświęcone transgranicznej współpracy w przeciwdziałaniu zagrożeniom, zwłaszcza atakom terrorystycznym podczas EURO 2012 stanowi płaszczyznę refleksji środowiska naukowego i przedstawicieli polskich, ukraińskich i słowackich służb mundurowych – wyjaśnia Urszula Pasieczna, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W konferencji uczestniczą bowiem m.in. przedstawiciele polskiej policji, wojska, Izby Celnej i Bieszczadzkiego Oddziału straży Granicznej w Przemyślu oraz ABW. Do Centrum Edukacji Międzynarodowej przyjechali też goście z zagranicy, a wśród nich gen. Mjr Wasyl Riaboshapko, pełnomocnik ds. organizacji Euro 2012 w Obwodzie Lwowskim i ppłk Milan Kaciurik (c z daszkiem), Dyrektor Biura Urzędu Celnego w Michalovcach.

Międzynarodowi eksperci dyskutują, jak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę ludności oraz infrastruktury podczas Euro 2012 w kilku najważniejszych aspektach: m.in. integracji zarządzania bezpieczeństwem i systemem reagowania transgranicznego, identyfikacji metod i sposobów rozpoznania nowych zagrożeń, a w tym atakiem terrorystycznym, oraz wpływu zagrożeń potencjalnym atakiem terrorystycznym na bezpieczeństwo imprez sportowych i towarzyszących.

– Milicja ukraińska jest przygotowana do zabezpieczenia imprez piłkarskich podczas Euro 2012 – deklaruje gen. Mjr Wasyl Riaboshapko, który podczas wystąpienia przedstawił konkretne sytuacje symulacyjne doskonalące umiejętności niezbędne w zapobieganiu i zwalczaniu aktów terroru.

Zdaniem gen. Dr Tomasza Bąka, dyrektora Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ, organizacja i przebieg mistrzostw "Euro 2012" wiążą się z zagrożeniem bezpieczeństwa, które nie pojawia się w innych okolicznościach.

– To zagrożenie wiąże się przede wszystkim z dużą liczbą osób przekraczających granicę polsko-ukraińską, będącą jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Wśród nich mogą znajdować się terroryści, a także członkowie organizacji przestępczości zorganizowanej. Ochrona granic zewnętrznych Unii jest podstawowym elementem walki z terroryzmem – podkreśla gen. Bąk.

– Z uwagi na techniczne możliwości i odpowiedni sprzęt, odprawa celna i pasażerska kibiców przekraczających granice Polski z Ukrainą będzie odbywać się na terenie naszego państwa, co ma usprawnić działania – mówi Tomasz Hano, dyrektor Izby Celnej w Przemyślu.

Jak podkreśla Hano, z myślą o szybkim przepływie kibiców, na przejściach granicznych zorganizowane będą zielone korytarze, czyli pasy Euro 2012 oznaczone tablicami ledowymi.

Jak przekonują eksperci bezpieczne Euro 2012 to zabezpieczone drogi, odpowiedni dozór infrastruktury logistycznej, monitoring i ochrona grup uczestniczących w imprezach podczas Euro 2012.

– Masowe imprezy w obiektach sportowych, takich jak stadiony to wymarzony cel dla terrorystów z kilku powodów. Przy takich imprezach jest duże nagromadzenie ludności na stosunkowo małej powierzchni i już sama panika może wywołać nieobliczalne skutki, nie mówiąc już o ataku terrorystycznym. Dla zamachowców niezmiernie ważne jest też zainteresowanie mediów, jakie towarzyszy takim imprezom. Terroryzm bez mediów nie ma rangi bytu – przekonuje insp. Kazimierz Mruk, I zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Patronat honorowy nad konferencją objęli wojewoda i marszałek województwa podkarpackiego.

Urszula Pasieczna
rzecznik prasowy Wyzszej Szkoly Informatyki I Zarzadzania w Rzeszowie
14 pazdziernika 2011

Zrodlo: Rzecznik prasowy – portal komunkacji zewnetrznej, 14.10.2011

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek