16 października 1978 roku Polak został Papieżem!!!


Kiedy 16 października 1978 roku kard. Karol Wojtyła został Papieżem nie przypuszczałem, że tak szybko nastąpi wiele istotnych zmian w życiu Polaków; nie tylko Polaków.

Nawet nie zdając sobie sprawy z tego co pontyfikat Polaka na papieskim tronie przyniesie światu wyczuwało się wielką doniosłość tego faktu. Dzisiaj przyzwyczailiśmy się, że był w Rzymie, odwiedzał wiele krajów, od tych bogatych po biedne. Modlił się ze wszystkimi. Ale wtedy, w Polsce będącej w okowach komunistycznych władców nawet tak daleko moja wyobraźnia nie sięgała.

Słowa Jana Pawła II dzisiaj są różnie interpretowane, jednak ich przesłanie było dla nas jasne od samego począdku, od pierwszej wizyty Świętobliwości w Polskce, kiedy to wołał:

Bl-Jan-Pawel-IIJa syn polskiej ziemi a zarazem ja Jan Paweł II, Papież… Wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, Tej Ziemi…

Modlimy się do Ciebie św. Janie Pawle o pomoc dla naszej Ojczyzny, o pomoc w nieustającej potrzebie odnowy.

Wg/2011.10.16

  Podziel się:
Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek