Andy-aandy: "Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszystcy Żydzi w Polsce"


Dzieci-holokaustu-foto-Serendipity-29.10.2011Na zdjęciu obok: "Dzieci holokaustu"… Gruensbaum odpowiedział, że ponieważ: "Syjonizm jest ponad wszytkim", on nie przeznaczy żadnych funduszy na wysiłki zmierzające do ratowania [Żydów z holokaustu].

 

 

"Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszystcy Żydzi w Polsce" — ratowanie Żydów z holokaustu, a syjoniści żydowscy w Palestynie

Myślę, że jest konieczne, by być tutaj. Syjonizm jest ponad wszytkim.[i]

— Yitzchak Gruensbaum[ii], członek Rady Dyrektorów Agencji Żydowskiej w Palestynie w czasie II wojny światowej, później pierwszy minister spraw wewnętrznych Izraela.[iii]

To powyższe stwierdzenie Gruensbauma — autor cytowanej książki Rabbi Joseph Telushkin — przedstawia jako "idolatry", czyli "bałwochwalstwo", jakie objawia się wtedy, kiedy ktoś ceni cokolwiek bardziej niż Boga i moralność.

"Niefortunnie" — pisze Rabbi Joseph Telushkin — "to bałwochwalsko jakie kusi współczesnego człowieka często ma wielką wartość, to znaczy jest to naród, sztuka i literatura, jak również edukacja. Jednak, tylko jeżeli ktoś nada im rangę najwyższej dla niego wartości — stają się one ‚bogami’"…

Syjonistyczni przywódcy żydowscy w Palestynie: "Syjonizm jest ponad wszytkim"

W styczniu 1943 roku, kiedy raporty o holokauście dotarły do Palestyny, syjonistyczni przywódcy odbyli dyskusję dotyczące tego, czy fundusze przeznaczone na rozwój Yishuv, czyli społeczności żydowskiej w Palestynie — powinny być skierowane na wysiłki zmierzające do ratowania Żydów europejskich. Rabin Itshe Meir Levin, przywódcaultraortodoksyjnej partii Agudat Yisrael, w czasie spotkania Syjonistycznego Komitetu Wykonawczego błagał: „Czy nie wstrzymacie pracy w Palestynie w czasie kiedy oni mordują oraz wyrzynają Żydów setkami tysięcy, a nawet milionami? Nie twórz nowych osiedli, przeznacz te pieniądze[iv] na te potrzeby.”[v]

Gruensbaum odpowiedział na to, że ponieważ: "Syjonizm jest ponad wszytkim", on nie przeznaczy żadnych funduszy na wysiłki zmierzające do ratowania [Żydów z holocaustu — Andy].

Gruensbaum miał także powiedzieć, że: "Jedna krowa w Palestynie jest ważniejsza niż wszystcy Żydzi w Polsce."[vi]

20.000 dzieci Żydów niemieckich odmówiono prawa wjazdu do USA

Rabbi Joseph Telushkin opisuje m.in. także i głośną już historię 20.000 dzieci Żydów niemieckich, którym w 1939 roku odmówiono prawa wjazdu do USA — mimo tego, że organizacje żydowskie w Stanach twierdziły, iż zapewnią fundusze prywatne na utrzymanie tych dzieci, a więc nie będą potrzebne żadne fundusze publiczne.

Jak pisze Telushkin, olbrzymia większość tych dzieci później tragicznie zginęła razem z rodzicami w niemieckich komorach gazowych.

[Na zdjęciu: Żydowskie dzieci przed II wojną światową; "Childern of the Holocaust", http://www.youtube.com/watch?v=xxZ9U8NHIWo&feature=related]

[i] "I think it is necessary to stay here, Zionism is abowe everything." Yitzchak Gruensbaum, a member of the Jewich Agency Executive in Palestine during Warld War II, and later Minister of the Interior of the Israeli cabinet. Cytat za: Rabbi Joseph Telushkin"Jewish Wisdom; Ethical, Spiritual, and Historical Lessons from the Great Works and Thinkers", William Morrow and Company, Inc., New York 1994, s. 296.

[ii] Spotyka się także pisownię jego nazwiska jako: Yitzhak Gruenbaum lub w języku polskim: Izaak Grünbaum…

[iii] Zob.: Rabbi Joseph Telushkin "Jewish Wisdom; Ethical, Spiritual, and Historical Lessons from the Great Works and Thinkers", William Morrow and Company, Inc., New York 1994, s. 296. Cytowane za: Tom Segev "The Seven Million, s. 12.

[iv] Były to pieniądze należące do Jewish National Fund (Żydowski Fundusz Narodowy).

[v] Zob.: Rabbi Joseph Telushkin"Jewish Wisdom; Ethical, Spiritual, and Historical Lessons from the Great Works and Thinkers", William Morrow and Company, Inc., New York 1994, s. 296–297.

[vi] "One cow in Palestine is more important than all of the Jews in Poland." Cytowane za: Yakow M. Rabkin "A threat from within: a century of Jewish opposition toZionism", Zed Books 2006, s. 178. Jest kilka wersji tego stwierdzenia Gruensbauma. Wersja w Wikipedii mówi, iż powiedział on:"One cow in Palestine is worth more than all the Jews in Europe", http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Gruenbaum.

Andy-aandy

Zrodlo: NOWYEKRAN.PL – Serendipity – Andy-aandy blog – 29.10.2011

Zobacz rowniez:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek