Andy-aandy: Neobolszewizm, czyli lewacka tresura świadomości


lenin-stalin-fot-serentypidyStalin przeznaczył spore środki na stworzenie krzyżowki sowieckiego człowieka z małpą. 11 listopada było widać, że ten ekperyment stworzenia komunistycznych mózgów osiągających inteligencję 3-letniego dziecka — w jakimś stopniu Stalinowi się udał.

Neobolszewizm, czyli lewacka tresura świadomości

Piotr Semka w ostatnim "Uważam Rze" opublikował artykuł o neobolszewiźmie tresującym świadomość Polaków. Jednak, red. Semka bardzo się myli pisząc, że marksizm, leninizm, komunizm czy bolszewia — dopiero teraz zaakceptowały przemoc…

Marks: "nie będziemy przepraszali za terror"

Bowiem, już Karol Marks zapowiedział, że: "Nie mamy współczucia dla nikogo, ani nikogo nie prosimy o współczucie. Kiedy nadejdzie nasza kolej, nie będziemy przepraszali za terror."[i]

Marks twierdził także, iż: "Te klasy oraz te rasy, które są za słabe, by doskonalić te nowe warunki życia — muszą zniknąć…"[ii] W świetle innych wystąpień Marksa o rewolucyjnym terrorze — jest to tylko jedna z wielu jego zapowiedzi rewolucyjnych mordów na zbytecznych dla komunistów grupach społecznych oraz rasach ludzkich.

Karol Marks m.in. twierdził także, iż:"Współczesna generacja przypomina tych Żydów, których Mojżesz prowadził poprzez dziką pustynię. Ta generacja musi nie tylko, że zdobyć nowy świat, musi ona także zginąć w celu zrobienia miejsca tym ludziom, którzy będą w stanie tworzyć ten nowy świat."[iii]

A więc już Marks chciał utworzenia przez komunizm tego nowego, komunistycznego człowieka i jednocześnie komunistycznego masowego mordercy, którego poźniej nazwano homo sovieticus.[iv]

Zbrodniczy komunizm mógł zaistnieć w carskiej Rosji wyłącznie wskutek bandyckiej przemocy organizowanej i stosowanej przez Lenina oraz jego komunistycznych masowych morderców. Było to praktyczne zastosowanie komunistycznego terroru zapowiadanego przez tow. Marksa…

Engels: "nieubłagana walka na śmierć i życie" przeciwko Słowianom zdradzającym rewolucję

Po tym, głoszonym przez Marksa terrorze, wojnę przeciwko Słowianon zapowiadałFryderyk Engels pisząc: "Następnie, odbędzie się tam walka, nieubłagana walka na śmierć i życie przeciwko tym Słowianom, którzy zdradzą naszą rewolucję; będzie to unicestwiająca walka oraz bezwzględny terror — nie w interesie Niemiec, lecz w interesie tej rewolucji!"[v]

Lenin: "roztrzelać setki…", "roztrzelać tysiące…

Ten, zapowiedziany przez marksizm terror, niepodzielnie rządził w Rosji sowieckiej. Bowiem, już od początku sowieckiej rewolucji jej twórca — bolszewicki zbrodniarz Lenin — rozsyłał do swoich komunistycznych bandytów setki telegramów nakazujących: "roztrzelać setki…", "roztrzelać tysiące…" Powstało w ten sposób zbrodnicze, komunistyczne państwo bolszewików — państwo masowych mordów, państwo w którym niepodzielną władze posiadali psychopatyczni masowi mordercy marzący o podbiciu całego świata.

Masowe mordy mieszkańców kraju są podstawową metodą stosowaną przez komunistycznów — metodą zdobywania i utrzymania władzy — niezależnie od tego czy są oni bolszewikami, trockistami, maoistami, pol-potowcami, albo reprezentują jakąkolwiek inną grupę tych marksistowskich masowych morderców. Mózgi tych wszystkich komunistycznych zwyrodnialców są przeżarte tylko jednym marksistowsko-leninowsko-stalinowskim hasłem-wezwaniem:"Mordować i mordować".[vi]

Niepokojące jest to, na co zwraca uwagę red. Semka — że neobolszewizm jest popierany przez tylu tzw. "polskich" polityków — wyworzących swoje korzenie z bandyckich, bolszewickich partii organizowanych w Polsce przez sowieckie NKWD[vii]. Partii nazywanych przez tow. Stalina i jego następców w sowieckim Kremlu — PPR i PZPR…[viii] Ten komunistyczny neobolszewizm — jest także głoszony i popierany przez postsowieckich i trockistowskich[ix] propagandzistów w mass mediach w PRL-bis.

Tych zidiociałych, bolzewickich propagandzistów m.in. z TVN, dla których polskie patriotyczne hasło "Bóg, honor, Ojczyzna" — jest hasłem wzywającym do agresji i nienawiści.* [sic!]

Milewicz z "GW": "Tutaj truje michnikowszczyzna i KPP"

Od jakiegoś też czasu, także i pewna głośna pani redaktor z GWna reklamuje swój antypolski blog z Czerskiej — pod miłym jej sercu, choć dla Polaków zbrodniczym bo sowieckim hasłem:

"Tutaj truje michnikowszczyzna i KPP. Polecam – Ewa Milewicz."[x]

Jak widać, ci niestrudzeni propagandziści stalinizmu, neobolszewizmu i michnikowszczyzny z zakłamanego GWna — nie wstydzą się także publicznego propagowania tak bliskich im ideałów oraz haseł zdrajców Polski z KPP. KPP, a więc zbrodniczej — stalinowskiej i bolszewickiej partii, złożonej głównie z sowieckich agentów, którzy działali przeciwko niepodległości II Rzeczypospolitej… Kontynuacją KPP, była założona przez sowieckich agentów NKWD — Gomułkę i Bieruta — tzw. PPR.

Ta bolszewicka aktywność ludzi z GWna nie powinna specjalnie dziwić, bowiem w kierownictwie GWna są przecież potomkowie tych sowieckich komunistów z KPP i PPR, którzy m.in zdradzali Polskę na rzecz swojej sowieckiej ojczyzny — dążąc do sowietyzacji Polski. Jedni z tych sowieckich zbrodniarze tylko Polskę zdradzali, inni także mordowali Polaków oraz współdziałali z sowieckimi masowymi mordercami z NKWD, którzy wymordowali dziesiątki tysięcy polskich patriotów.

Do Polski, tych zbrodniarzy z NKWD wwiozły sowieckie czołgi — a swojego "patriotyzmu" do Związku Sowieckiego uczyli się oni wcześniej na przyspieszonych kursach mordowania polskich patriotów organizowanych dla nich przez ich przyjaciół ze stalinowskiego NKWD.

Właśnie o tych dążeniach postsowieckiego neobolszewizmu do ponownej sowietyzacji Polski — pisze red. Semka…

* * * * *

Neobolszewizm — Tresura świadomości

Piotr Semka

Do wielu niepokojących cech polskiej lewicy, która chce "na skróty" zmieniać mentalność Polaków, doszła nowa: akceptacja przemocy

Doczekaliśmy się lewicowego mainstreamu, który chwali zamaskowane bojówki i usprawiedliwia tych, którzy gubią kastety i pałki. Spór o rolę „Krytyki Politycznej” w zajściach 11 listopada i kampania obrony niemieckich zadymiarzy wykreowały nową konstelację na polskiej lewicy. Oświadczenie broniące niewinności sojuszników Porozumienia 11 Listopada podpisali zarówno politycy SLD, tacy jak Wojciech Olejniczak i Ryszard Kalisz, posłowie Ruchu Palikota, jak i liderzy środowisk mniejszości seksualnych na czele z Anną Grodzką, Wandą Nowicką i Robertem Biedroniem.

Silną – tak naprawdę quasi-polityczną pozycję w tym gronie – zajmowali publicyści"Gazety Wyborczej", tacy jak Seweryn Blumsztajn i Piotr Pacewicz, Jacek Żakowski reprezentujący"Politykę" i wreszcie Cezary Michalski pisujący na łamach"Newsweeka". Grono to uzupełniali liderzy"Krytyki Politycznej", a Agata Bielik-Robson reprezentowała elity uniwersyteckie.

Doczekaliśmy się więc własnej wersji tęczowej koalicji, która przekroczyła kolejny Rubikon w polskiej polityce. Zobaczyliśmy środowisko lewicowych elit, które postanowiło wykorzystać swoją pozycję w establishmencie i mediach, aby przeprowadzić test siły kreowania rzeczywistości.

Iść w zaparte i zanegować znane z relacji i nagrań filmowych fakty na temat agresji niemieckich bojówkarzy na ulicach Warszawy.[xi] (…)

* * * * *

Duchy tow. Lenina i tow. Stalina wciąż żyją w PRL-bis

Przecież to"chodzenie w zaparte" oraz negacja faktów — o czym pisze red. Semka — należą do podstawowego arsenału propagandowego komunistyczno-sowieckich i nazistowskich politruków. Nic więc dziwnego w tym, że żerujące na Narodzie Polskim postbolszewickie quasi-elity — czerpią do woli z tych osiągnięć swoich czerwono-brunatnych, socjalistycznych przodków. Przodków spod zbrodniczych znaków sowieckiego sierpa i młota oraz hitlerowskiej swastyki.

Do tych samych zbrodniczych komunistycznych tradycji masowych zbrodni na polskich patriotach, chce także powrócić wspomniany już Michał Nowicki[xii], syn znanej lewackiej aborcjonistki, obecnie wicemarszałka Sejmu PRL-bis. [sic!] Komunistyczni bandyci z organizacji założonej przez Nowickiego byli także i "na barykadach" stawianych przeciwko Polakom i polskiemu patriotyzmowi przez antypolskie Porozumienie 11 Listopada.[xiii]

Sowiecka krzyżowka sowieckiego człowieka z małpą

Stalin przeznaczył spore środki na stworzenie dla armii sowieckiej krzyżowki sowieckiego człowieka z małpą. Jak to było widać na warszawskich ulicach 11 listopada — akurat ten ekperyment stworzenia komunistycznych mózgów osiągających w porywach inteligencję 3-letniego dziecka — w jakimś stopniu Stalinowi się udał… Kontynuacji tego stalinowskiego eksperymentu w hodowli janczarów bolszewizmu — od jakiegoś czasu służą doświadczenia tow. Blumsztajna i jego bolszewickiej jaczejki z GWna.

A ta nowa-stara konstelacja polskiej kawiorowo-jaguarowej lewicy z tow. Kaliszem na czele, o której pisze red. Semko, tę stalinowską armię — eksperymentalnych komunistycznych mózgów — bez zastrzeżeń popiera. Popiera, upychając swoje mózgi w tej komunistyczno-sowieckiej formalinę, o jakiej pisał LeopoldTyrmand:

"Bronię mózgu. Tego z odmętów kosmogonii i tego mniejszego, mojego własnego. Marksiści chcą wyciąć mózg z człowieka i włożyć go do słoja z ideową formaliną ich wyłącznej produkcji."[xiv]

Andy-aandy

[i] "We have no compassion and we ask no compassion from you. When our turn comes, we shall not make excuses for the terror." Zob."Suppression of the Neue Rheinische Zeitung," Neue Rheinische Zeitung, May 19, 1849. Zob. także"The revolution of 1848–49: articles from the Neue Rheinische Zeitung", International Publishers, 1972, s. 254.

[ii] "The classes and the races too weak to master the new conditions of life must give way…", Marx People’s Paper, April 16, 1856, Journal of the History of Idea, 1981.

[iii] "The present generation resembles the Jews whom Moses led through the wilderness. It must not only conquer a new world, it must also perish in order to make room for people who will be equal to a new world." Zob.: Gyorgy Lukacs "History and Class Consciousness" (Historia , MIT Press, 1972, p. 315. Zob. także: Andrzej Walicki"Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia", Stanford University Press, 1997, s. 14.

[iv] Zob.:"Stalin’s half-man, half-ape Super Soldier" (Stalinowski super żołnierz; pół-człowiek, pół-małpa),http://news.scotsman.com/international.cfm?id=2434192005.

[v] "Then there will be a struggle, an ‘inexorable life-and-death struggle,’ against those Slavs who betray the revolution; an annihilating fight and ruthless terror – not in the interests of Germany, but in the interests of the revolution!" Zob."Democratic Pan-Slavism, Cont.", Neue Rheinische Zeitung, February 16, 1849. Zob. także: Agnieszka Bieńczyk-Missala"Rafał Lemkin: A Hero of Humankind", Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010, ss. 128–129.

[vi] Zob.: Neostalinista Michał Nowicki obiecuje komunistycznym bandytom: "’Poleje się krew, ale tego nie trzeba się bać’, ’Sami wykończymy polską burżuazję i jej łańcuchowe psy’", http://salski.nowyekran.pl/post/3060,poleje-sie-krew-ale-tego-nie-trzeba-sie-bac-sami-wykonczymy-polska-burzuazje-i-jej-lancuchowe-psy.

[vii] Na kursach NKWD dla twórców sowieckiego PPR w okupowanej przez Niemców Polsce — tym wychowankom sowieckiego bolszewizmu przekazywano wiedzę nie tylko o tym jak mordować polskich patriotów — lecz instruowano także, że komuniści muszą wysyłać do hitlerowskiego Gestapo donosy na polskich patriotów z AK…

[viii] Członkowie komunistycsnej, sowieckiej partii zwanej PPR oraz zbrodniczych służb bezpieczeństwa tej partii — popełnili w PRL dziesiątki tysięcy zbrodni komunistycznych przeciwko narodowi plskiemu, w tym także i zbrodni przeciwko ludzkości. Pojęcie zbrodni komunistycznych sprecyzowała ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (DzU z dnia 19 grudnia 1996 r.), obok zbrodni nazistowskich.Według prawa międzynarodowego zbrodnie komunistyczne, stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi,ludzkości lub zbrodnie wojenne nie ulegają przedawnieniu. Art. 43 Konstytucji RP także mowi, iż:"Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu."

[ix] "Nawet jego [A. Michnika — przyp. Andy] ‘walka’ o socjalizm z ludzką twarzą, jego działalność studencka, wygłaszanie tez o walce z totalitaryzmem, pobyt w więzieniu rodzą wątpliwości, czy nie była to działalność nacechowana wiarą w to, że ustrój socjalistyczny może mieć jakiś pozytywny aspekt – przypomina to postawę trockistowską – paradoksalnie również karaną więzieniem w ZSRS." Zob.: "Za co to odznaczenie?", Z prof. Jackiem Trznadlem, przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Katyńskiej rozmawia Paulina Jarosińska,"Nasz Dziennik", 2010-11-09, http://www.radiomaryja.pl/artykuly.php?id=108455.

[x] Zob.: "Trujący nadludzie GWna spod znaku zdradzieckich, sowieckich partii KPP i PPR", http://salski.nowyekran.pl/post/30932,trujacy-nadludzie-gwna-spod-znaku-zdradzieckich-sowieckich-partii-kpp-i-ppr.

[xi] Cytat za: http://uwazamrze.pl/2011/11/18868/neobolszewizm-tresura-swiadomosci.

[xii] Zob. przypis nr 6 — o neostaliniście Nowickim.

[xiii] Zob.: "Porozumienie 11 Listopada jest antypolską, nielegalnie propagującą komunistyczną rewolucję przestępczą bandą", http://salski.nowyekran.pl/post/37958,porozumienie-11-listopada-jest-antypolska-nielegalnie-propagujaca-komunistyczna-rewolucje-przestepcza-banda.

[xiv] Leopold Tyrmand"Dziennik 1954", Wydawnictwo Polonia, 1985.

* Transparenty z intencją agresji to Bóg Honor Ojczyzna. Agata Kowalska TVN

Za: NOWYERAN.PL, Serendipity, Andy-aandy, 21.11.2011

lenin-stalin-fot-serentypidy

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek