Akademia Obrony Narodowej: Uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci absolwentów i wykładowców WSW, CWP i ASG WP, zamordowanych w okresie stalinowskim


pomnik-rembertow-akademia-obrony-narodowej-fot-z-rutkowski-aon.edu.pl20 listopada br. nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika ku czci absolwentów i wykładowców Wyższej Szkoły Wojennej, Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zamordowanych w okresie stalinowskim. Wydarzenie zgromadziło elity polityczne, intelektualne i wojskowe, rodziny ofiar, przedstawicieli organizacji kombatanckich oraz mieszkańców dzielnicy.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem św. o. Rafała Kalinowskiego. Po nabożeństwie goście przeszli pod pomnik, umiejscowiony na skwerze przed budynkiem Klubu Akademii Obrony Narodowej, w pobliżu przedwojennej siedziby Centrum Wyszkolenia Piechoty. Zgromadzonych powitała Burmistrz dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Agnieszka Kądeja. Następnie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej odczytał list Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. – Niesprawiedliwe wyroki śmierci i rozkazy egzekucji miały (…) straconych naznaczyć piętnem hańby i niepamięci. Jednak ten plan się nie udał. Oficerowie, których upamiętnia odsłaniany pomnik, odeszli w chwale bohaterów – podkreślał w liście Prezydent. W czasie uroczystości głos zabrał także Przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika płk w st. spocz. Jan Pasternak oraz Marzenna Machalla-Orawinska bratanica śp. mjr. Zefiryna Machalli.

Po uroczystym odsłonięciu, poświęcenia pomnika dokonali wspólnie Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, przedstawiciel Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego Jerzy Pańkowski i przedstawiciel Ewangelickiego Biskupa Polowego Wojska Polskiego ppłk Mirosław Wola. Następnie odczytany został Apel Pamięci, zakończony uroczystą salwą honorową. Część oficjalną zamknęło złożenie wieńców przez przedstawiciela Prezydenta RP, Szefa BBN Stanisława Kozieja, delegację Ministerstwa Obrony Narodowej, której przewodniczył Radca Ministra gen. dyw. Bogusław Pacek, delegację Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z Naczelnikiem Wydziału Krajowego Adamem Siwkiem, delegację AON, której przewodniczył Rektor – Komendant gen. dyw. dr inż. Romuald Ratajczak, delegację Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej z gen. dyw. Mirosławem Rozmusem, delegację Dowództwa Garnizonu Warszawa z zastępcą dowódcy płk Andrzejem Śmietaną, delegację Instytutu Pamięci Narodowej z dr Tadeuszem Ruzikowskim, licznych organizacji kombatanckich oraz lokalnych placówek edukacyjnych. Drugą część wydarzenia zainaugurował uroczysty obiad w Kasynie AON. Następnie otwarta została wystawa „Do końca wierni Polsce” poświęcona pomordowanym oficerom. Dzień pełen doniosłych zdarzeń zwieńczył koncert Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych Dęblin.

Historia odsłoniętego pomnika sięga roku 2008. Wtedy to bowiem powołano Komitet Organizacyjny oraz wyznaczono działkę pod budowę. Na początku skoncentrowano się na historycznych ustaleniach związanych z sylwetkami oficerów związanych z instytucjami, których szczytne tradycje dziedziczy Akademia Obrony Narodowej. Powstały także pierwsze projekty pomnika, który zatwierdzony i wzniesiony został dopiero w roku 2011. Został on wykonany dzięki ofiarności społecznej i finansowemu wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przez pracownię Jadwigi Jarzyny (tablica pamiątkowa) oraz przez firmę budowlaną Jacka Grabowskiego. Projekt przewiduje również zwieńczenie obelisku orłem, co dokonane zostanie w roku 2012.

Na tablicy umieszczono nazwiska 16 oficerów-wykładowców i absolwentów Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie a następnie w Wielkiej Brytanii, Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie i Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Lista ofiar jest dużo dłuższa, niestety większości nazwisk nigdy nie poznamy.

opr. J. Gawliczek

Zdjecie z uroczystosci odsloniecia pomnika, fot. Z. Rutkowski ( GALERIA )

*    *    *

APEL PAMIĘCI

odczytany w dniu 20 listopada 2011 roku w Akademii Obrony Narodowej

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ!
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!

Stajemy dziś do Apelu Pamięci, aby oddać hołd polskim oficerom – wykładowcom i absolwentom: Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego, dla których wolność i suwerenność Rzeczypospolitej były cenniejsze niż własne życie.

To właśnie Oni nie zważając na zakazy i konsekwencje, zgodnie z własnym sumieniem i w poczuciu patriotyzmu, przekazywali wiedzę i umiejętności oraz wpajali powinności polskiego żołnierza. Wielu z nich za swoją nieugiętość wobec reżimu stalinowskiego oddało życie.

Przywołuję wykładowców Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego, których wysiłek, fachowa wiedza i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze przyniosły owoc w postaci licznego grona absolwentów.

STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Wołam wychowanków uczelni, na bazie których powstała Akademia Obrony Narodowej, absolwentów, którzy w chwilach próby nie zawiedli, stojąc na straży honoru i godności żołnierza polskiego. Za te właśnie wartości przyszło im cierpieć prześladowania i ginąć w więzieniach Urzędu Bezpieczeństwa i NKWD.

Dziś Ojczyzna oddaje im cześć, a odsłonięty pomnik świadczy o wiecznej o Nich pamięci.

STAŃCIE DO APELU!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
!

Wzywam do apelu żołnierzy nieugiętych, którzy nie chcieli pogodzić się z narzuconym stalinowskim reżimem i zapłacili za to najwyższą cenę – swoje życie.

Przywołuję:

generała brygady Leopolda OKULICKIEGO
generała brygady Kazimierza TUMIDAJSKIEGO
generała brygady Franciszka HERMANA
pułkownika Bernarda ADAMECKIEGO
pułkownika Józefa JUNGRAWA
pułkownika Mieczysława OBORSKIEGO
pułkownika Aleksandra RODE
pułkownika Szczepana ŚCIBIORA
pułkownika Zdzisława BARBASIEWICZA
pułkownika Stanisława MICHOWSKIEGO
podpułkownika Aleksandra KITA
podpułkownika Aleksandra KRZYŻANOWSKIEGO
podpułkownika Antoniego OLECHNOWICZA
podpułkownika Zygmunta SOKOŁOWSKIEGO
majora Zefiryna MACHALLA
majora Berno ZERBSTA

STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Wzywam wszystkich – znanych i nieznanych – polskich patriotów zamordowanych przez reżim stalinowski w trakcie śledztw, zabitych w więzieniach oraz pochowanych w bezimiennych mogiłach.

STAŃCIE DO APELU!
ZGINĘLI ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ!

Do Was zwracam się potomni! Niech postaci wykładowców i absolwentów Centrum Wyszkolenia Piechoty, Wyższej Szkoły Wojennej i Akademii Sztabu Generalnego na zawsze pozostaną w Waszej pamięci oraz w historii Wojska Polskiego.

Ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich testament zawierający się w haśle „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

Zrodlo: Portal: Akademia Obrony Narodowej, 21.11.2011


Zobacz wiecej zdjec z uroczystosci:

 

Inni temat uroczystosci:

Waldemar Glodek

Autor: Waldemar Glodek